บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภุสชิวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภุสชิวัฒน์
ชื่อ ภุสชิวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากด้วยความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ชิ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Chi Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ภุสชิวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภุสชิวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พุทธพร 26 พุด-ทะ-พอน Phut Tha Phon หญิง -
พุธชง 17 พุด-ชง Phut Chong หญิง งู, นาค
พุฒิพงษ์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง
พุทธิพงษ์ 41 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุดไทย 28 พุด-ทัย Phut Thai ชาย -
พุทธิวัต 31 พุด-ทิ-วัต Phut Thi Wat ไม่ระบุ มีความรู้และความคิดดี
พุธจนะ 28 พุด-จะ-นะ Phut Cha Na ชาย -
พุทธ 14 พุด Phut ชาย ศาสนาพุทธ
พุทธิวงษ์ 39 พุด-ทิ-วง Phut Thi Wong ไม่ระบุ -
พุฒิฑา 20 พุด-ทิ-ทา Phut Thi Tha ไม่ระบุ -
พุฒทา 14 พุด-ทา Phut Tha หญิง -
พุดตาล 20 พุด-ตาน Phut Tan หญิง พรรณไม้มงคลไทยชนิดหนึ่ง
ศุภพุฒิ 25 สุบ-พะ-พุด-ทิ Sup Pha Phut Thi ชาย -
พุธศักดิ์ 39 พุด-สัก Phut Sak ชาย -
ถิรพุทธ์ 32 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ไม่ระบุ ผู้ตื่นรู้อย่างมั่นคง
ประพุทธ์ 33 ประ-พุด Pra Phut ไม่ระบุ ตื่น, มีสติ
สราพุทธ์ 35 สะ-รา-พุด Sa Ra Phut ไม่ระบุ -
พุฑฒิธรรม 36 พุด-ทิ-ทัม Phut Thi Tham ชาย -
พุทธชง 18 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
พุทธ์ 23 พุด Phut หญิง -
พุทธานุภาพ 31 พุด-ทา-นุ-พาบ Phut Tha Nu Phap ไม่ระบุ -
พุฒซ้อน 32 พุด-ซ้อน Phut Son หญิง -
พุฒิสรรค์ 44 พุด-ทิ-สัน Phut Thi San ชาย สร้างความเจริญ
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
พีรพุฒิ 35 พี-ระ-พุด Phi Ra Phut ชาย นักรบผู้แข็งแกร่ง
พุทธสอน 32 พุด-ทะ-สอน Phut Tha Son หญิง -
พุทธี 21 พุด-ที Phut Thi ชาย -
พุฒิภูมิ 28 พุด-ทิ-พูม Phut Thi Phum ไม่ระบุ -
พุฒิเมศ 30 พุด-ทิ-เมด Phut Thi Met ไม่ระบุ เจริญด้วยปัญญา
พุทธรักษา 28 พุด-ทะ-รัก-สา Phut Tha Rak Sa หญิง ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าหลายชนิดในสกุล
พุฒิชัย 30 พุด-ทิ-ชัย Phut Thi Chai ชาย -
จิราพุฒิ 31 จิ-รา-พุด-ทิ Chi Ra Phut Thi ไม่ระบุ มีความรู้ตลอดกาล
พุทธิพร 30 พุด-ทิ-พอน Phut Thi Phon ชาย ปัญญาดี
พุทธพงศ์ 40 พุด-ทะ-พง Phut Tha Phong ชาย ตระกูลของผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ
พุทธสิน 30 พุด-ทะ-สิน Phut Tha Sin หญิง -
ภุสชิพัทธ์ 41 พุด-ชิ-พัด Phut Chi Phat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
ภุสชิวัฒน์ 42 พุด-ชิ-วัด Phut Chi Wat ชาย ผู้มากด้วยความเจริญ
พุทธิ 18 พุด-ทิ Phut Thi ชาย -
พุฒิพงศ์ 42 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุธศรี 31 พุด-สี Phut Si หญิง -