บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสส์พิชชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสส์พิชชา
ชื่อ ภัสส์พิชชา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์หญิงผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-พิด-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Phit Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์พิชชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์พิชชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสส์พิชชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิริพัฒนา 40 สิ-หริ-พัด-ทะ-นา Si Ri Phat Tha Na หญิง -
ลภัสดา 20 ละ-พัด-สะ-ดา La Phat Sa Da หญิง ผู้มีสามี
ศศิพัชรา 37 สะ-สิ-พัด-ชะ-รา Sa Si Phat Cha Ra ไม่ระบุ เพชรแห่งดวงจันทร์
หทัยพัชร 36 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง ใจเพชร
นพรรษสรณ์ 50 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง -
ปภัสสรณ์ 39 ปะ-พัด-สอน Pa Phat Son ไม่ระบุ ผู้สดใส, ผู้บริสุทธิ์
วิสาภัสร์ 43 วิ-สา-พัด Wi Sa Phat หญิง -
พิพัฒน์ธนัน 59 พิ-พัด-ทะ-นัน Phi Phat Tha Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ที่เจริญยิ่ง
สรัญญ์ภัทร 42 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat หญิง ผูกพันด้วยผู้เป็นที่พึ่ง
นภัสสรท 29 นะ-พัด-สด Na Phat Sot ไม่ระบุ -
นภัสกร 22 นะ-พัด-สะ-กอน Na Phat Sa Kon หญิง รัศมีบนท้องฟ้า, แสงจันทร์, แสงอาทิตย์
อรศศิพัชร์ 55 ออน-สะ-สิ-พัด On Sa Si Phat หญิง หญิงผู้คุณค่าดุจเพชรของพระจันทร์
เกตุณภัส 24 เกด-นะ-พัด Ket Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้ดุจแสงจากดาวธง(เกตุ)
พัชริสา 30 พัด-ชะ-ริ-สา Phat Cha Ri Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งเพชร
พัฒน์ณรี 45 พัด-นะ-รี Phat Na Ri หญิง ความเจริญของหญิง
พัฒนะพล 38 พัด-ทะ-นะ-พน Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งความเจริญ
ธีระพัฒน์ 48 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
กฤชณภัทร 19 กริด-นะ-พัด Krit Na Phat ชาย กริชแห่งความรู้และความดี, ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง
อภัชรา 18 อะ-พัด-รา A Phat Ra ไม่ระบุ -
ฐิระพัชร์ 48 ถิ-ระ-พัด Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
ธนัทภัทร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย -
ภัชน์ 21 พัด Phat ชาย ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
อาภัสนันท์ 43 อา-พัด-นัน A Phat Nan หญิง -
ญาฎาภัสร์ 36 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat หญิง ความรุ่งเรืองของนักปราชญ์
พัชญาธรณ์ 41 พัด-ชะ-ยา-ทอน Phat Cha Ya Thon หญิง ผู้อยู่ในกรอบ
ภัทร์นรินท์ 47 พัด-นะ-ริน Phat Na Rin ไม่ระบุ ผู้เจริญเหนือคน
กัลย์ฐปภัส 51 กัน-ทะ-ปะ-พัด Kan Tha Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์อันมั่นคงดุจหญิงงาม
ภัสสุรินทร์ 47 พัด-สุ-ริน Phat Su Rin หญิง -
ปรีญาพัชญ์ 45 ปรี-ยา-พัด Pri Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้
ฤทธิภัทร์ 29 ริด-ทิ-พัด Rit Thi Phat ไม่ระบุ อำนาจที่เจริญ
ภัสราวรรณ 36 พัด-สะ-รา-วัน Phat Sa Ra Wan หญิง -
ติณณภัทร์ 36 ติน-นะ-นะ-พัด Tin Na Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยความดี
เบญญาพัชร์ 40 เบน-ยา-พัด Ben Ya Phat หญิง -
ภัสรัญ 24 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran หญิง ผู้รู้เรื่องแสง
วุฒิภัทร 24 วุด-ทิ-พัด Wut Thi Phat ชาย เจริญและดีงาม
พัชรวารี 36 พัด-ชะ-ระ-วา-รี Phat Cha Ra Wa Ri หญิง น้ำเพชร
คณนภัส 26 คะ-นน-พัด Kha Non Phat ไม่ระบุ กลุ่มของแสงบนท้องฟ้า
กูลภัทรา 20 กูน-พัด-ทรา Kun Phat Thra ไม่ระบุ -
พิพรรธ 32 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
กตัญญพัฒน์ 45 กะ-ตัน-ยะ-พัด Ka Tan Ya Phat ชาย ผู้เจริญงอกงามด้วยความรู้คุณ