บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสสรวรรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสสรวรรณ์
ชื่อ ภัสสรวรรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีผิวพรรณเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-วัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Wan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรวรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสสรวรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรวรรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรวรรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ ภัสสรวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสสรวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสสรวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสสรวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรวรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสสรวรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นพภัสสรณ์ 50 นบ-พัด-สอน Nop Phat Son หญิง ผู้มีความสดใสรุ่งเรือง
เกศพัชรมณฑ์ 50 เกด-พัด-ชะ-ระ-มน Ket Phat Cha Ra Mon หญิง เศียรที่ประดับด้วยเพชร
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
จีรัชญ์พัฒน์ 65 จี-รัด-ชะ-พัด Chi Rat Cha Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้ตลอดกาล
พัชญ์ฐนันทน์ 65 พัด-นัน Phat Nan หญิง -
วงศ์ภัสสร์ 56 วง-พัด Wong Phat หญิง ผู้มีเชื้อสายแห่งความรุ่งเรือง
ภัชนีภรณ์ 38 พัด-นี-พอน Phat Ni Phon หญิง -
พัฒนนิล 35 พัด-ทะ-นะ-นิน Phat Tha Na Nin หญิง -
วิรัลพัช 38 วิ-รัน-พัด Wi Ran Phat หญิง หญิงสาวที่หายากดุจเพชร, เพชรงาม
ณัฏฐพัทร 44 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
สุภัทตรา 22 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
ชลภัทธ์ 27 ชน-พัด Chon Phat ไม่ระบุ คนที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ชยาพัฒน์ 40 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ชาย ความรู้อันประเสริฐ
กรพัชรพร 35 กอน-พัด-ชะ-ระ-พอน Kon Phat Cha Ra Phon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งเพชรอันประเสริฐ
ญาณะพัชญ์ 41 ยา-นะ-พัด Ya Na Phat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้
กฤตพัฒน์ 34 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ชาย การสร้างความเจริญ
นภัสศร 28 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง เครื่องประดับที่เป็นไข่มุก
จิรพิพัฒน์ 55 จิ-ระ-พิ-พัด Chi Ra Phi Phat ชาย ผู้เจริญตลอดกาล
ฉัตรนภัส 33 ฉัด-นะ-พัด Chat Na Phat ไม่ระบุ ร่มเงาของท้องฟ้า
ณัฏฐภัส 39 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ แสงสว่างของนักปราชญ์
กฤติพัฒน์ 38 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเจริญงอกงาม
พัดศรี 31 พัด-สี Phat Si ชาย -
กมลนภัช 24 กะ-มน-นะ-พัด Ka Mon Na Phat ชาย ใจที่เกิดจากฟ้า, ดวงใจของเทวดา, ดอกบัวสวรรค์
สรภัศ 23 สอ-ระ-พัด So Ra Phat ไม่ระบุ มีความเร็ว
จีรพัส 36 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat หญิง ผู้มีอายุยืน
จุลภัสร์ 38 จุน-ละ-พัด Chun La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างเล็กๆ
สุดาภัทร 20 สุ-ดา-พัด Su Da Phat หญิง หญิงอันประเสริฐ
พัชนิดา 25 พัด-นิ-ดา Phat Ni Da ไม่ระบุ ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
นิฌาภัทร 25 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat ไม่ระบุ ความเจริญอันบริสุทธิ์
กรณ์พัชร 37 กอน-พัด Kon Phat ไม่ระบุ การกระทำที่เข้มแข็งดุจเพชร
กฤษณ์ณัฐพัชร์ 65 กริด-นัด-ถะ-พัด Krit Nat Tha Phat ชาย พระกฤษณะที่มีความรู้ดุจเพชร
พรภัทรภา 24 พอน-พัด-ทะ-รา-พา Phon Phat Tha Ra Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันดีงามและประเสริฐ
พัทญาวดี 32 พัด-ทะ-ยา-วะ-ดี Phat Tha Ya Wa Di ไม่ระบุ -
พัชรมณท์ 38 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon หญิง ผู้มีใจเด็ด
พัฒน์มณี 46 พัด-มะ-นี Phat Ma Ni หญิง -
พันธ์ภัทรา 41 พัน-พัด-ทรา Phan Phat Thra หญิง -
ปพัณณ์ลภัส 51 ปะ-พัน-ละ-พัด Pa Phan La Phat หญิง ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง
ภัทรินธร 27 พัด-ทะ-ริน-ทอน Phat Tha Rin Thon หญิง -
ณฐภัทร 24 นะ-ถะ-พัด Na Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
สรพรรษ 31 สอน-พัด Son Phat หญิง -