บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสสรกัลป์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสสรกัลป์
ชื่อ ภัสสรกัลป์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีอันมีค่า,ผู้มีรัศมีอายุยืน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-สอน-กัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Son Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสสรกัลป์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 119 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสสรกัลป์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสสรกัลป์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัสสชล 27 พัด-สะ-ชน Phat Sa Chon หญิง น้ำที่มีแสงสว่าง
จิตภัทรา 24 จิด-พัด-ทะ-รา Chit Phat Tha Ra หญิง ผู้มีใจดีงาม
ภัสชล 20 พัด-สะ-ชน Phat Sa Chon ไม่ระบุ น้ำที่มีแสงสว่าง
ตุลภัธ 19 ตุน-พัด Tun Phat ชาย -
จีรภัทร 27 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย เจริญ, มีสิริมงคลยั่งยืนนาน
ปฏิพัทธ์ 41 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ปัณณ์พัชญพร 55 ปัน-พัด-ชะ-ยะ-พอน Pan Phat Cha Ya Phon หญิง ผู้มีความประเสริฐในกรอบแห่งความรู้
ภูมิพรรดิ 33 พูม-พัด Phum Phat ชาย ผู้เจริญในแผ่นดิน
จตุรภัทร 24 จะ-ตุ-ระ-พัด Cha Tu Ra Phat ชาย ความเจริญที่ชนปรารถนา4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละหรืออายุวิทยายศพละ
จีราพัชร์ 45 จี-รา-พัด Chi Ra Phat หญิง เพชรที่ยังยืน, เพชรที่คงอยู่ตลอดกาล
จักรภัฒน์ 37 จัก-พัด Chak Phat ไม่ระบุ การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
จรัลภัทร 30 จะ-รัน-พัด Cha Ran Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐด้วยการเดิน
ภัทริน 19 พัด-ทะ-ริน Phat Tha Rin หญิง ที่มีสิริมงคลโชคดีมีความสุข
ภัทรวุฒิ 24 พัด-ทะ-ระ-วุด Phat Tha Ra Wut ชาย ความรู้อันประเสริฐ, มีอาวุธดีอาวุธงาม
ดลพรรธน์ 41 ดน-ละ-พัด Don La Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เจริญรุ่งเรืองที่พื้นฐานดี
ชวัลภัสร์ 43 ชะ-วัน-ละ-พัด Cha Wan La Phat ไม่ระบุ แสงสว่างอันแวววาว
ทองพัด 22 ทอง-พัด Thong Phat ชาย -
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
พัทธ์จรรย์ธร 65 พัด-จัน-ทอน Phat Chan Thon หญิง ผู้ประพฤติดีที่ต่อเนื่อง
พัศรานันท์ 48 พัด-สะ-รา-นัน Phat Sa Ra Nan ไม่ระบุ -
ธีรภัทรต 28 ที-ระ-พัด-ระ-ตะ Thi Ra Phat Ra Ta ไม่ระบุ -
พัทธ์ชลิตา 42 พัด-ชะ-ลิ-ตา Phat Cha Li Ta หญิง ผู้มีความผูกพันอันรุ่งเรือง
หรัญพัชร์ 44 หรัน-พัด Ran Phat ไม่ระบุ เงินทองและเพชร
สุพัดตรา 29 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra ไม่ระบุ ผู้ประพฤติดี
ศักดิพัฒน์ 46 สัก-ดิ-พัด Sak Di Phat ชาย -
ภูรีภัทร 24 พู-รี-พัด Phu Ri Phat ได้ทั้งชายและหญิง -
ชัญญาพัชร 33 ชัน-ยา-พัด-ชะ-ระ Chan Ya Phat Cha Ra ไม่ระบุ -
พิพัฒ 27 พิ-พัด Phi Phat ไม่ระบุ การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
กัณภัส 22 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
กิรัชพัชร์ 42 กิ-รัด-พัด Ki Rat Phat หญิง เพชรที่เกิดในตำนาน
กฤตพัตตา 24 กริด-พัด-ตา Krit Phat Ta หญิง ผู้กระทำการและปฏิบัติตนอยู่ในศีล
ประภัสรา 27 ประ-พัด-รา Pra Phat Ra หญิง -
กัญฐนพัชร 41 กัน-ทะ-นะ-พัด Kan Tha Na Phat หญิง หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคง
จัณณพัด 33 จัน-นะ-พัด Chan Na Phat หญิง -
จินต์นภัส 44 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ท้องฟ้าที่คิดถึง, คิดถึงท้องฟ้า, คิดสูง
พัชลี 27 พัด-ชะ-ลี Phat Cha Li หญิง -
กัญติพัต 31 กัน-ติ-พัด Kan Ti Phat ไม่ระบุ หญิงผู้ประพฤติดี 3 ประการ
ธันยาพัฒน์ 51 ทัน-ยา-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้รุ่งเรืองและโชคดี
ณัชชาพัชญ์ 41 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบที่เกิดมาให้ความรู้
สุภัทรตรา 26 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี