บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภุสชิวัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภุสชิวัฒน์
ชื่อ ภุสชิวัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากด้วยความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ชิ-วัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Chi Wat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิวัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ภุสชิวัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภุสชิวัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ดอกพุฒ 20 ดอก-พุด Dok Phut หญิง -
พุทธกาล 22 พุด-ทะ-กาน Phut Tha Kan ไม่ระบุ -
จตุรภุช 18 จะ-ตุ-ระ-พุด Cha Tu Ra Phut ชาย พระวิษณุ, พระคเณศ
พุทธิชัย 32 พุด-ทิ-ชัย Phut Thi Chai ไม่ระบุ -
ธนพุฒิ 25 ทะ-นะ-พุด-ทิ Tha Na Phut Thi ไม่ระบุ -
พุฒิชัย 30 พุด-ทิ-ชัย Phut Thi Chai ชาย -
พุฒิสรรค์ 44 พุด-ทิ-สัน Phut Thi San ชาย สร้างความเจริญ
ศุภพุฒิ 25 สุบ-พะ-พุด-ทิ Sup Pha Phut Thi ชาย -
พุฒิเศรษฐ์ 51 พุด-ทิ-เสด Phut Thi Set ชาย ผู้รู้ยิ่งในสิ่งประเสริฐ
มหาพุทธิ 29 มะ-หา-พุด-ทิ Ma Ha Phut Thi ชาย มีปัญญายิ่ง
พุทธี 21 พุด-ที Phut Thi ชาย -
พุทธิมน 28 พุด-ทิ-มน Phut Thi Mon ไม่ระบุ มีใจประกอบด้วยความรู้
พุธษา 18 พุด-สา Phut Sa หญิง -
พุทธิกร 23 พุด-ทิ-กอน Phut Thi Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้
ดอกพุทธ 22 ดอก-พุด Dok Phut หญิง -
พุตธิชา 23 พุด-ทิ-ชา Phut Thi Cha ไม่ระบุ เกิดมาฉลาด
พุทธิพินทร์ 49 พุด-ทิ-พิน Phut Thi Phin หญิง -
พุทธชาด 18 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
พุทธพงศ์ 40 พุด-ทะ-พง Phut Tha Phong ชาย ตระกูลของผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธ
พุทธมาลี 33 พุด-ทะ-มา-ลี Phut Tha Ma Li หญิง -
พุดซ้อน 30 พุด-ซ้อน Phut Son ชาย -
ภุชชงค์ 21 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
สมพุด 22 สม-พุด Som Phut หญิง -
สุพุธ 21 สุ-พุด Su Phut ชาย -
พุฒิกานต์ 35 พุด-ทิ-กาน Phut Thi Kan ชาย -
พุทธาเสน 29 พุด-ทา-เสน Phut Tha Sen ชาย -
สุรพุฒ 24 สุ-ระ-พุด Su Ra Phut ชาย -
พุทธวัลย์ 47 พุด-ทะ-วัน Phut Tha Wan ไม่ระบุ -
พุฒธา 17 พุด-ทา Phut Tha หญิง -
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
พุทธสอน 32 พุด-ทะ-สอน Phut Tha Son หญิง -
พุฒซ้อน 32 พุด-ซ้อน Phut Son หญิง -
ประพุธ 23 ประ-พุด Pra Phut ชาย ตื่น, มีสติ
พุฑฒิธรรม 36 พุด-ทิ-ทัม Phut Thi Tham ชาย -
พุดน้ำบุศย์ 45 พุด-น้าม-บุด Phut Nam But ได้ทั้งชายและหญิง เป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
พุฒิสาร์ 37 พุด-ทิ-สา Phut Thi Sa หญิง -
พุฒิ 16 พุด-ทิ Phut Thi หญิง -
พุทธรักษา 28 พุด-ทะ-รัก-สา Phut Tha Rak Sa หญิง ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าหลายชนิดในสกุล
พุฒิพงค์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุทธชาติ 24 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม