บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภีรวิช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภีรวิช
ชื่อ ภีรวิช ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความกล้าหาญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พี-ระ-วิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Ra Wit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภีรวิช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภีรวิช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภีรวิช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภีรวิช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภีรวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภีรวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภีรวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภีรวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภีรวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภีรวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภีรวิช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภีรวิช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐพีร์ 46 นัด-พี Nat Phi ชาย นักปราชญ์ผู้กล้า
ภีระพัฒน์ 45 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
ชนม์รพี 40 ชน-ระ-พี Chon Ra Phi หญิง -
พีรภาส 28 พี-ระ-พาด Phi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง
พีราชัย 34 พี-รา-ชัย Phi Ra Chai ไม่ระบุ -
คำเพียง 32 คัม-เพียง Kham Phiang ไม่ระบุ -
รพีภัทร์ 38 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
สมเพียง 39 สม-เพียง Som Phiang หญิง -
พีรวัฒน์ 46 พี-ระ-วัด Phi Ra Wat ชาย ความเจริญของผู้กล้า
รพีพล 33 ระ-พี-พน Ra Phi Phon ชาย -
พีโชบล 29 พี-โช-บน Phi Cho Bon หญิง พืชบัวหน่อบัว
ระพีร์ 36 ระ-พี Ra Phi หญิง -
เพียรทอง 38 เพียน-ทอง Phian Thong หญิง -
ระภีพัฒน์ 45 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
พีรเชษฐ์ 45 พี-ระ-เชด Phi Ra Chet ชาย -
คัมภีราภรณ์ 45 คัม-พี-รา-พอน Kham Phi Ra Phon หญิง หนังสือดุจเครื่องประดับตน
พีรศุษม์ 45 พี-ระ-สุด Phi Ra Sut ชาย -
พีรภัทร์ 38 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญของผู้กล้าหาญ
พีรวัสส์ 52 พี-ระ-วัด Phi Ra Wat ชาย ความเจริญของผู้กล้า
สุเพียร 37 สุ-เพียน Su Phian หญิง -
พีรวัฒิ 36 พี-ระ-วัด Phi Ra Wat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความเพียร
สุภาวพี 31 สุ-พา-วะ-พี Su Pha Wa Phi หญิง -
ภภีม 14 พะ-พี-มะ Pha Phi Ma ชาย มีความน่าเกรงขาม
พีรัชสิ 36 พี-รัด-สิ Phi Rat Si หญิง -
พีรพัฒน์ 48 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ความเจริญของผู้กล้าหาญ
พีชคณิต 33 พี-ชะ-คะ-นิด Phi Cha Kha Nit ชาย -
กองเพียร 38 กอง-เพียน Kong Phian ชาย -
กฤษณ์พีรัช 45 กริด-พี-รัด Krit Phi Rat ชาย ผู้เกิดมากล้าหาญเหมือนพระกฤษณะ
ภีมเดช 18 พี-มะ-เดด Phi Ma Det ชาย มีเดชน่าเกรงขาม
พีระพันธ์ 53 พี-ระ-พัน Phi Ra Phan หญิง -
สุรพี 27 สุ-ระ-พี Su Ra Phi ไม่ระบุ -
ภีมวัจน์ 43 พี-มะ-วัด Phi Ma Wat ชาย พูดน่าเกรงขามพูดมีอำนาจ
รุ่งระพี 31 รุ่ง-ระ-พี Rung Ra Phi ไม่ระบุ -
ภีมพล 27 พี-มะ-พน Phi Ma Phon ชาย มีพลังน่าเกรงขาม
สุภี 16 สุ-พี Su Phi ชาย -
เพียงอุษา 39 เพียง-อุ-สา Phiang U Sa หญิง -
พีร์รัมภา 43 พี-รัม-พา Phi Ram Pha ไม่ระบุ -
พีรยากร 33 พี-ระ-ยา-กอน Phi Ra Ya Kon ชาย มือที่มีความเพียรมานะ
คัมภีรพรรณ 46 คัม-พี-ระ-พัน Kham Phi Ra Phan หญิง ตำราเกี่ยวกับผิวพรรณ
โสมรพี 35 โสม-ระ-พี Som Ra Phi ไม่ระบุ -