บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัสกมล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัสกมล
ชื่อ ภัสกมล ความหมาย แปลว่า ผู้มีใจสว่าง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-กะ-มน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Ka Mon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสกมล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัสกมล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสกมล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัสกมล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 86
หมายเลข 86 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความประพฤติผิด และการเสพติอบายมุข เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตหลงใหลได้ปลื้มในทางโลกีย์ มักมากในกามอารมณ์ เป็นเลขแห่งการมัวเมา โดยเฉพาะความลุ่มหลงในเรื่องของความรัก มันจะทุ่มเทความรักแบบผิดๆ พอมีปัญหาอะไรก็ตามมักจะแก้ไขด้วยการเอาอบายมุขเป็นที่ตั้ง ชีวิตนี้จะหาความสำเร็จได้ยากยิ่ง เพราะความลุ่มหลงมัวเมานี้เองจะทำให้ไม่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่สักเท่าไหร่
ชื่อ ภัสกมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัสกมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสกมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัสกมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสกมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัสกมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัสกมล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัสกมล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลภัสกร 23 ละ-พัด-สะ-กอน La Phat Sa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างหรือผู้มีทรัพย์
พัช 14 พัด Phat หญิง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
กันภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
ชนาพัฒน์ 37 ชะ-นา-พัด Cha Na Phat ไม่ระบุ หมู่ชนผู้เจริญ
นภัสลักษณ์ 46 นะ-พัด-สะ-ลัก Na Phat Sa Lak หญิง จดหมายจากสวรรค์
ชัญภาภัส 24 ชัน-ยะ-พา-พัด Chan Ya Pha Phat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐและมีความรุ่งเรือง
รณภัฎ 19 รน-นะ-พัด Ron Na Phat ชาย นักรบในสงคราม
นพัตสุทธ์ 42 นะ-พัด-สุด Na Phat Sut หญิง ผู้ริเริ่มใหม่ด้วยความบริสุทธิ์
กัญจนพัท 33 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
นพัตธนพรชัย 55 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน-ชัย Na Phat Tha Na Phon Chai ชาย ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐเป็นสมบัติที่มีขึ้นใหม่
กิตติ์พิพัฒน์ 65 กิด-พิ-พัด Kit Phi Phat ชาย มีความเจริญและมีชื่อเสียง
ณภัทรชล 23 นะ-พัด-ชน Na Phat Chon ไม่ระบุ น้ำฝน
กันย์ลภัส 45 กัน-ละ-พัด Kan La Phat หญิง หญิงผู้มีสมบัติ
รุจิพัชร์ 42 รุ-จิ-พัด Ru Chi Phat หญิง เพชรที่งดงาม
ประพัส 29 ประ-พัด Pra Phat หญิง -
ธรณ์พัฒน์ 51 ทะ-ระ-พัด Tha Ra Phat ชาย ผู้รุ่งเรืองที่อยู่ในความทรงจำ
เพ็ญรภัสร์ 51 เพ็น-ระ-พัด Phen Ra Phat หญิง -
ภัทวดา 14 พัด-ทะ-วะ-ดา Phat Tha Wa Da หญิง -
กาญจนภัช 24 กาน-จน-พัด Kan Chon Phat ชาย ผู้จำแนกทอง
ภัทราพร 23 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
ณพัสวรรณ 43 นะ-พัด-สะ-วัน Na Phat Sa Wan หญิง เยาว์วัย, ลมที่เป็นเมฆหมอก
นันท์นภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง มีความสุขดุจสวรรค์
ภัททิยาพร 32 พัด-ทิ-ยา-พอน Phat Thi Ya Phon หญิง -
พัฒน์ 29 พัด Phat หญิง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
รมณภัทร 24 รม-นะ-พัด Rom Na Phat หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
พัทธ์ชิตา 36 พัด-ชิ-ตา Phat Chi Ta หญิง ผู้ชนะที่แน่นอน, ผู้ชนะที่ผูกพัน
กิติภัทร 22 กิ-ติ-พัด Ki Ti Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในเรื่องชื่อเสียง
อาภัศรา 24 อา-พัด-รา A Phat Ra หญิง -
พิพัฒ 27 พิ-พัด Phi Phat ไม่ระบุ การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
พัชฎา 20 พัด-ดา Phat Da ไม่ระบุ -
ภัทยา 15 พัด-ทะ-ยา Phat Tha Ya หญิง -
ธีรพัฒน์ 44 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
จิรภัทท์ 30 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ เจริญตลอดกาล
ดลภัทร 17 ดน-พัด Don Phat ไม่ระบุ บันดาลสิ่งที่ดีที่สุด
นภัสพรรณ 38 นะ-พัด-พัน Na Phat Phan ไม่ระบุ -
สุนิพัฒ 32 สุ-นิ-พัด Su Ni Phat ชาย ผูกพันด้วยดี
ฉันทพัศ 34 ฉัน-ทะ-พัด Chan Tha Phat ไม่ระบุ อำนาจแห่งความพอใจ
ปิยภัสร์ 39 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ไม่ระบุ เป็นที่รักที่ผูกพัน
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
นราภัทร 20 นะ-รา-พัด Na Ra Phat หญิง -