บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภุสชิพัทธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภุสชิพัทธ์
ชื่อ ภุสชิพัทธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มากด้วยความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พุด-ชิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phut Chi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภุสชิพัทธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภุสชิพัทธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภุสชิพัทธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พุฒิธนัสถ์ 46 พุด-ทะ-นัด Phut Tha Nat ชาย ผู้เจริญในทรัพย์
พุธศรี 31 พุด-สี Phut Si หญิง -
พุทธิฌา 24 พุด-ทิ-ชา Phut Thi Cha หญิง เกิดมาฉลาด
พุธจนะ 28 พุด-จะ-นะ Phut Cha Na ชาย -
มหาพุทธิ 29 มะ-หา-พุด-ทิ Ma Ha Phut Thi ชาย มีปัญญายิ่ง
พุทธิวัฒน์ 45 พุด-ทิ-วัด Phut Thi Wat ชาย ผู้เจริญในความรู้แจ้ง
พุทธิพงศ์ 44 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เหล่ากอผู้มีปัญญา
พุต 12 พุด Phut หญิง -
พุทธิ 18 พุด-ทิ Phut Thi ชาย -
พุดซ้อน 30 พุด-ซ้อน Phut Son ชาย -
พุทธ 14 พุด Phut ชาย ศาสนาพุทธ
พุทธสิน 30 พุด-ทะ-สิน Phut Tha Sin หญิง -
จิราพุฒิ 31 จิ-รา-พุด-ทิ Chi Ra Phut Thi ไม่ระบุ มีความรู้ตลอดกาล
ธนพุฒิ 25 ทะ-นะ-พุด-ทิ Tha Na Phut Thi ไม่ระบุ -
พุฒิสาร์ 37 พุด-ทิ-สา Phut Thi Sa หญิง -
พุฒิพงค์ 39 พุด-ทิ-พง Phut Thi Phong ชาย เชื้อสายหรือเผ่าพันธุ์ที่มีความเจริญ
พุทธวัลย์ 47 พุด-ทะ-วัน Phut Tha Wan ไม่ระบุ -
พุด 10 พุด Phut หญิง -
พุทธิชัย 32 พุด-ทิ-ชัย Phut Thi Chai ไม่ระบุ -
พุธ 13 พุด Phut ชาย -
พุทกาล 18 พุด-กาน Phut Kan ไม่ระบุ -
พุทธรักษ์ 36 พุด-ทะ-รัก Phut Tha Rak หญิง ผู้ปกป้องความรู้, ผู้ปกป้องพระศาสนา
พุฐชา 21 พุด-ชา Phut Cha ไม่ระบุ -
พุฒิภูมิ 28 พุด-ทิ-พูม Phut Thi Phum ไม่ระบุ -
พุดน้ำบุศย์ 45 พุด-น้าม-บุด Phut Nam But ได้ทั้งชายและหญิง เป็นดอกพุดชนิดหนึ่ง
พุฒิกร 21 พุด-ทิ-กอน Phut Thi Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความเจริญ
พุฒิมร 25 พุด-ทิ-มอ-ระ Phut Thi Mo Ra ชาย -
พุทธชง 18 พุด-ชง Phut Chong ชาย งู, นาค
พุฒจันทร์ 41 พุด-จัน Phut Chan หญิง -
พุทธิชา 21 พุด-ทิ-ชา Phut Thi Cha ชาย เกิดมาฉลาด
พุดตาล 20 พุด-ตาน Phut Tan หญิง พรรณไม้มงคลไทยชนิดหนึ่ง
จงพุฒิ 24 จง-พุด Chong Phut ชาย ผู้สั่งให้มีความเจริญและความมั่งคั่ง
ศุภพุฒิ 25 สุบ-พะ-พุด-ทิ Sup Pha Phut Thi ชาย -
พุทธดำรงค์ 35 พุด-ทะ-ดัม-รง Phut Tha Dam Rong ชาย -
พุฒธา 17 พุด-ทา Phut Tha หญิง -
พุทธินาถ 25 พุด-ทิ-นาด Phut Thi Nat หญิง บรรลือหรือองอาจด้วยความเจริญ
พุธพรรณ 34 พุด-พัน Phut Phan หญิง -
พุฒิฑา 20 พุด-ทิ-ทา Phut Thi Tha ไม่ระบุ -
จินตพุทธ์ 41 จิน-ตะ-พุด Chin Ta Phut ชาย ความคิดที่ตื่นรู้
ภุชมัธย์ 34 พุด-ชะ-มัด Phut Cha Mat ชาย ทรวงอก