บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสวรัญชญ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสวรัญชญ์
ชื่อ ภัสวรัญชญ์ ความหมาย แปลว่า ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-วะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Wa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสวรัญชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสวรัญชญ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสวรัญชญ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสวรัญชญ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ภัสวรัญชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสวรัญชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสวรัญชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสวรัญชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสวรัญชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสวรัญชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสวรัญชญ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสวรัญชญ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ประภาภัทร 22 ประ-พา-พัด Pra Pha Phat หญิง มีผิวพรรณงาม
จิณณพัทธ์ 46 จิน-นะ-พัด Chin Na Phat ชาย ผู้ผูกพันในความประพฤติ
พัชริศา 30 พัด-ชะ-ริ-สา Phat Cha Ri Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งเพชร
พัชร์พิสิษฐ์ 72 พัด-พิ-สิด Phat Phi Sit ไม่ระบุ เพชรที่ดีที่สุด
อภัชนิภา 24 อะ-พัด-นิ-พา A Phat Ni Pha หญิง ดังดอกบัว
กัณฐพัชช์ 44 กัน-ถะ-พัด Kan Tha Phat ชาย ผู้พูดจาเป็นบทตอน
สุภัสสกรร์ 45 สุ-พัด-สะ-กอน Su Phat Sa Kon หญิง -
พัฒนรัฐ 37 พัด-ทะ-นะ-รัด Phat Tha Na Rat ไม่ระบุ -
สิร์ดาภัทร์ 45 สิ-ดา-พัด Si Da Phat หญิง เจริญเป็นยอด
ปิยะพัฒน์ 47 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย เป็นที่รักที่ผูกพัน
กัญจนพัช 34 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ กรอบทอง
พัชญ์สิตา 42 พัด-สิ-ตา Phat Si Ta หญิง -
ภัทรดร 15 พัด-ทะ-ระ-ดอน Phat Tha Ra Don ชาย ประเสริฐ, เจริญยิ่ง
ประภัสสร 33 ประ-พัด-สอน Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราว
เมฆพัด 23 เมก-พัด Mek Phat ไม่ระบุ -
นภัสวรรณ์ 45 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า, ท้องฟ้าอันผ่องใส
นิชาภัทร 22 นอ-ชา-พัด No Cha Phat หญิง เป็นของตนเองและดีงาม
ภัทสรินทร์ 40 พัด-สะ-ริน Phat Sa Rin หญิง เจ้าแห่งแสงสว่าง หมายถึง พระอาทิตย์
ญาดาภัทร 17 ยา-ดา-พัด Ya Da Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
กรภัสส 24 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างแสงสว่าง
รุ่งระพีพัฒน์ 60 รุ่ง-ระ-พี-พัด Rung Ra Phi Phat ไม่ระบุ -
ภิญชญาภัชญ์ 36 พิน-ชะ-ยา-พัด Phin Cha Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรอบรู้
กฤติณภัทร 24 กริด-ติ-นะ-พัด Krit Ti Na Phat ชาย ผู้สร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐ
ศุภัทร 18 สุ-พัด Su Phat ไม่ระบุ ผู้จำแนกที่ดี
พัฒน้อมนัส 49 พัด-น้อม-นัด Phat Nom Nat ชาย -
สิภาพัฒน์ 42 สิ-พา-พัด Si Pha Phat หญิง -
พัชสนันท์ 45 พัด-ชะ-สะ-นัน Phat Cha Sa Nan หญิง -
อุภัยภัทร 30 อุ-พัย-ยะ-พัด U Phai Ya Phat หญิง ดีงามเสมอด้านกายและใจ
ญาณพัทช์ 34 ยาน-พัด Yan Phat หญิง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
กรณ์นิพัทธ์ 54 กอน-นิ-พัด Kon Ni Phat ชาย การกระทำเป็นประจำ
ภีมพัชช์ 38 พี-มะ-พัด Phi Ma Phat ไม่ระบุ ผู้เกิดมาอยู่ในกรอบที่น่าเกรงขาม
ภัทธิรา 19 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
กัญญภัสสรภรณ์ 55 กัน-ยะ-พัด-สอ-ระ-พอน Kan Ya Phat So Ra Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง
ปรีญาพัชร 36 ปรี-ยา-พัด-ชะ-ระ Pri Ya Phat Cha Ra หญิง -
จิตภัทรา 24 จิด-พัด-ทะ-รา Chit Phat Tha Ra หญิง ผู้มีใจดีงาม
นิพัธรา 30 นิ-พัด-ทะ-รา Ni Phat Tha Ra หญิง -
อพัตดารา 28 อะ-พัด-ดา-รา A Phat Da Ra หญิง เป็นที่พึงพอใจยิ่งกว่า
พัชร์ไกรวี 54 พัด-กัย-วี Phat Kai Wi หญิง ดอกบัวเพชร
พัชราพร 31 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
จิราภัส 27 จิ-รา-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ รุ่งเรืองตลอดไป