บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูณชกาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูณชกาญจน์
ชื่อ ภูณชกาญจน์ ความหมาย แปลว่า ทองแห่งความรู้ในแผ่นดิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-นะ-ชา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Na Cha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูณชกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูณชกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูณชกาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูณชกาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ภูณชกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภูณชกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูณชกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภูณชกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประภูต 16 ประ-พูด Pra Phut ชาย มากมูน
ภูวเนตร 23 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในโลก
ภูริทศิษฐ์ 45 พู-ริด-สิด Phu Rit Sit ชาย -
ภูรีรัตน์ 39 พู-รี-รัด Phu Ri Rat ไม่ระบุ -
ภูมิรนม์ 35 พูม-รน Phum Ron ไม่ระบุ -
ภูรชา 10 พู-ระ-ชา Phu Ra Cha ไม่ระบุ -
พวงชมพู 33 พวง-ชม-พู Phuang Chom Phu หญิง -
ภูริวัฒน์ 38 พู-ริ-วัด Phu Ri Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยปัญญา
ธิติภูมิ 27 ทิ-ติ-พูม Thi Ti Phum ชาย -
ธนภูรินทร์ 39 ทะ-นะ-พู-ริน Tha Na Phu Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีทรัพย์
พูมิรพี 38 พู-มิ-ระ-พี Phu Mi Ra Phi ไม่ระบุ -
ชัยพูล 30 ชัย-พูน Chai Phun ชาย -
พูนสวัสดิ์ 53 พูน-สะ-หวัด Phun Sa Wat หญิง ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง
แคร์ชมพู 36 แค-ชม-พู Khae Chom Phu หญิง -
ฟ้าภูเหมันต์ 47 ฟ้า-พู-เห-มัน Fa Phu He Man ไม่ระบุ -
สยุมภู 24 สะ-หยุม-พู Sa Yum Phu ชาย -
ชมพูนาถ 24 ชม-พู-นาด Chom Phu Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของต้นหว้า
กิติภูมิ 24 กิ-ติ-พูม Ki Ti Phum ชาย ผู้มีเกียรติของแผ่นดิน
เพ็ชรภูเรือ 46 เพ็ด-พู-เรือ Phet Phu Ruea ชาย -
ธีรพูนชัย 44 ที-ระ-พูน-ชัย Thi Ra Phun Chai ชาย -
ภาภูมิ 14 พา-พูม Pha Phum ชาย -
ชมพูเนกย์ 42 ชม-พู-เนก Chom Phu Nek หญิง แท่งทอง
ภูริฉัตร 27 พู-ริ-ฉัด Phu Ri Chat ชาย -
ภูมิธรรม 29 พูม-ทัม Phum Tham ชาย พื้นจิตใจที่มีคุณธรรม
ภูวเนธ 20 พู-วะ-เนด Phu Wa Net ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
พูนผล 29 พูน-ผน Phun Phon ชาย ความสมบูรณ์
ภูดิส 15 พู-ดิด Phu Dit ชาย เจ้าแห่งความเจริญ
ภูริด 12 พู-ริด Phu Rit ไม่ระบุ แผ่นดิน
ภูดิษ 12 พู-ดิด Phu Dit ไม่ระบุ เจ้าแห่งความเจริญ
พูนทวี 29 พูน-ทะ-วี Phun Tha Wi ชาย -
ภูมิสิทธิ์ 41 พูม-สิด Phum Sit ชาย -
กฤษณภูมิ 23 กริด-สะ-นะ-พูม Krit Sa Na Phum ไม่ระบุ แผ่นดินของพระกฤษณะ
พูลพร 28 พูน-พอน Phun Phon ไม่ระบุ -
พิชัยภูษิต 40 พิ-ชัย-พู-สิด Phi Chai Phu Sit ชาย ประดับด้วยความชนะมีชัยชนะเป็นอาภรณ์
พูลศิริ 35 พูน-สิ-หริ Phun Si Ri ไม่ระบุ -
ภูวะนาศ 26 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ไม่ระบุ พระเจ้าแผ่นดิน
ภูชิดา 11 พู-ชิ-ดา Phu Chi Da ไม่ระบุ ผู้ชนะบนแผ่นดิน
สิรภูมิ 27 สิน-พูม Sin Phum ชาย -
พูลพิศมัย 52 พูน-พิด-มัย Phun Phit Mai หญิง -
ภูริพัฒน์ 40 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย -