บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสส์พิชชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสส์พิชชา
ชื่อ ภัสส์พิชชา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พิด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Phit Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณณพัต 25 นะ-นะ-พัด Na Na Phat ไม่ระบุ -
กันต์นภัทร 37 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักและมีความรู้อันประเสริฐ
พัฑฒิพงษ์ 45 พัด-ทิ-พง Phat Thi Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งความเจริญ
ฤณณภัส 23 ริน-นะ-พัด Rin Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้
ภิญญาพัชญ์ 41 พิน-ยา-พัด Phin Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารู้ในกรอบ
กฤตธนาพัฒน์ 44 กริด-ตะ-ทะ-นา-พัด Krit Ta Tha Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จและเจริญในทรัพย์
กัลยพัชร 37 กัน-ละ-ยะ-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่มีค่าดุจเพชร
กุลพัฒน์สิริ 56 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
ธนพรรธน์ 43 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี
กรณภัสสรณ์ 47 กอน-นะ-พัด-สอน Kon Na Phat Son ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งคือแสงสว่างและการกระทำ
ญาณภัทร 20 ยา-นะ-พัด Ya Na Phat ชาย ดีงามด้วยความรู้
ภรัณภัสร์ 39 พะ-รัน-พัด Pha Ran Phat ไม่ระบุ -
ภัทรภาณี 24 พัด-ทะ-ระ-พา-นี Phat Tha Ra Pha Ni หญิง ผู้ใช้คำพูดอันเป็นสิริมงคล
นิชาภัทร 22 นอ-ชา-พัด No Cha Phat หญิง เป็นของตนเองและดีงาม
สิริลภัส 37 สิ-ริน-พัด Si Rin Phat หญิง ผู้มีความสง่างามเป็นลาภ
สัจจพัทธ์ 49 สัด-จะ-พัด Sat Cha Phat ไม่ระบุ -
ณภัทร 15 นะ-พัด Na Phat หญิง ดีงามด้วยความรู้
ระพีพัฒน์ 52 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat หญิง ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
ปีติภัทร 26 ปี-ติ-พัด Pi Ti Phat ชาย ผู้เจริญด้วยปีติ
ศิริภัสสร 42 สิ-หริ-พัด-สอน Si Ri Phat Son หญิง รัศมีอันยอดเยี่ยม
จิณณภัท 26 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
สุพัฒรา 28 สุ-พัด-รา Su Phat Ra หญิง -
ปรียาภัทร์ 41 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
พัฒณสิจฐ์ 55 พัด-ทะ-นะ-สิด Phat Tha Na Sit ชาย ผู้พัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
ฌิวพัชร์ 42 ชิ-วะ-พัด Chi Wa Phat หญิง ต้นไม้และเพชร
ดลพัฒน์ 36 ดน-พัด Don Phat ชาย บันดาลสิ่งที่ดีที่สุด
ณัฐยาพัชร 45 นัด-ถะ-ยา-พัด Nat Tha Ya Phat หญิง เพชรนักปราชญ์หญิง
ภพพิพัฒน์ 50 พบ-พิ-พัด Phop Phi Phat ชาย ผู้ที่เจริญบนผืนแผ่นดิน
พัฒนนรี 36 พัด-ทะ-นะ-นะ-รี Phat Tha Na Na Ri หญิง -
พัชรดา 20 พัด-ชะ-ระ-ดา Phat Cha Ra Da หญิง มีความแข็ง คงทน
กานต์นภัส 36 กาน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง ผู้ที่รักในท้องฟ้า
ภัทรอร 20 พัด-ทะ-ระ-ออน Phat Tha Ra On ไม่ระบุ หญิงสาวผู้ประเสริฐ
นันทพัทธ์ 41 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ชาย ผูกพันกับความสุข
ฉัตรกรณภัทร 36 ฉัด-กอน-นะ-พัด Chat Kon Na Phat หญิง -
พัฒน์ชนน 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง
กรพัฒน์ 34 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat ไม่ระบุ เจริญในสิ่งที่ทำ
พัทริกา 23 พัด-ทะ-ริ-กา Phat Tha Ri Ka หญิง สวย, ดี, มีสิริมงคล
นัธพัชร์ 40 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้ผูกพันที่มีคุณค่าดังเพชร
ณภัทรสร 26 นะ-พัด-สอน Na Phat Son ไม่ระบุ เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก