บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสส์ธมนต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสส์ธมนต์
ชื่อ ภัสส์ธมนต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีอันไร้มลทิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์ธมนต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 54
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสส์ธมนต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์ธมนต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสส์ธมนต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 110 หรือ 10
หมายเลข 10 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลง เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตทุกข์ระทมขมขื่น มีปัญหาเกือบจะทุกๆ ด้าน ชีวิตที่ดีจะเปลี่ยนแปลงไปเจอเรื่องไม่ดี มีปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาความรักและความอบอุ่นในครอบครัว หน้าที่การงานมีอุปสรรคมาก บริวารไม่ดี รวมไปถึงปัญหาเรื่องการเงิน มีหนี้สินท่วมตัว
ชื่อ ภัสส์ธมนต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสส์ธมนต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์ธมนต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสส์ธมนต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์ธมนต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสส์ธมนต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์ธมนต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภัสส์ธมนต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสส์ธมนต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสส์ธมนต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (54) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กัญญ์ณพัชร์ 54 กัน-พัด Kan Phat หญิง หูที่ประเสริฐ
ณัชชาพัชญ์ 41 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่เกิดมาให้ความรู้
พัฒนี่ 28 พัด-นี่ Phat Ni ไม่ระบุ -
ขวัญนพัต 36 ขวัน-นะ-พัด Khwan Na Phat ชาย ผู้มีความริเริ่มอันเป็นมงคล
ปาลพัชร์ 36 ปาน-พัด Pan Phat หญิง -
จารุพัฒน์ 41 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ชาย มากด้วยความเจริญ
ธราพัชร์ 36 ทะ-รา-พัด Tha Ra Phat หญิง ทรงไว้ซึ่งสิ่งประเสริฐ
พัทธ์ชิตา 36 พัด-ชิ-ตา Phat Chi Ta หญิง ผู้ชนะที่แน่นอน, ผู้ชนะที่ผูกพัน
กันยพัชญ์ 45 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงที่ประเสริฐ
รภัทร์ศิริ 42 ระ-พัด-สิ-หริ Ra Phat Si Ri หญิง -
ภัสราวดี 31 พัด-สะ-รา-วะ-ดี Phat Sa Ra Wa Di หญิง -
พัศชนี 33 พัด-สะ-ชะ-นี Phat Sa Cha Ni หญิง -
ชลธิภัช 23 ชน-ทิ-พัด Chon Thi Phat ชาย -
วีภัทร 23 วี-พัด Wi Phat ชาย -
พัฐธิร์ชา 45 พัด-ทิ-ชา Phat Thi Cha หญิง ผู้เกิดมามีพร้อมทั้งความรู้และความสามารถ
พัทธิฏฐา 40 พัด-ทิด-ถา Phat Thit Tha หญิง ผู้น่ารักที่น่าผูกพัน
ฐานันพัชร 42 ถา-นัน-พัด-ชะ-ระ Tha Nan Phat Cha Ra หญิง -
พงษ์นภัส 40 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ตระกูลแห่งท้องฟ้า
ภัทรวัต 23 พัด-ทะ-ระ-วัด Phat Tha Ra Wat ชาย มีสิริมงคล
ณัชรพัชญ์ 42 นัด-ระ-พัด Nat Ra Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบของสายน้ำแห่งการให้ความรู้
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี
จุติพัทธ์ 40 จุ-ติ-พัด Chu Ti Phat ชาย ผู้เคลื่อนมาเกี่ยวเนื่องกัน
ฐิติ์ภัทรา 40 ถิ-พัด-ทะ-รา Thi Phat Tha Ra หญิง ผู้เจริญอย่างมั่นคง
จตุภัสสร์ 42 จะ-ตุ-พัด Cha Tu Phat ชาย แสงสว่างทั้ง 4
นันทพัชญ์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและน่ายินดียิ่ง
นันภัทร 24 นัน-พัด Nan Phat หญิง แสงสว่างที่งดงาม
สิริภัทราภรณ์ 49 สิ-หริ-พัด-ทรา-พอน Si Ri Phat Thra Phon หญิง ศูนย์รวมแห่งความเจริญ
อุไรพัชร 38 อุ-ไร-พัด U Rai Phat ไม่ระบุ เพชรประดับทอง
กรรณภัส 26 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ แสงสว่างที่หู
ภัทรกฤต 15 พัด-ทะ-ระ-กริด Phat Tha Ra Krit ชาย ก่อความเจริญให้คุณ
พัทญาวดี 32 พัด-ทะ-ยา-วะ-ดี Phat Tha Ya Wa Di ไม่ระบุ -
สุพัตรา 28 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
กมลพัชรพร 42 กะ-มน-พัด-ชะ-ระ-พอน Ka Mon Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้มีใจประเสริฐดังเพชร
พัชราวัลย์ 52 พัด-ชะ-รา-วัน Phat Cha Ra Wan ไม่ระบุ -
ทิพภาพัชร์ 42 ทิบ-พา-พัด Thip Pha Phat หญิง -
จินชยพัฒน์ 54 จิน-ชะ-ยะ-พัด Chin Cha Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความคิดเกี่ยวเนื่องกับความชนะ
แก้วพัด 24 แก้ว-พัด Kaeo Phat หญิง -
กัญจนภัท 26 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
ภัชนิญา 21 พัด-นิ-ยา Phat Ni Ya ไม่ระบุ -
มณีพัตร 36 มะ-นี-พัด Ma Ni Phat หญิง แก้วมณีและผ้า, ผู้ประดับด้วยแก้วมณี