บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภิชญวรัชฏ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภิชญวรัชฏ์
ชื่อ ภิชญวรัชฏ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้สูงส่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พิ-ชะ-ยะ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phi Cha Ya Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิชญวรัชฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภิชญวรัชฏ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิชญวรัชฏ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภิชญวรัชฏ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภิชญวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภิชญวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภิชญวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภิชญวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภิชญวรัชฏ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภิชญวรัชฏ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรพิชญุตม์ 48 พอน-พิ-ชะ-ยุด Phon Phi Cha Yut ไม่ระบุ -
กุลพิชชา 25 กุน-ละ-พิด-ชา Kun La Phit Cha ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้
พินิช 23 พิ-นิด Phi Nit หญิง -
อภิษร 19 อะ-พิ-สอน A Phi Son หญิง ผู้ก้าวไปข้างหน้า
ภิญโภ 14 พิน-โพ Phin Pho ชาย -
พรรณพิชา 36 พัน-พิ-ชา Phan Phi Cha หญิง ปราชญ์ผู้มีผิวพรรณงาม
พิมพรศรี 47 พิม-พอน-สี Phim Phon Si หญิง -
กรรพิมาย 35 กัน-พิ-มาย Kan Phi Mai หญิง -
สุพิด 21 สุ-พิด Su Phit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความรู้ดี
อภิวิชญ์ 36 อะ-พิ-วิด A Phi Wit ชาย ผู้รู้แจ้งอย่างยิ่ง, ผู้ฉลาดอย่างยิ่ง
พริมารตี 36 พิ-มา-ระ-ตี Phi Ma Ra Ti หญิง ผู้มีความยินดียิ่งในความประเสริฐ
นันทน์นพิน 51 นัน-ทะ-นะ-พิน Nan Tha Na Phin หญิง ผู้มีความสุขใหม่ๆเสมอ ,ผู้มีความสาวอันน่ายินดี
พิรุณห์ 36 พิ-รุน Phi Run ชาย ฝน, ชื่อเทวดาแห่งนํ้า เทวดาแห่งฝน
อภิรมย์ 37 อะ-พิ-รม A Phi Rom ชาย รื่นเริง, ยินดี
พิกิต 20 พิ-กิด Phi Kit หญิง -
อภิษเชฐ 28 อะ-พิด-เชด A Phit Chet ไม่ระบุ -
กนกพิศุทธิ์ 45 กะ-หนก-พิ-สุด Ka Nok Phi Sut ชาย ผู้ที่บริสุทธิ์ดุจทองคำ
พิณ 17 พิน Phin หญิง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดแบบหนึ่ง
พรพิศ 31 พอน-พิด Phon Phit หญิง พรที่เจริญตา, พรที่เจริญใจ
พินิจนัย 44 พิ-นิด-นัย Phi Nit Nai ชาย -
สายพิณ 33 สาย-พิน Sai Phin หญิง -
ณัฐพิพัฒน์ 59 นัด-พิ-พัด Nat Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญดีงาม
ศิลป์พิเศษ 53 สิน-พิ-เสด Sin Phi Set ชาย -
พิทยากรณ์ 41 พิด-ทะ-ยา-กอน Phit Tha Ya Kon หญิง -
บุญพิน 24 บุน-พิน Bun Phin หญิง -
พิมพิสา 37 พิม-พิ-สา Phim Phi Sa ไม่ระบุ ผู้มีรูปร่างดีเยี่ยม
พิพัฒนาพร 45 พิ-พัด-ทะ-นา-พอน Phi Phat Tha Na Phon หญิง ความเจริญที่ประเสริฐ
ภิชชญาภัทร์ 33 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง ผู้ประเสริฐที่เกิดมาเป็นปราชญ์อันยิ่งใหญ่
วันพิก 28 วัน-พิก Wan Phik หญิง -
ชาตพิทย์ 36 ชะ-ตะ-พิด Cha Ta Phit ชาย ผู้มีความรู้เกิดแล้ว
พิชญ์นันท์ 51 พิด-ชะ-นัน Phit Cha Nan หญิง นักปราชญ์ผู้มีความรื่นเริง
อภิญญ 19 อะ-พิ-ยน A Phi Yon หญิง -
กัญพิชญ์ 36 กัน-ยะ-พิด Kan Ya Phit หญิง ปราชญ์หญิงแห่งชาวราศีกันย์
บุพิน 20 บุ-พิน Bu Phin ไม่ระบุ -
พิมพ์พิมณ 56 พิม-พิ-มน Phim Phi Mon หญิง -
อภิชาต 17 อะ-พิ-ชาด A Phi Chat ชาย ผู้เกิดมาในสกุลดี
พิสวัส 36 พิ-สะ-หวัด Phi Sa Wat ชาย -
ประภาพินธ์ 42 ประ-พา-พิน Pra Pha Phin หญิง -
พิชามญธ์ 37 พิ-ชา-มน Phi Cha Mon หญิง ผู้งดงามด้วยความรู้
วรรณพิไล 46 วัน-นะ-พิ-ลัย Wan Na Phi Lai หญิง -