บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภิญญาพัชร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภิญญาพัชร์
ชื่อ ภิญญาพัชร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีปัญญารอบรู้ในกรอบ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิน-ยา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phin Ya Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิญญาพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภิญญาพัชร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิญญาพัชร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิญญาพัชร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ภิญญาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภิญญาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภิญญาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภิญญาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภิญญาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภิญญาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภิญญาพัชร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภิญญาพัชร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
โสพิณ 28 โส-พิน So Phin หญิง -
ภิญโญ 17 พิน-โย Phin Yo ชาย ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
ภิญญาดา 16 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง -
ยุพินย์ 43 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
พิณชนก 25 พิน-ชะ-นก Phin Cha Nok ไม่ระบุ -
พรพิน 29 พอน-พิน Phon Phin หญิง -
สุพินณา 31 สุ-พิน-นา Su Phin Na หญิง -
นิพินธ์ 39 นิ-พิน Ni Phin ไม่ระบุ -
ปภินพิทย์ 42 ปะ-พิน-พิด Pa Phin Phit หญิง ผู้มีความรู้แตกฉาน
พินธุ์สุดา 41 พิน-สุ-ดา Phin Su Da หญิง นางแก้ว
ริยพิญ 32 ริ-ยะ-พิน Ri Ya Phin หญิง -
อระพิน 31 อะ-ระ-พิน A Ra Phin หญิง -
สุภิณย์ 35 สุ-พิน Su Phin หญิง -
สายยุพิณ 42 สาย-ยุ-พิน Sai Yu Phin หญิง หญิงที่มีเชื้อสายแห่งความงาม
ศศิพินทุ์ 46 สะ-สิ-พิน Sa Si Phin หญิง -
สายพิณฑ์ 45 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
ภิญโญศักดิ์ 43 พิน-โย-สัก Phin Yo Sak ชาย -
ยุพาพิณ 35 ยุ-พา-พิน Yu Pha Phin ไม่ระบุ พิณของหญิงสาวสวย
พิณญาดา 24 พิน-ยา-ดา Phin Ya Da หญิง -
อภิณห์กมล 42 อะ-พิน-มน A Phin Mon หญิง -
สุพิญญา 29 สุ-พิน-ยา Su Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้ยิ่งในสิ่งอันดีงาม
จินภิญญา 29 จิน-พิน-ยา Chin Phin Ya หญิง -
พินนภา 24 พิน-นะ-พา Phin Na Pha หญิง -
จุมพิน 29 จุม-พิน Chum Phin หญิง การจุมพิต, การสัมผัสอย่างใกล้ชิด
อรภิณธุ์ 34 อะ-ระ-พิน A Ra Phin หญิง -
ศิวาพิน 35 สิ-วา-พิน Si Wa Phin ไม่ระบุ -
ยุพิน 26 ยุ-พิน Yu Phin หญิง หญิงงาม
ชญาพิณ 24 ชะ-ยา-พิน Cha Ya Phin หญิง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิณ, ความเรื่องพิณ
ศรณ์โศภิน 46 สอน-โส-พิน Son So Phin ชาย ผู้มีความสวยงามเป็นที่พึ่ง
ภิญญดา 15 พิน-ยะ-ดา Phin Ya Da หญิง -
ขวัญยุพิน 42 ขวัน-ยุ-พิน Khwan Yu Phin หญิง -
เกศภิญญา 24 เกด-พิน-ยา Ket Phin Ya หญิง ผู้มีความรู้สูงสุด
สิริโศภิน 40 สิ-ริ-โส-พิน Si Ri So Phin หญิง ผู้มีความสวยงามอันเป็นมงคล
อภินทร์พร 42 อะ-พิน-พอน A Phin Phon หญิง -
หนูพิน 29 หนู-พิน Nu Phin หญิง -
สายพินร์ 46 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
พิณโย 29 พิน-โย Phin Yo หญิง ยิ่ง ยิ่งขึ้นไป
ภิญรดา 15 พิน-ระ-ดา Phin Ra Da หญิง -
พินทอง 26 พิน-ทอง Phin Thong หญิง -
ภิรนันท์ 33 พิน-นัน Phin Nan หญิง -