บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภาส์พัชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภาส์พัชญ์
ชื่อ ภาส์พัชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้อยู่ในกรอบแห่งแสงสว่าง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภาส์พัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภาส์พัชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภาส์พัชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภาส์พัชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ภาส์พัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภาส์พัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภาส์พัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภาส์พัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภาส์พัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภาส์พัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภาส์พัชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภาส์พัชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พาชัย 23 พา-ชัย Pha Chai ไม่ระบุ -
สุภาภิกา 17 สุ-พา-พิ-กา Su Pha Phi Ka ไม่ระบุ -
จิณุภา 18 จิ-นุ-พา Chi Nu Pha หญิง -
กชณิภา 14 กด-ชะ-นิ-พา Kot Cha Ni Pha หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์(เหมือนดอกบัว)
ศุภาดา 12 สุ-พา-ดา Su Pha Da ไม่ระบุ พี่ชายพี่แสนดี
พานิตร 25 พา-นิ-ตะ-ระ Pha Ni Ta Ra หญิง -
พรรณศิริภา 42 พัน-สิ-หริ-พา Phan Si Ri Pha หญิง -
สวาวิภา 26 สะ-หวา-วิ-พา Sa Wa Wi Pha หญิง -
ภาวร 12 พา-วอน Pha Won ชาย -
วริญยุพา 36 วะ-ริน-ยุ-พา Wa Rin Yu Pha หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
จีระพา 30 จี-ระ-พา Chi Ra Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างตลอดกาล
โสภาพ 21 โส-พาบ So Phap หญิง -
ชื่นนภา 22 ชื่น-นะ-พา Chuen Na Pha หญิง ท้องฟ้าแจ่มใส
พีรภาคย์ 42 พี-ระ-พาก Phi Ra Phak ชาย ผู้มีสิริมงคลอุดมโชคด้วยความเพียร
จิณณาพาณ์ 44 จิน-นา-พา Chin Na Pha ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดุจลูกศร, ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม
พานุวัฒษ์ 41 พา-นุ-วัด Pha Nu Wat ชาย เจริญด้วยแสงตะวัน
หยกนภา 21 หยก-นะ-พา Yok Na Pha ไม่ระบุ หยกสวรรค์
ศรีวภา 26 สี-วะ-พา Si Wa Pha ไม่ระบุ -
ภาณุรักษ์ 30 พา-นุ-รัก Pha Nu Rak ชาย -
นภากุล 15 นะ-พา-กุน Na Pha Kun หญิง -
โสภาวดี 27 โส-พา-วะ-ดี So Pha Wa Di หญิง หญิงสาวผู้ประกอบด้วยความงาม
ภิภาดา 9 พิ-พา-ดา Phi Pha Da หญิง -
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha หญิง ลูกสาวสวย
ภูพาณี 24 พู-พา-นี Phu Pha Ni หญิง เจ้าแห่งวาจาในแผ่นดิน
ภาณุวัตร์ 34 พา-นุ-วัด Pha Nu Wat ชาย เจริญด้วยแสงตะวัน
ภัทรปภา 14 พัด-ทะ-ระ-ปะ-พา Phat Tha Ra Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
ประภาวริน 31 ประ-พา-วะ-ริน Pra Pha Wa Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่อันประเสริฐในแสงสว่าง
ยุภา 11 ยุ-พา Yu Pha หญิง ผู้ส่งเสริมแสงสว่าง
ปภาชิตา 14 ปะ-พา-ชิ-ตา Pa Pha Chi Ta หญิง ผู้มีรัศมีแห่งชัยชนะ
อาภาพรณ์ 35 อา-พา-พน A Pha Phon หญิง แสงประกายแห่งพร, พรที่มีรัศมี
เยาวภานี 31 เยา-วะ-พา-นี Yao Wa Pha Ni ไม่ระบุ -
วิภาวัน 27 วิ-พา-วัน Wi Pha Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความเท่าเทียมกัน
จันทนิภา 27 จัน-ทะ-นิ-พา Chan Tha Ni Pha หญิง แสงจันทร์, เสมือนพระจันทร์
จิตศุภา 23 จิด-สุ-พา Chit Su Pha หญิง มีใจดี, มีใจงาม
กัญนภา 16 กัน-นะ-พา Kan Na Pha ไม่ระบุ นางฟ้า
นิ่มพา 24 นิ่ม-พา Nim Pha หญิง -
วิภาวณี 30 วิ-พา-วะ-นี Wi Pha Wa Ni หญิง -
สุภาธินี 30 สุ-พา-ทิ-นี Su Pha Thi Ni หญิง -
จารุนิภา 23 จา-รุ-นิ-พา Cha Ru Ni Pha หญิง ดุจทอง
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์