บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภานุชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภานุชญา
ชื่อ ภานุชญา ความหมาย แปลว่า น้องผู้มีความรุ่งเรืองด้วยภูมิความรู้, สตรีงามผู้มีควาามรุ่งเรืองด้วยภูมิความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พา-นุ-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Nu Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานุชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภานุชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานุชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานุชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภานุชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภานุชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานุชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภานุชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานุชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภานุชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานุชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภานุชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญ์ปภาภัทร์ 45 กัน-ปะ-พา-พัด Kan Pa Pha Phat หญิง หญิงที่มีแสงสว่างอันประเสริฐ
ตรีทิพย์นิภา 55 ตรี-ทิบ-นิ-พา Tri Thip Ni Pha หญิง ของสวรรค์ 3 ประการที่งดงามยิ่ง
จีรัตน์ประภา 50 จี-รัด-ประ-พา Chi Rat Pra Pha หญิง ความรุ่งเรืองอันมั่นคงตลอดกาล
ศุภารัตน์ 35 สุ-พา-รัด Su Pha Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
ปภากร 9 ปะ-พา-กอน Pa Pha Kon หญิง ผู้มีรัศมีการสร้าง
ศศิประภาพร 42 สะ-สิ-ประ-พา-พอน Sa Si Pra Pha Phon หญิง -
จินตภา 20 จิน-ตะ-พา Chin Ta Pha หญิง มีความจำอันเจิดจ้า
วิภารัศมิ์ 45 วิ-พา-รัด Wi Pha Rat หญิง งดงามยิ่ง
เพชรนิภา 27 เพ็ด-นิ-พา Phet Ni Pha ไม่ระบุ -
พรรณทิพพา 43 พัน-ทิบ-พา Phan Thip Pha ไม่ระบุ ผุดผ่องดั่งทองคำ
พงษ์นภา 30 พง-นะ-พา Phong Na Pha ไม่ระบุ -
วิภาสินี 35 วิ-พา-สิ-นี Wi Pha Si Ni หญิง -
จันทปะภา 24 จัน-ทะ-ปะ-พา Chan Tha Pa Pha หญิง แสงจันทร์
เทพาธิป 22 เท-พา-ทิบ The Pha Thip ชาย เจ้าแห่งเทวดา
วิภาลักษณ์ 41 วิ-พา-ลัก Wi Pha Lak หญิง ผู้มีลักษณะอันสุกใส
พัณณ์นิภา 42 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ประเสริฐเสมอกัน
กัญญ์ณัฏฐ์ณภา 65 กัน-นัด-นะ-พา Kan Nat Na Pha หญิง หญิงสาวที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ประดิภาส 24 ประ-ดิ-พาด Pra Di Phat ชาย ความคิดที่ปรากฏ
สิริวิภา 31 สิ-หริ-วิ-พา Si Ri Wi Pha หญิง -
พิมพ์ณิภา 45 พิม-นิ-พา Phim Ni Pha หญิง มีรูปงาม
เพ็ญนะภา 33 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha ไม่ระบุ พระจันทร์เต็มดวง
กมลนภา 19 กะ-มน-นะ-พา Ka Mon Na Pha หญิง ท้องฟ้าและดอกบัว, ท้องฟ้าที่บริสุทธิ์
กนกนภา 14 กะ-หนก-นะ-พา Ka Nok Na Pha หญิง ท้องฟ้าสีทอง
ภารุณี 19 พา-รุ-นี Pha Ru Ni หญิง -
พันธุ์นิภา 42 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ประเสริฐเสมอกัน
ทัพประภา 25 ทับ-ประ-พา Thap Pra Pha ไม่ระบุ -
ภาวนา 14 พา-วะ-นา Pha Wa Na หญิง การทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจ
ดวงนภา 16 ดวง-นะ-พา Duang Na Pha หญิง ดวงดาว ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์
ภาณิศ 18 พา-นิด Pha Nit ไม่ระบุ เจ้าคารม
ทิพภาพัชร 33 ทิบ-พา-พัด-ชะ-ระ Thip Pha Phat Cha Ra หญิง -
ทิพย์พากร 44 ทิบ-พา-กอน Thip Pha Kon หญิง -
แพรววนภา 33 แพรว-วะ-นะ-พา Phraeo Wa Na Pha ไม่ระบุ -
เนณุภา 15 เน-นุ-พา Ne Nu Pha หญิง -
ประภาวัลย์ 45 ประ-พา-วัน Pra Pha Wan หญิง -
เยาวภา 19 เยา-วะ-พา Yao Wa Pha หญิง แสงสว่างของคนหนุ่มสาว
บุษราภา 14 บุด-สะ-รา-พา But Sa Ra Pha หญิง -
รพีภาส์ 37 ระ-พี-พา Ra Phi Pha ไม่ระบุ แสงพระอาทิตย์
คำพาด 15 คัม-พาด Kham Phat หญิง -
สุภามาส 23 สุ-พา-มาด Su Pha Mat หญิง -
รุนภา 12 รุน-พา Run Pha ไม่ระบุ -