บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสณวงศ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสณวงศ์
ชื่อ ภัสณวงศ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีตระกูลจากสวรรค์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-นะ-วง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Na Wong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสณวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสณวงศ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสณวงศ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสณวงศ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ภัสณวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสณวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสณวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสณวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสณวงศ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสณวงศ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรัณยภัส 34 กรัน-ยะ-พัด Kran Ya Phat ไม่ระบุ -
ชญาณ์ภัสร์ 46 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat หญิง ผู้ที่มีความรอบรู้อย่างแจ่มแจ้ง
เมธาพัฒน์ 41 เม-ทา-พัด Me Tha Phat ชาย -
พัฒนกฤษณ์ 40 พัด-ทะ-นะ-กริด Phat Tha Na Krit ชาย พระกฤษณะผู้เจริญ
หทัยพัท 31 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat ไม่ระบุ จิตที่ดีงาม, เป็นสุขใจ
ภัสวรัญชญ์ 45 พัด-วะ-รัน Phat Wa Ran หญิง ผู้รู้และยินดีในความเรืองรอง
พัทรศยา 33 พัด-ทะ-ระ-สะ-ยา Phat Tha Ra Sa Ya หญิง อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างเจริญ
อรรญาภัสร์ 44 อัน-ยา-พัด An Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญทางความรู้ที่แตกต่าง
โชติพัฒน์ 42 โชด-พัด Chot Phat ชาย ความเจริญอันรุ่งเรือง
ติณณ์พัทธ์ 52 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ผูกพันการข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
พัฒนาถุ 23 พัด-ทะ-นาด Phat Tha Nat ไม่ระบุ -
พัฒนพร 32 พัด-ทะ-นะ-พอน Phat Tha Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐและความเจริญงอกงาม
ฐานันตร์ณภัทร 55 ถา-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat ชาย ผู้มีฐานะที่เจริญ
เพ็ญรภัสร์ 51 เพ็น-ระ-พัด Phen Ra Phat หญิง -
จุมพลภัทธ์ 45 จุม-พน-พัด Chum Phon Phat ชาย จอมทัพอันประเสริฐ
เบญจภัทธ์ 33 เบน-จะ-พัด Ben Cha Phat หญิง ความเจริญ 5 ประการ
ศุภัช 15 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
รุ่งณภัทรา 24 รุ่ง-นะ-พัด-ทรา Rung Na Phat Thra หญิง -
จันนภัสร์ 45 จัน-นะ-พัด Chan Na Phat หญิง -
จินตนภัส 35 จิน-ตะ-นะ-พัด Chin Ta Na Phat หญิง -
พัตราภรณ์ 39 พัด-ตรา-พอน Phat Tra Phon หญิง ผ้างาม, ผ้าสวย
ภัทรจิรา 25 พัด-ทะ-ระ-จิ-รา Phat Tha Ra Chi Ra หญิง ความเจริญที่ยั่งยืน
สุพัสนี 39 สุ-พัด-สะ-นี Su Phat Sa Ni หญิง -
พิภัสสร 35 พิ-พัด-สอน Phi Phat Son ไม่ระบุ -
ปิยาพัทช 30 ปิ-ยา-พัด Pi Ya Phat ไม่ระบุ เป็นที่รักดังเพชร
พัชรีพรรณ 46 พัด-ชะ-รี-พัน Phat Cha Ri Phan หญิง -
ภัทรมล 21 พัด-ทะ-ระ-มน Phat Tha Ra Mon หญิง มีใจดีงาม
กัญญ์ภัสสร 45 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง หญิงงามผู้มีแสงสว่าง
เกลียวพัตรา 50 เกลียว-พัด-ตรา Kliao Phat Tra หญิง เกลียวผ้า
กัญญ์ภัฏฐ์ 54 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง แปดรัศมีของหญิงสาว ,แสงสว่างทั้งแปดของหญิงสาว
ณพีร์พัชร 51 นะ-พี-พัด Na Phi Phat ชาย กล้าหาญดั่งเพชร
กิติภัทร 22 กิ-ติ-พัด Ki Ti Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในเรื่องชื่อเสียง
ศิลาพัช 32 สิ-ลา-พัด Si La Phat ชาย -
กิติพัฒน์ 41 กิ-ติ-พัด Ki Ti Phat ชาย เกียรติแห่งความเจริญ
จักรพัธน์ 45 จัก-พัด Chak Phat ชาย ผู้มีวงจรแห่งความเจริญรุ่งเรือง
กัจตบพัฒน์ 45 กัด-ตบ-พัด Kat Top Phat ชาย -
ธนันพัชญ์ 45 ทะ-นัน-พัด Tha Nan Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบและเกียวกับทรัพย์
สุภัทนา 20 สุ-พัด-นา Su Phat Na ไม่ระบุ -
จาฏพัจน 39 จาด-พัด Chat Phat หญิง ผู้พูดดี
พัฒน์ธีรา 45 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง