บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภุสชิพัทธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภุสชิพัทธ์
ชื่อ ภุสชิพัทธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากด้วยความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ชิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Chi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภุตภู 8 พุด-พู Phut Phu ไม่ระบุ ผู้ครองแผ่นดินแล้ว
พุทธชาด 18 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
วิพุธ 23 วิ-พุด Wi Phut ชาย ผู้รู้แจ้ง, นักปราชญ์
พุต 12 พุด Phut หญิง -
พุฒิธร 24 พุด-ทิ-ทอน Phut Thi Thon ชาย ผู้มีความมั่งคั่ง
พุทกาล 18 พุด-กาน Phut Kan ไม่ระบุ -
พุฒิธนัสถ์ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ไม่ระบุ ผู้เจริญในทรัพย์
จตุรภุฎ 21 จะ-ตุ-ระ-พุด Cha Tu Ra Phut ไม่ระบุ พระวิษณุ, พระคเณศ
พุทซ้อน 30 พุด-ซ้อน Phut Son หญิง -
พุฒิสาร์ 37 พุด-ทิ-สา Phut Thi Sa หญิง -
ภุชมัธย์ 34 พุด-ชะ-มัด Phut Cha Mat ชาย ทรวงอก
พุทธมาศ 27 พุด-ทะ-มาด Phut Tha Mat หญิง -
พุทธิวัฒน์ 45 พุด-ทิ-วัด Phut Thi Wat ชาย ผู้เจริญในความรู้แจ้ง
พุทธิธรรม 35 พุด-ทิ-ทัม Phut Thi Tham ชาย -
พุธษา 18 พุด-สา Phut Sa หญิง -
ประพุธ 23 ประ-พุด Pra Phut ชาย ตื่น, มีสติ
ภุชพงษ์ 27 พุด-พง Phut Phong ชาย -
พุฒิพัฒน์ 45 พุด-ทิ-พัด Phut Thi Phat ชาย -
พุทธิดา 20 พุด-ทิ-ดา Phut Thi Da หญิง รู้แล้ว, ฉลาด
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
พุฒ 12 พุด Phut หญิง -
พุทธิรัต 29 พุด-ทิ-รัด Phut Thi Rat ไม่ระบุ ชื่อนชอบความรู้
พุทธรักษ์ 36 พุด-ทะ-รัก Phut Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พุทธี 21 พุด-ที Phut Thi ชาย -
พุทธาเสน 29 พุด-ทา-เสน Phut Tha Sen ชาย -
ดอกพุฒ 20 ดอก-พุด Dok Phut หญิง -
พุทธิศักดิ์ 44 พุด-ทิ-สัก Phut Thi Sak ชาย ผู้มีความสามารถรู้แจ้ง
ถิรพุทธ 23 ถิ-ระ-พุด Thi Ra Phut ชาย มีความรู้มั่นคง
พุด 10 พุด Phut หญิง -
พุทธพร 26 พุด-ทะ-พอน Phut Tha Phon หญิง -
ประดิพุทธิ์ 42 ประ-ดิ-พุด Pra Di Phut ชาย ตื่น, รู้
พุทธชาติ 24 พุด-ทะ-ชาด Phut Tha Chat หญิง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
พุฒิพันธุ์ 47 พุด-ทิ-พัน Phut Thi Phan ไม่ระบุ -
พุธชง 17 พุด-ชง Phut Chong หญิง งู, นาค
พุฒิกานต์ 35 พุด-ทิ-กาน Phut Thi Kan ชาย -
คำพุธ 18 คัม-พุด Kham Phut ชาย -
พุทรา 15 พุด-ซา Phut Sa ชาย -
ดอกพุธน้อย 42 ดอก-พุด-น้อย Dok Phut Noi หญิง -
พุดทา 12 พุด-ทา Phut Tha ชาย -
พุฒิยา 25 พุด-ทิ-ยา Phut Thi Ya หญิง -