บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูมิ์ธนัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูมิ์ธนัส
ชื่อ ภูมิ์ธนัส ความหมาย แปลว่า ผู้ว่องไวด้วยทรัพย์จากปัญญา เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-ทะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Tha Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูมิ์ธนัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูมิ์ธนัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูมิ์ธนัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูมิ์ธนัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภูมิ์ธนัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูมิ์ธนัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูมิ์ธนัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภูมิ์ธนัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูมิ์ธนัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภูมิ์ธนัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูมิ์ธนัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูมิ์ธนัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พชรภูนาถ 24 พะ-ชะ-ระ-พู-นาด Pha Cha Ra Phu Nat ชาย ผู้เป็นที่พึ่งในโลกเหมือนเพชร
ภูรี 14 พู-รี Phu Ri หญิง แผ่นดินปัญญากว้างไกล
นิธิภูมิ 29 นิ-ทิ-พูม Ni Thi Phum ไม่ระบุ -
ภูวรัศมี 36 พู-วะ-รัด-สะ-หมี Phu Wa Rat Sa Mi หญิง -
ภูมิธยา 25 พูม-ทะ-ยา Phum Tha Ya ไม่ระบุ -
พิชัยภูษิต 40 พิ-ชัย-พู-สิด Phi Chai Phu Sit ชาย ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์
แคนชมพู 28 แคน-ชม-พู Khaen Chom Phu ไม่ระบุ แคนที่ทำจากไม้หว้า
ภูมิมิน 26 พูม-มิน Phum Min ชาย -
ภูวิดา 15 พู-วิ-ดา Phu Wi Da หญิง หญิงแห่งแผ่นดิน
ภูวสิษฎ์ 38 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ไม่ระบุ ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
ภูวณัฐ 27 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ไม่ระบุ ปราชญ์ของแผ่นดิน
ภูกมล 15 พู-กะ-มน Phu Ka Mon หญิง ผู้เป็นใหญ่
ภูธนะ 16 พู-ทะ-นะ Phu Tha Na ไม่ระบุ -
วิภูษิต 24 วิ-พู-สิด Wi Phu Sit ชาย -
ภูวนันท์ 33 พู-วะ-นัน Phu Wa Nan ไม่ระบุ ยินดีในแผ่นดิน
ภูชิสส์ 32 พู-ชิด Phu Chit ชาย ผู้เป็นไท, อิสระ
ภูรินัฐ 29 พู-ริ-นัด Phu Ri Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์, ผู้มีปัญญากว้างขวาง
พูลรัฐ 33 พูน-รัด Phun Rat ชาย -
ภูธิเดช 16 พู-ทิ-เดด Phu Thi Det ไม่ระบุ -
ภูดิษพัฒน์ 41 พู-ดิด-สะ-พัด Phu Dit Sa Phat ชาย ผู้มีสิริมงคลอยู่บนความเจริญรุ่งเรือง
พูลชัย 30 พูน-ชัย Phun Chai ชาย -
ภูริชญา 18 พู-ริ-ชะ-ยา Phu Ri Cha Ya หญิง มีปัญญา นักปราชญ์
ภูษา 8 พู-สา Phu Sa หญิง -
ณิชาภูษณิศา 36 นิ-ชา-พู-สะ-หนิ-สา Ni Cha Phu Sa Ni Sa หญิง -
ไชยชุมภู 30 ไช-ชุม-พู Chai Chum Phu ไม่ระบุ ชนะในดินแดนทั้งหลาย, ชนะไปทั่ว
รัฐชภูมิ 31 รัด-ชะ-พูม Rat Cha Phum ไม่ระบุ -
ลักษภูติ 25 ลัก-สะ-พู-ติ Lak Sa Phu Ti ชาย เป็นที่มั่นหมาย
วุฒภูมิ 22 วุด-ทะ-พูม Wut Tha Phum ไม่ระบุ -
ภูมิสรัณ 32 พูม-สัน Phum San ไม่ระบุ -
ชินภูริช 24 ชิน-พู-ริด Chin Phu Rit ชาย แผ่นดินของผู้ชนะ
ภูทัย 16 พู-ทัย Phu Thai ชาย ความเอื้อเฟื้อในแผ่นดิน
ภู่ 4 พู่ Phu ชาย -
พลอยชมพู 45 พลอย-ชม-พู Phloi Chom Phu หญิง พลอยสีชมพู
ลำภู 10 ลัม-พู Lam Phu หญิง -
ยุทธิภูมิ 30 ยุด-ทิ-พูม Yut Thi Phum ไม่ระบุ -
สยมภู 23 สะ-หยม-พู Sa Yom Phu ชาย -
ภูษณาภรณ์ 32 พู-สะ-นา-พอน Phu Sa Na Phon ไม่ระบุ เสื้อผ้าเครื่องประดับ, เครื่องประดับเสื้อผ้า
ภูษิตา 15 พู-สิ-ตา Phu Si Ta หญิง ประดับประดาแล้ว
ภูศศินา 27 พู-สะ-สิ-นา Phu Sa Si Na หญิง โลกและพระจันทร์
กฤตชภูมิ 19 กริด-ตะ-ชะ-พูม Krit Ta Cha Phum ชาย ผู้เกิดมาประสบความสำเร็จในโลก