บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทร์วศิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทร์วศิน
ชื่อ ภัทร์วศิน ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและมีอำนาจ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-วะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Wa Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัชรมณท์ 38 พัด-ชะ-ระ-มน Phat Cha Ra Mon หญิง ผู้มีใจเด็ด
อภัทธา 17 อะ-พัด-ทา A Phat Tha ไม่ระบุ -
ประพาภัส 31 ประ-พา-พัด Pra Pha Phat ไม่ระบุ มีผิวพรรณงาม
พงษ์พัด 36 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
ณิชชาพัชญ์ 41 นิด-ชา-พัด Nit Cha Phat หญิง กรอบความรู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ภัทราพร 23 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง ดีและประเสริฐยิ่ง
ฐานพัทธ์ 41 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันความมั่นคง
กัญพัฐสร 41 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง หญิงผู้มีความสามารถในการใช้ศร
พัสพิชชา 36 พัด-สะ-พิด-ชา Phat Sa Phit Cha หญิง -
ภัทรรัตน์ 35 พัด-ทะ-ระ-รัด Phat Tha Ra Rat ไม่ระบุ -
วีรพัชร์ 44 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญแห่งผูักล้า
สรพัศ 30 สอ-ระ-พัด So Ra Phat ชาย เป็นอิสระแก่ตัวเอง, มีอำนาจเป็นของตัวเอง
วสันต์พรรษ 54 วะ-สัน-พัด Wa San Phat ชาย ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
ภัสส์ศา 36 พัด-สะ-สา Phat Sa Sa หญิง -
ทัศพัฒน์ 41 ทัด-สะ-พัด That Sa Phat ชาย -
สุภัต 16 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
กัลย์ฐปภัส 51 กัน-ทะ-ปะ-พัด Kan Tha Pa Phat หญิง ผู้บริสุทธิ์อันมั่นคงดุจหญิงงาม
ชินณภัทร 26 ชิน-นะ-พัด Chin Na Phat ไม่ระบุ ผู้ชนะด้วยความรู้อันประเสริฐ
กันตภัทพงษ์ 42 กัน-ตะ-พัด-พง Kan Ta Phat Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายของการพอใจในความเจริญ
สุภัสสดา 29 สุ-พัด-สะ-ดา Su Phat Sa Da หญิง -
นพัช 19 นะ-พัด Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดใหม่
หรัณพัชร 36 หรัน-พัด Ran Phat ได้ทั้งชายและหญิง เงินทองและเพชร
ธนพัชร์ 36 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ภัทรชัย 24 พัด-ทะ-ระ-ชัย Phat Tha Ra Chai ชาย ชัยชนะแห่งความสุข ความสิริมงคล
นพัตสุทธ์ 42 นะ-พัด-สุด Na Phat Sut หญิง ผู้ริเริ่มใหม่ด้วยความบริสุทธิ์
อพัชนิภา 31 อะ-พัด-นิ-พา A Phat Ni Pha ไม่ระบุ ดังดอกบัว
สุรีย์ลภัส 54 สุ-รี-ละ-พัด Su Ri La Phat หญิง แสงสว่างแห่งของสมบัติอันดีเลิศ
อาภัสนันท์ 43 อา-พัด-นัน A Phat Nan หญิง -
กัญญาภัสส์ 42 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงผู้รุ่งเรือง
พรประภัสสร 45 พอน-ประ-พัด-สอน Phon Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราวของคำอวยพร
ธันยพรรษ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
วริภัทร 24 วะ-ริ-พัด Wa Ri Phat หญิง -
พัชรณัฎฐ์ 50 พัด-ชะ-ระ-นัด Phat Cha Ra Nat ชาย เพชรของนักปราชญ์
ณัฏฐ์ชพัชร์ 65 นัด-ชะ-พัด Nat Cha Phat หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์
รปภัช 13 รบ-พัด Rop Phat ไม่ระบุ -
จักรภัฒน์ 37 จัก-พัด Chak Phat ไม่ระบุ การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
วิมลภัทร์ 40 วิ-มน-พัด Wi Mon Phat หญิง ผู้ไม่มีมลทิน, ผู้มีความเจริญ
ศาสพัต 30 สา-สะ-พัด Sa Sa Phat ไม่ระบุ ตลอดกาล
กุลปภัสสร์ 42 กุน-ปะ-พัด Kun Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความสุกใสรุ่งเรืองของครอบครัว
นภัสธนัน 35 นะ-พัด-สะ-ทะ-นัน Na Phat Sa Tha Nan ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์มากและมาจากสวรรค์