บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสสรกัลป์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสสรกัลป์
ชื่อ ภัสสรกัลป์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีอันมีค่า,ผู้มีรัศมีอายุยืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สอน-กัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Son Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิริภัทรา 30 สิ-หริ-พัด-ทรา Si Ri Phat Thra ไม่ระบุ -
บริพัฒ 25 บอ-ริ-พัด Bo Ri Phat ไม่ระบุ บำรุง
ภัทริศ 21 พัด-ทะ-ริด Phat Tha Rit ไม่ระบุ เจ้าแห่งสิริมงคล
พัชราภรต์ 36 พัด-ชะ-รา-พน Phat Cha Ra Phon หญิง -
กัญญพัชญ์ 40 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้อยู่ในกรอบ
สุรภัทร 22 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ไม่ระบุ อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
หนูพัฒน์ 41 หนู-พัด Nu Phat หญิง -
พัสนัย 36 พัด-สะ-นัย Phat Sa Nai ชาย มีคุณค่ามีราคา
อุไรพัชร 38 อุ-ไร-พัด U Rai Phat ไม่ระบุ เพชรประดับทอง
ภิญญาพัชร์ 41 พิน-ยา-พัด Phin Ya Phat หญิง ผู้มีปัญญารอบรู้ในกรอบ
กนกพัฒน์ 36 กะ-หนก-พัด Ka Nok Phat ชาย ผู้เจริญดั่งทอง
ภัสดา 14 พัด-สะ-ดา Phat Sa Da ชาย ผู้มีความเป็นสามี
วรรณภัทร 29 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีวงศ์ตระกูลประเสริฐ
ภคพัฒน์ 34 พะ-คะ-พัด Pha Kha Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยโชค
นันท์ภัส 36 นัน-พัด Nan Phat หญิง แสงสว่างที่งดงาม
พัทธหทัย 35 พัด-หะ-ทัย Phat Ha Thai หญิง ใจแข็งดุจดังเพชร
นิภาภัทร 21 นิ-พา-พัด Ni Pha Phat หญิง -
พัตสร 26 พัด-สอน Phat Son หญิง ชื่อพระวิษณุ
ภูมิพัฒนา 33 พูม-พัด-ทะ-นา Phum Phat Tha Na ชาย -
นภัทรศรา 27 นะ-พัด-ศะ-รา Na Phat Sa Ra หญิง -
สุภาภัด 16 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
กุลพิพัฒน์ 49 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
จุติภัทร 24 จุ-ติ-พัด Chu Ti Phat ชาย ผู้เกิดมาประเสริฐ
ณัฐฌาพัชร์ 51 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้เข้มแข็ง
พัทธี 24 พัด-ทะ-ที Phat Tha Thi ชาย -
พัชดากานต์ 35 พัด-ดา-กาน Phat Da Kan หญิง -
สมภัสสร 35 สม-พัด-สอน Som Phat Son หญิง -
ชนนภัส 24 ชะ-นน-พัด Cha Non Phat หญิง ผู้งามจากเชื้อสาย
ฉัตรพิพัฒน์ 57 ฉัด-พิ-พัด Chat Phi Phat ไม่ระบุ ร่มเงาที่นำมาซึ่งความเจริญ
พัตราภรณ์ 39 พัด-ตรา-พอน Phat Tra Phon หญิง ผ้างาม, ผ้าสวย
กัญญาพัชร 32 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
ศุจีพัชร 39 สุ-จี-พัด-ชะ-ระ Su Chi Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
ดนุพัฒน์ 36 ดะ-นุ-พัด Da Nu Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
จารุภัทร์ 31 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ไม่ระบุ ประเสริฐดุจทองคำ
พิมพ์ภัทรา 45 พิม-พัด-ทรา Phim Phat Thra หญิง -
ภัสมณน์ 36 พัด-สะ-มน Phat Sa Mon หญิง -
ศรันภัทร 30 สะ-รัน-พัด Sa Ran Phat ไม่ระบุ มีที่พึ่งที่ดีงาม
รินทร์ลภัส 45 ริน-ทะ-ละ-พัด Rin Tha La Phat หญิง -
นรินทร์ภัทร 42 นะ-ริน-พัด Na Rin Phat ชาย กษัตริย์ผู้เจริญ
กุลพัฒน์สิริ 56 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง