บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูธีธัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูธีธัช
ชื่อ ภูธีธัช ความหมาย แปลว่า ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยแห่งแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-ที-ทัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Thi That
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูธีธัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูธีธัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูธีธัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูธีธัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 59
หมายเลข 59 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิหรือศาสนาที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ภูธีธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภูธีธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูธีธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูธีธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูธีธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภูธีธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูธีธัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูธีธัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูริวิกรม 31 พู-ริ-วิ-กรม Phu Ri Wi Krom ชาย กล้าหาญยิ่ง
ภูมิศักดิ์ 38 พูม-สัก Phum Sak ชาย ผู้มีอำนาจในแผ่นดิน
ภูภัทร 13 พู-พัด Phu Phat ไม่ระบุ -
พูลศีลป์ 47 พูน-สีน Phun Sin หญิง -
ภูวสิษฎ์ 38 พู-วะ-สิด Phu Wa Sit ไม่ระบุ ผู้เป็นหนึ่งของแผ่นดิน
พูนสิริ 34 พูน-สิ-หริ Phun Si Ri หญิง -
ภูมิสันต์ 40 พูม-สัน Phum San ชาย -
ภูริภัทร 21 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภูดิน 13 พู-ดิน Phu Din ชาย ดินหรือหินที่สูงขึ้น
รณภูมิ 21 รน-นะ-พูม Ron Na Phum ไม่ระบุ -
พูลผล 30 พูน-ผน Phun Phon ชาย ความสมบูรณ์
ธิติภูมิ 27 ทิ-ติ-พูม Thi Ti Phum ชาย -
ช่อชมพู 26 ช่อ-ชม-พู Cho Chom Phu ไม่ระบุ ช่อหว้า
กิตติ์ภูมิ์นนท์ 65 กิด-พู-นน Kit Phu Non ชาย ความสุขในแผ่นดินอันมีเกียรติ์,ความยินดีในเกียรติ์ที่มีผู้นิยม
ภูวรินทร์ 36 พู-วะ-ริน Phu Wa Rin หญิง ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
สีชมพู 31 สี-ชม-พู Si Chom Phu หญิง -
ภูวเดช 14 พู-วะ-เดด Phu Wa Det ชาย ผู้มีเดชในแผ่นดิน
พูล 16 พูน Phun หญิง -
ภูววิทิต 27 พู-วิ-ทิด Phu Wi Thit ชาย เป็นที่เลื่องลือในโลก
ญาณภูธิป 23 ยาน-พู-ทิบ Yan Phu Thip ไม่ระบุ ผู้ที่มีปัญญาและเป็นใหญ่ในแผ่นดิน
กนกชมพู 24 กะ-หนก-ชม-พู Ka Nok Chom Phu หญิง หว้าทอง
ศิริพูล 35 สิ-หริ-พูน Si Ri Phun ไม่ระบุ -
ประไพพูน 42 ประ-พัย-พูน Pra Phai Phun หญิง -
สมพูล 28 สม-พูน Som Phun หญิง -
ชินภูธิป 24 ชิน-พู-ทีบ Chin Phu Thip ชาย ราชาผู้ชนะ
ทองพูน 24 ทอง-พูน Thong Phun หญิง -
สมรภูมิ 28 สะ-หมอ-ระ-พูม Sa Mo Ra Phum ชาย -
เพ็ชรภูเรือ 46 เพ็ด-พู-เรือ Phet Phu Ruea ชาย -
ภูริทต์ 24 พู-ริด Phu Rit ชาย แผ่นดิน
ปุณญภูมิ 24 ปุ-นน-พูม Pu Non Phum ชาย แผ่นดินแห่งความรู้ที่บริบูรณ์
นัฐภูมิ 30 นัด-ถะ-พูม Nat Tha Phum ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความสง่า
ภูริโพธิ 31 พู-ริ-โพด Phu Ri Phot ไม่ระบุ -
ชมพูณุท 24 ชม-พู-นุด Chom Phu Nut หญิง ทองคำเนื้อบริสุทธิ์
ทัศภูมิ 24 ทัด-พูม That Phum ชาย แผ่นดินทั้ง 10
พูลสมบัติ 41 พูน-สม-บัด Phun Som Bat หญิง -
ภูมิชัย 26 พูม-ชัย Phum Chai ชาย -
ชมพูเนกต์ 37 ชม-พู-เนก Chom Phu Nek หญิง แท่งทอง
สมภูมิ 24 สม-พูม Som Phum ชาย ผู้เหมาะกับแผ่นดิน
ภูชิต 12 พู-ชิด Phu Chit ชาย ผู้ชนะแผ่นดิน
พัชร์ภูรี 41 พัด-พู-รี Phat Phu Ri หญิง ผู้มีปัญญากว้างไกลและมีคุณค่า