บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภูกฤษกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภูกฤษกร
ชื่อ ภูกฤษกร ความหมาย แปลว่า ผู้มีการกระทำในทางสร้างสรรค์ของแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พู-กริด-สะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phu Krit Sa Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูกฤษกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภูกฤษกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูกฤษกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภูกฤษกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ภูกฤษกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภูกฤษกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูกฤษกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภูกฤษกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภูกฤษกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภูกฤษกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภูผา 12 พู-ผา Phu Pha ชาย ภูเขา
ภูฉาย 17 พู-ฉาย Phu Chai ไม่ระบุ -
ศรีพูล 34 สี-พูน Si Phun หญิง -
ภูริวัจน์ 41 พู-ริ-วัด Phu Ri Wat ชาย ผู้มีคำพูดอันฉลาด, ผู้มีความฉลาดในการพูด
ปภูธน 14 ปะ-พู-ทะ-นะ Pa Phu Tha Na ชาย ผู้มีทรัพย์ในแผ่นดินมากยิ่ง, ยิ่งกว่าราชา
ภูริกา 13 พู-ริ-กา Phu Ri Ka หญิง -
ญาณภูรี 24 ยาน-พู-รี Yan Phu Ri ชาย ผู้มีปัญญาและความรู้อันกว้างไกล
สิรภูมิ 27 สิน-พูม Sin Phum ชาย -
ภูมิ 12 พูม Phum ชาย แผ่นดิน
ภูเบซ 14 พู-เบด Phu Bet ชาย พระราชาผู้เป็นใหญ่
บุณยภู 19 บุน-ยะ-พู Bun Ya Phu ชาย ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สีชมภู 24 สี-ชม-พู Si Chom Phu หญิง -
ภูมิน 17 พู-มิน Phu Min ชาย ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
พูล 16 พูน Phun หญิง -
ภูธนะ 16 พู-ทะ-นะ Phu Tha Na ไม่ระบุ -
ภูวณัฏฐ์ 45 พู-วะ-นัด Phu Wa Nat ชาย ปราชญ์ของแผ่นดิน
กิติภูมิ 24 กิ-ติ-พูม Ki Ti Phum ชาย ผู้มีเกียรติของแผ่นดิน
ณิชาภูมิ 24 นิ-ชา-พูม Ni Cha Phum หญิง แผ่นดินอันบริสุทธิ์
ภูมรินทร์ 35 พูม-ริน Phum Rin หญิง -
นวภูริช 24 นะ-วะ-พู-ริด Na Wa Phu Rit ชาย แผ่นดินใหม่
เกษมภูมิ 24 กะ-เสม-พูม Ka Sem Phum ชาย แผ่นดินที่มีความสุข
ภูริศ 18 พู-ริด Phu Rit ชาย แผ่นดิน
ภูเพศ 20 พู-เพด Phu Phet ชาย -
สหภูมิ 24 สะ-หะ-พูม Sa Ha Phum ชาย ผู้ร่วมแผ่นดินเดียวกัน
ชมพูใจ 29 ชม-พู-จัย Chom Phu Chai ไม่ระบุ ใจที่สดชื่น, ใจที่กำลังมีความรัก
จิตรชมพู 34 จิด-ชม-พู Chit Chom Phu ไม่ระบุ -
กิตติ์ภูมิ์นนท์ 65 กิด-พู-นน Kit Phu Non ชาย ความสุขในแผ่นดินอันมีเกียรติ์,ความยินดีในเกียรติ์ที่มีผู้นิยม
สัณห์ภูมิ 42 สัน-พูม San Phum ชาย แผ่นดินอันละเอียดอ่อน
ภูทิง 10 พู-ทิง Phu Thing หญิง -
ภูม 8 พูม Phum ชาย แผ่นดิน
รัตน์ฐภูมิ 46 รัด-ตะ-พูม Rat Ta Phum ชาย แผ่นดินที่มั่นคงและมีค่ายิ่ง
ภูเทพ 14 พู-เทบ Phu Thep ชาย -
ประภูกฤต 18 ประ-พู-กริด Pra Phu Krit ชาย ผู้เป็นใหญ่สร้างสรรค์
สมพูด 23 สม-พูด Som Phut ชาย -
ชินวิภู 24 ชิน-วิ-พู Chin Wi Phu ชาย ผู้เป็นเจ้าผู้ชนะ
สร้างภูมิ 28 ซ่าง-พูม Sang Phum ไม่ระบุ -
ชมภู 10 ชม-พู Chom Phu ชาย สีชมพู
กิตติภูมิฐ์ 45 กิด-ติ-พูม Kit Ti Phum ชาย มีชื่อเสียงและมั่นคงในแผ่นดิน
พูลสวัสดิ์ 54 พูน-สะ-หวัด Phun Sa Wat ชาย ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีความงามความรุ่งเรือง
ทองพูน 24 ทอง-พูน Thong Phun หญิง -