บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภานิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภานิชา
ชื่อ ภานิชา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พา-นิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ni Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภานิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภานิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ภานิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภานิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภานิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภานิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภานิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภานิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เอี่ยมนภา 36 เอี่ยม-นะ-พา Iam Na Pha หญิง -
ภาฝัน 19 พา-ฝัน Pha Fan หญิง นำความฝัน
ปภาภัสสร์ 36 ปะ-พา-พัด Pa Pha Phat หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
ศิริอาภา 28 สิ-หริ-อา-พา Si Ri A Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างเป็นมงคล
เพ็ณนภา 30 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha หญิง พระจันทร์เต็มดวง
ภามร 11 พา-มอ-ระ Pha Mo Ra หญิง -
พาสุกรี 29 พา-สุ-กรี Pha Su Kri ไม่ระบุ พญานาค
นวลนภา 24 นวน-นะ-พา Nuan Na Pha หญิง -
สุภาขวัญ 26 สุ-พา-ขวัน Su Pha Khwan หญิง -
ภานุภรณ์ 27 พา-นุ-พอน Pha Nu Phon ไม่ระบุ -
ศุกุมภา 17 สุ-กุม-พา Su Kum Pha หญิง -
ณพาพร 26 นะ-พา-พอน Na Pha Phon ไม่ระบุ ฟ้าสวย
ประภาส 19 ประ-พาด Pra Phat ชาย ไปต่างถิ่นหรือต่างแดน ไปเที่ยว
ทิพย์ภาพร 44 ทิบ-พา-พอน Thip Pha Phon หญิง -
นนท์นภางค์ 42 นน-นะ-พาง Non Na Phang หญิง ท้องฟ้าที่เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั่วไป
ภาคิน 15 พา-คิน Pha Khin ชาย ผู้มีโชค, มีกำไร
รุ่งประภา 20 รุ่ง-ประ-พา Rung Pra Pha ไม่ระบุ -
ทิพย์ประภา 42 ทิบ-ประ-พา Thip Pra Pha หญิง -
ภาวิตรี 26 พา-วิด-ตรี Pha Wit Tri หญิง -
ภาพยดา 20 พาบ-ยะ-ดา Phap Ya Da หญิง ความงาม
กฤษภาธร 16 กริด-สะ-พา-ทอน Krit Sa Pha Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงเกียรติอันรุ่งเรือง
ภาณุเดช 13 พา-นุ-เดด Pha Nu Det ชาย ผุ้มีเดชดุจพระอาทิตย์
ประภาจฬิณ 32 ประ-พาด-ลิ-นะ Pra Phat Li Na หญิง -
รัมภาพร 27 รัม-พา-พอน Ram Pha Phon ไม่ระบุ เทพธิดาผู้ประเสริฐ
ศุภานัน 24 สุ-พา-นัน Su Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยใสและรูปร่างหน้าตาดี
พาตีเม๊าะ 38 พา-ดี-เมาะ Pha Di Mo หญิง -
พิชอาภา 23 พิด-อา-พา Phit A Pha หญิง -
ณัฏฐ์อาภา 45 นัด-อา-พา Nat A Pha หญิง รัศมีแห่งนักปราชญ์
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ภาพิต 17 พา-พิด Pha Phit หญิง ผู้ได้รับการอบรมแล้ว
ญภาดา 8 ยะ-พา-ดา Ya Pha Da ไม่ระบุ น้องชายที่มีปัญญา
วรรนิภา 25 วัน-นิ-พา Wan Ni Pha หญิง แสงสว่างที่งดงาม
นภาเดช 12 นะ-พา-เดด Na Pha Det ชาย อำนาจฟ้า
พิมลชนิภา 36 พิ-มน-ชะ-นิ-พา Phi Mon Cha Ni Pha หญิง แสงสว่างจากแม่อันบริสุทธิ์
ปิยภาณี 28 ปิ-ยะ-พา-นี Pi Ya Pha Ni หญิง -
กันต์นภา 29 กัน-พา Kan Pha ไม่ระบุ ฟ้าที่สวยงาม
ญานภาส 19 ยา-นะ-พาด Ya Na Phat ชาย ผู้มีแสงสว่างทางปัญญา
ภารีดา 15 พา-รี-ดา Pha Ri Da หญิง -
จีรภาส 26 จี-ระ-พาด Chi Ra Phat ชาย -
กิตปภาภรณ์ 31 กิด-ปะ-พา-พอน Kit Pa Pha Phon หญิง -