บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูรีรัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูรีรัช
ชื่อ ภูรีรัช ความหมาย แปลว่า ผู้มีสมบัติเป็นปัญญาอันกว้างไกล เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-รี-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Ri Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูรีรัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูรีรัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูรีรัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูรีรัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภูรีรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภูรีรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูรีรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูรีรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูรีรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภูรีรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูรีรัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูรีรัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชมพูนิก 27 ชม-พู-นิก Chom Phu Nik หญิง แท่งทอง
กชภูมิ 15 กด-ชะ-พูม Kot Cha Phum ชาย แผ่นดินแห่งดอกบัว, ความรู้ที่บริสุทธิ์
พูลทวี 30 พูน-ทะ-วี Phun Tha Wi ชาย -
ภูริทต์ 24 พู-ริด Phu Rit ชาย แผ่นดิน
ภูษณิษา 21 พู-สะ-หนิ-สา Phu Sa Ni Sa หญิง -
พิภู 15 พิ-พู Phi Phu ชาย ผู้มีอำนาจ, ผู้ครอง, พระเจ้าแผ่นดิน
ภูเบซ 14 พู-เบด Phu Bet ชาย พระราชาผู้เป็นใหญ่
ภูมิภาคย์ 35 พู-มิ-พาก Phu Mi Phak ชาย -
ชมภูนุข 18 ชม-พู-นุก Chom Phu Nuk หญิง -
ณัฏฐ์ภูรี 50 นัด-พู-รี Nat Phu Ri ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์แห่งแผ่นดิน, ผู้มีปัญญากว้างไกลดุจนักปราชญ์
ภูมิระพี 35 พูม-ระ-พี Phum Ra Phi ไม่ระบุ ผู้รุ่งเรืองในแผ่นดิน
ภูมิใจ 24 พูม-จัย Phum Chai ชาย กระหยิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, รู้สึกว่ามีเกียรติ
ภูม 8 พูม Phum ชาย แผ่นดิน
ภูทนงค์ 24 พู-ทะ-นง Phu Tha Nong ชาย -
ภูริชญา 18 พู-ริ-ชะ-ยา Phu Ri Cha Ya หญิง มีปัญญา นักปราชญ์
ภูมน 13 พู-มน Phu Mon ชาย ทรัพย์สมบัติความอุดมสมบูรณ์
ภูกิติศักดิ์ 41 พู-กิ-ติ-สัก Phu Ki Ti Sak ชาย ผู้มีอำนาจเป็นเกียรติยศของแผ่นดิน
เด่นภูมิ 21 เด่น-พูม Den Phum ชาย มีภูมิเด่น
ชมพู่ 18 ชม-พู่ Chom Phu หญิง ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง
ภูมิทรรศน์ 42 พูม-ทัด Phum That ชาย -
ลำพูล 23 ลัม-พูน Lam Phun ชาย จังหวัดลำพูน
ภูรณ 12 พู-รน Phu Ron ชาย แข็นขัน
ภูมิมิน 26 พูม-มิน Phum Min ชาย -
ภูสิทธิ 23 พู-สิด Phu Sit ชาย มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภูมิเทศ 22 พูม-เทด Phum Thet ชาย -
ภูมิภัทร์ 31 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
พูลสิทธิ์ 45 พูน-สิด Phun Sit ชาย -
พูลธวัฒน์ 47 พูน-ทะ-วัด Phun Tha Wat ไม่ระบุ -
ภูมิรภี 24 พูม-ระ-พี Phum Ra Phi หญิง ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
ภูริศลย์ 41 พู-ริ-สน Phu Ri Son ชาย มีปัญญาฉลาดหลักแหลม
ชมพูนุท 24 ชม-พู-นุด Chom Phu Nut หญิง ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
คงภูมิ 18 คง-พูม Khong Phum ชาย -
ภูวเนศวร์ 42 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
คำพูล 21 คัม-พูน Kham Phun ชาย ทองคำที่เพิ่มขึ้น
ชมพูเนกย์ 42 ชม-พู-เนก Chom Phu Nek หญิง แท่งทอง
พูนพิศมัย 51 พูน-พิด-สะ-มัย Phun Phit Sa Mai หญิง เพิ่มเติมความน่ารัก
ภูดิทกร 14 พู-ดิด-ทะ-กอน Phu Dit Tha Kon ชาย ผู้มีการกระทำให้เกิดความรุ่งเรือง
ภูมิจิตร 29 พู-มิ-จิด Phu Mi Chit ไม่ระบุ -
มาณัฐภูมิ 36 มา-นัด-ถะ-พูม Ma Nat Tha Phum ชาย นักปราชญ์ผู้เกิดมาสง่า
ชมพูณุท 24 ชม-พู-นุด Chom Phu Nut หญิง ทองคำเนื้อบริสุทธิ์