บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสสร์ธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสสร์ธร
ชื่อ ภัสสร์ธร ความหมาย แปลว่า ผู้ธำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์, ผู้อยู่ในแสงสว่าง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสร์ธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสสร์ธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสร์ธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสร์ธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 95
หมายเลข 95 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งลี้ลับและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตประสบความเสร็จได้เป็นอย่างดี พลังนี้จะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ เข้าหาหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ก็จะทำให้ได้รับพรพิเศษจากพิธีกรรมและโชคลางจากลัทธิที่ตนนับถือ ดวงการงานจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ตนพอใจ ธุรกิจเติบโตเจริญก้าวหน้าเร็วมาก
ชื่อ ภัสสร์ธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสสร์ธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสร์ธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสสร์ธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสร์ธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสสร์ธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสร์ธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสสร์ธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทราพล 25 พัด-ทรา-พน Phat Thra Phon ไม่ระบุ -
ชัยพัฒน์ 43 ชัย-พัด Chai Phat ไม่ระบุ กรอบความรู้แห่งชัยชนะ
พัทราวดี 32 พัด-ทะ-รา-วะ-ดี Phat Tha Ra Wa Di ไม่ระบุ -
จรรยพัฒน์ 51 จัน-ยะ-พัด Chan Ya Phat ชาย เจริญด้วยความประพฤติ
สุภัทรสร 29 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
กรณ์ภัสสร์ 51 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งการงาน
สุรัตน์ลภัสร์ 64 สุ-รัด-ละ-พัด Su Rat Ra Phat หญิง แสงสว่างจากดวงแก้ว
สุภัทนา 20 สุ-พัด-นา Su Phat Na ไม่ระบุ -
ลภัสสิริญ 41 ละ-พัด-สิ-ริน La Phat Si Rin หญิง ผู้มีความงามเป็นลาภ
พัชญ์ธินันท์ 59 พัด-ทิ-นัน Phat Thi Nan หญิง -
ธันยาพัฒน์ 51 ทัน-ยา-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้รุ่งเรืองและโชคดี
รพีพัฒน์ 48 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat หญิง ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
จิรพัตน์ 43 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญรุ่งเรือง
มนภัส 22 มน-พัด Mon Phat หญิง ผู้หลงไหลในสายฝน
ธนภรภัทร 24 ทะ-นะ-พอน-พัด Tha Na Phon Phat หญิง -
ณภัทร์ธมนต์ 50 นะ-พัด-ทะ-มน Na Phat Tha Mon หญิง ผู้สร้างความเป็นมงคลในความเจริญ
พัฒน์นรี 45 พัด-นะ-รี Phat Na Ri หญิง ความเจริญของหญิง
จิตรภัทร 27 จิด-ระ-พัด Chit Ra Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและงดงาม
ฉัตรภัสร์ 41 ฉัด-พัด Chat Phat หญิง ร่มเงาอันรุ่งเรือง
เอกพัฒน์ 38 เอก-พัด Ek Phat ไม่ระบุ -
ภัสร์วลัญ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง รูปรอยแห่งความเรืองรอง
พัชรลดา 26 พัด-ชะ-ระ-ละ-ดา Phat Cha Ra La Da ไม่ระบุ เครือเถาแห่งเพชร
ชนกภัทร์ 27 ชะ-นก-พัด Cha Nok Phat ไม่ระบุ สิริมงคลแก่บิดาผู้ให้กำเนิด
ภัทราจิต 24 พัด-ทรา-จิด Phat Thra Chit หญิง จิตใจที่ประเสริฐและงดงาม
ชนม์พัตรา 41 ชน-พัด-ตรา Chon Phat Tra หญิง ผู้ประดับตน
พรรธน์ธนัญ 51 พัด-ทะ-นัน Phat Tha Nan หญิง เจริญก้าวหน้าและมีทรัพย์
กชภัส 15 กด-ชะ-พัด Kot Cha Phat หญิง ดอกบัวที่มีความรุ่งเรือง
ฐิติภัทร 30 ถิ-ติ-พัด Thi Ti Phat ชาย ความเจริญที่ถาวร
พัฒน์ติพงศ์ 62 พัด-ติ-พง Phat Ti Phong ชาย -
นรพัชญ์ 36 นอ-ระ-พัด No Ra Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบของคน
ภัทรวุธ 21 พัด-ทะ-ระ-วุด Phat Tha Ra Wut ไม่ระบุ -
สรภัส 23 สอ-ระ-พัด So Ra Phat หญิง มีความเร็ว
กันยพัชร 36 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีคุณค่า
ชินพัฒน์ 40 ชิน-พัด Chin Phat ชาย ผู้ชนะในความเจริญ
พงษภัทร 24 พง-สะ-พัด Phong Sa Phat ชาย เชื้อสายผู้มีอำนาจ
ภัทราวุฒิ 25 พัด-ทรา-วุด Phat Thra Wut ชาย มีอาวุธอันประเสริฐ
กานต์นิพัทธ์ 54 กาน-นิ-พัด Kan Ni Phat ชาย ความรักที่ต่อเนื่องกัน
พัชฏ์ฐิญา 50 พัด-ถิ-ยา Phat Thi Ya หญิง -
พัฒน์พร 41 พัด-พอน Phat Phon หญิง -
พัชญ์ธมน 41 พัด-ทะ-มน Phat Tha Mon หญิง ผู้ที่สวยงามและอยู่ในกรอบ