บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูดิธภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูดิธภัส
ชื่อ ภูดิธภัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-ดิด-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Dit Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูดิธภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูดิธภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูดิธภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูดิธภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภูดิธภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภูดิธภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูดิธภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภูดิธภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูดิธภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภูดิธภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูดิธภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูดิธภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พูนลาภา 24 พูน-ลา-พา Phun La Pha ชาย -
ฟ้าชมพู 28 ฟ้า-ชม-พู Fa Chom Phu ไม่ระบุ ฟ้าสีชมพู
ภูรีรัตน์ 39 พู-รี-รัด Phu Ri Rat ไม่ระบุ -
ภูมิสิทธิ์ 41 พูม-สิด Phum Sit ชาย -
จตุภูมิ 22 จะ-ตุ-พูม Cha Tu Phum ชาย สี่ภูมิคือ1กามาวจรภูมิ2.รูปาวจรภูมิ3.อรูปาวจรภูมิ4.โลกุตรภูมิ
ภูธเรศ 20 พู-ทะ-เรด Phu Tha Ret ชาย -
ภูมน 13 พู-มน Phu Mon ชาย ทรัพย์สมบัติความอุดมสมบูรณ์
พูลสุข 26 พูน-สุก Phun Suk หญิง -
สมภูมิ 24 สม-พูม Som Phum ชาย ผู้เหมาะกับแผ่นดิน
ภูรัชญา 18 พู-รัด-ชะ-ยา Phu Rat Cha Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นสมบัติในแผ่นดิน
ภูมิฐาน 27 พูม-ถาน Phum Than ไม่ระบุ -
คำพูล 21 คัม-พูน Kham Phun ชาย ทองคำที่เพิ่มขึ้น
พูนชิด 22 พูน-ชิด Phun Chit ไม่ระบุ -
ชินภูธิป 24 ชิน-พู-ทีบ Chin Phu Thip ชาย ราชาผู้ชนะ
ภูวภัทร 19 พู-วะ-พัด Phu Wa Phat ชาย ผู้มีความเจริญของแผ่นดิน
ภูรินทร์ 30 พู-ริน Phu Rin ชาย ความรู้ในแผ่นดิน
ภูทนงค์ 24 พู-ทะ-นง Phu Tha Nong ชาย -
ยุทธภูมิ 26 ยุด-ทะ-พูม Yut Tha Phum ชาย สนามรบ
ประภูกฤต 18 ประ-พู-กริด Pra Phu Krit ชาย ผู้เป็นใหญ่สร้างสรรค์
ภูสิทธิ์ 32 พู-สิด Phu Sit ชาย มีความสำเร็จในแผ่นดิน
ภูณัฐพันธ์ 51 พู-นัด-ถะ-พัน Phu Nat Tha Phan ชาย ผู้ผูกพันกับนักปราชญ์ในโลก
ภูวดี 17 พู-วะ-ดี Phu Wa Di ไม่ระบุ -
ชัยภูษิต 28 ชัย-พู-สิด Chai Phu Sit ไม่ระบุ -
ภูริพัธน์ 41 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
ภูดล 10 พู-ดน Phu Don ไม่ระบุ -
ภูวเนตร 23 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในโลก
พูลสิน 32 พูน-สิน Phun Sin หญิง -
ภูมิธร 20 พู-มิ-ทอน Phu Mi Thon ไม่ระบุ -
ปิตุภูมิ 22 ปิ-ตุ-พูม Pi Tu Phum ไม่ระบุ -
หนูพูล 28 หนู-พูน Nu Phun ชาย -
ภูรีวัฒน์ 41 พู-รี-วัด Phu Ri Wat ชาย แผ่นดินอันรุ่งเรือง
ประไพพูน 42 ประ-พัย-พูน Pra Phai Phun หญิง -
สมพูม 27 สม-พูม Som Phum ไม่ระบุ -
เกษภูมิ 19 เกด-พูม Ket Phum ชาย ผู้มีปัญญายอด
ภูมิพัฒนา 33 พูม-พัด-ทะ-นา Phum Phat Tha Na ชาย -
พูลทิพย์ 46 พูน-ทิบ Phun Thip หญิง -
ภูมิรพี 31 พูม-ระ-พี Phum Ra Phi ชาย ผู้เป็นดุจพระอาทิตย์ในแผ่นดิน
หน่อภู 20 หน่อ-พู No Phu หญิง -
ภูวฤทมิ 20 พู-วะ-ริด-มิ Phu Wa Rit Mi ไม่ระบุ -
สัณห์ภูมิ 42 สัน-พูม San Phum ชาย แผ่นดินอันละเอียดอ่อน