บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสสรมณฑ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสสรมณฑ์
ชื่อ ภัสสรมณฑ์ ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับที่มีรัศมีความเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สะ-ระ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Sa Ra Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรมณฑ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสสรมณฑ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรมณฑ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรมณฑ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 126 หรือ 26
หมายเลข 26 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความไม่มั่นคงในทุกๆ เรื่องและการถูกครอบงำ เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหาในทุกๆ เรื่อง ด้านชีวิตก็มักไม่มั่นคง ประสบความสำเร็จยากกว่าผู้อื่น มีปัญหาความรัก รักซ้อน รักสามเศร้า มีโรคภัยไข้เจ็บคอยเล่นงาน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ ต้องระมัดระวังให้มาก ด้านการเงินการงานคือแย่ จะถูกเลิกจ้าง หรือทำธุรกิจก็ไม่ยั่งยืน เปลี่ยนแนวคิดแนวทางอยู่ตลอด การเงินก็แย่ ปัญหาเยอะเลยทำให้เก็บเงินเก็บทองไม่อยู่ คบค้าสมาคมกับใครไม่ได้ อาจทำให้ชีวิตพังได้เลย
ชื่อ ภัสสรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสสรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสสรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสสรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรมณฑ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสสรมณฑ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัชราภรณ์ 38 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ธันศรัณย์ภัสส์ 78 ทัน-สะ-รัน-พัด Than Sa Ran Phat หญิง แสงสว่างแห่งความโชคดีอันเป็นที่พึ่ง
นรพัชญ์ 36 นอ-ระ-พัด No Ra Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบของคน
กันยภัทรสร 39 กัน-ยะ-พัด-ระ-สอน Kan Ya Phat Ra Son ไม่ระบุ หญิงผู้มีศรอันประเสริฐ
นภัสวันต์ 44 นะ-พัด-สะ-วัน Na Phat Sa Wan ชาย เยาว์วัย, ลมที่เป็นเมฆหมอก
ปิยะพัทธ์ 44 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักและผูกพัน
ทินภัทร 20 ทิน-นะ-พัด Thin Na Phat ชาย วันที่เป็นสิริมงคล
จิราพัชร์ 42 จิ-รา-พัด Chi Ra Phat หญิง ผู้ยั่งยืนดุจเพชร
สิทธิพัฒน์ 49 สิด-ทิ-พัด Sit Thi Phat ชาย -
ยศพัทธ์ 41 ยด-สะ-พัด Yot Sa Phat ชาย เกี่ยวข้องด้วยยศ
ชัยพัทธ์ 40 ชัย-ยะ-พัด Chai Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะ
ชัยภัทร 24 ชัย-ยะ-พัด Chai Ya Phat ชาย สิริมงคลและชัยชนะ
ชวัลพัชร์ 45 ชะ-วัน-พัด Cha Wan Phat หญิง เพชรที่รุ่งเรือง, เพชรที่มีประกายเรืองรอง
ณัฏฐ์ณภัทร 51 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความดีงามดุจนักปราชญ์
ชิณพัฒน์ 40 ชิน-พัด Chin Phat ชาย เก่าแก่และเจริญ
กนกพัชร 25 กะ-หนก-พัด Ka Nok Phat หญิง ทองและเพชร
ปฐมภัทร 26 ปะ-ถม-พัด Pa Thom Phat ไม่ระบุ -
พีระพรรฒ์ 51 พี-ระ-พัด Phi Ra Phat ชาย ผู้มีความเจริญในความเพียร
ยุทธพัชร 32 ยุด-ทะ-พัด Yut Tha Phat ไม่ระบุ -
พัชรีพร 37 พัด-ชะ-รี-พอน Phat Cha Ri Phon หญิง ผู้ได้รับพรที่มีค่าดั่งเพชร
ญาณ์บุญภัทร์ 45 ยา-บุน-พัด Ya Bun Phat หญิง ผู้ที่รู้ในความดีอันประเสริฐ
สุภัทรา 19 สุ-พัด-รา Su Phat Ra หญิง -
ชญาภัทร 17 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ไม่ระบุ ประเสริฐด้วยความรู้
พัสตาภรณ์ 42 พัด-สะ-ตา-พอน Phat Sa Ta Phon หญิง -
กันตพัฒน์ 42 กัน-ตะ-พัด Kan Ta Phat ชาย ผู้มีความเจริญที่น่ารัก
กุลภัสสร์ 40 กุน-ละ-พัด Kun La Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างในวงศ์ตระกูล
จีรพัฒ 32 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเจริญรุ่งเรือง
ณัฎฐ์ชพัชร์ 61 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้มีคุณค่าที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณปภัทช 15 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat หญิง ผู้สามารถจำแนกแยกแยะความรู้
กรัณย์ภัทร 41 กะ-รัน-พัด Ka Ran Phat ชาย ผู้กระทำกิจอันประเสริฐ
บุญพิพัฒน์ 48 บุน-พิ-พัด Bun Phi Phat ชาย -
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
ภัทรวีร์ 36 พัด-ทะ-ระ-หวี Phat Tha Ra Wi ชาย ผู้กล้าหาญและดีงาม
นภัสสรพี 43 นะ-พัด-สอ-ระ-พี Na Phat So Ra Phi หญิง พระอาทิตย์บนท้องฟ้า
พัฒนกฤษฎ์ 40 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย ข้าวแห่งความก้าวหน้า
ภัทรฤทธิ์ 29 พัด-ทะ-ระ-ริด Phat Tha Ra Rit ไม่ระบุ อำนาจวิเศษที่ประเสริฐ
พัทธิฏฐา 40 พัด-ทิด-ถา Phat Thit Tha หญิง ผู้น่ารักที่น่าผูกพัน
ลภัทร์นิดา 36 ละ-พัด-นิ-ดา La Phat Ni Da หญิง ผู้ได้รับการแนะนำในเรื่องทรัพย์สมบัติ
ภัสรนันทน์ 45 พัด-สะ-ระ-นัน Phat Sa Ra Nan หญิง ผู้มีความสุขและความผ่องใส
ณิชาพัฒน์ 41 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ความเจริญอันบริสุทธิ์