บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสร์วรัญช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสร์วรัญช
ชื่อ ภัสร์วรัญช ความหมาย แปลว่า ผู้ยินดีในรัศมีความเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-วะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Wa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสร์วรัญช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสร์วรัญช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสร์วรัญช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสร์วรัญช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภัสร์วรัญช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสร์วรัญช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสร์วรัญช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัสร์วรัญช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสร์วรัญช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสร์วรัญช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสร์วรัญช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสร์วรัญช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภาณุภัทร 18 พา-นุ-พัด Pha Nu Phat ชาย เจริญด้วยแสงสว่างพระอาทิตย์
กูลภัทรา 20 กูน-พัด-ทรา Kun Phat Thra ไม่ระบุ -
พิพัฒน์ชัย 55 พิ-พัด-ชัย Phi Phat Chai ชาย -
ภัทพงษ์ 29 พัด-ทะ-พง Phat Tha Phong ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
ฤณณภัส 23 ริน-นะ-พัด Rin Na Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้ที่เกี่ยวกับหนี้
ณัฐนภัสสร์ 55 นัด-ถะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้เจริญด้วยปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ประพัทธ์ 36 ประ-พัด Pra Phat ชาย -
พัชวี 27 พัด-ชะ-วี Phat Cha Wi หญิง -
จักราพัฒน์ 45 จัก-รา-พัด Chak Ra Phat ชาย ความเจริญที่หมุนเวียน
ปุณณพัฒน์ 42 ปุน-นะ-พัด Pun Na Phat ชาย ผู้เจริญในความรู้และความดี
นภัสสร 28 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง แสงบนท้องฟ้า, แจ่มจ้า
ชนาภัท 14 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat หญิง คนที่ประเสริฐ
ดลนภัสรวีร์ 54 ดน-นะ-พัด-ระ-วี Don Na Phat Ra Wi หญิง บันดาลพระอาทิตย์บนฟากฟ้า
เขมภัสสรณ์ 46 เข-มะ-พัด-สอน Khe Ma Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นแสงสว่างแห่งความสุข
คชาพัชร 25 คะ-ชา-พัด Kha Cha Phat ไม่ระบุ ช้างแก้ว
กฤติณภัทร 24 กริด-ติ-นะ-พัด Krit Ti Na Phat ชาย ผู้สร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐ
ชินภัสร์ 36 ชิน-พัด Chin Phat หญิง เก่าแก่และเจริญ
พัสสะ 30 พัด-สะ Phat Sa ไม่ระบุ -
จักรภัทพงศ์ 47 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
พัชชลัยย์ 51 พัด-ชะ-ลัย Phat Cha Lai หญิง เพชรใหญ่ในผืนน้ำ
ภูดิธภัส 24 พู-ดิด-พัด Phu Dit Phat ชาย ผู้มีรัศมีแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ฉันทพัศ 34 ฉัน-ทะ-พัด Chan Tha Phat ไม่ระบุ อำนาจแห่งความพอใจ
ศิระภัสสร 42 สิ-ระ-พัด-สอน Si Ra Phat Son หญิง มีรัศมีอันยอดเยี่ยม
กรรภัชสร 27 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง ผู้แกล้วกล้าในการแยกแยะการจับ
กัญญ์ลภัสภร 45 กัน-ละ-พัด-พอน Kan La Phat Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนลาภ
ภูพิพัฒน์ 44 พู-พิ-พัด Phu Phi Phat ชาย -
สุภัสสษร 35 สุ-พัด-สะ-สอน Su Phat Sa Son หญิง -
พัทธภาพ 27 พัด-ทะ-พาบ Phat Tha Phap ชาย มีใจรักจดจ่อ
นภัสภร 22 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon ไม่ระบุ ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ชาญพิพัฒน์ 48 ชาน-พิ-พัด Chan Phi Phat ไม่ระบุ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเจริญ
วีรพัชร์ 44 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญแห่งผูักล้า
พัชราพร 31 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
พัชรวรรณ 37 พัด-ชะ-ระ-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง -
พัศตาภรณ์ 42 พัด-สะ-ตา-พอน Phat Sa Ta Phon หญิง -
ภัทรณิชย์ 38 พัด-ทะ-ระ-นิด Phat Tha Ra Nit ไม่ระบุ -
หทัยภัทร 28 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง จิตที่ดีงาม, เป็นสุขใจ
วรีพัฒน์ 46 วะ-รี-พัด Wa Ri Phat ชาย -
ภรภัท 11 พอน-พัด Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ขัณฑพัฒน์ 43 ขัน-ทะ-พัด Khan Tha Phat ไม่ระบุ ส่วนที่มีความเจริญงอกงาม
วรรณภัทร 29 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง ผู้มีวงศ์ตระกูลประเสริฐ