บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทร์วศิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทร์วศิน
ชื่อ ภัทร์วศิน ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและมีอำนาจ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-วะ-สิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Wa Sin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทร์วศิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทร์วศิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทร์วศิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิมภัทร 27 พิม-พัด Phim Phat หญิง ผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
ธีรภัฏชา 32 ที-ระ-พัด-ชา Thi Ra Phat Cha หญิง เกิดมาเป็นทหารของนักปราชญ์
สิริภัสสร์ 51 สิ-หริ-พัด Si Ri Phat หญิง -
พรณภัส 29 พอน-นะ-พัด Phon Na Phat ไม่ระบุ พรสวรรค์, ฟ้างาม
นภัตรสรา 29 นะ-พัด-รด-รา Na Phat Rot Ra ไม่ระบุ -
ภัชรี 18 พัด-รี Phat Ri หญิง -
จิราพัทธ์ 41 จิ-รา-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเจริญที่ยั่งยืน
รภัสกุล 24 ระ-พัด-สะ-กุน Ra Phat Sa Kun หญิง -
สลิลภัสสร์ 55 สะ-ลิน-พัด Sa Lin Phat หญิง แสงสว่างดั่งแม่น้ำกว้าง
กมลภัทร 22 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat หญิง จิตใจดีมีมงคล
กัญญาภัสร์ 39 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
ณปพนภัสร์ 45 นะ-ปะ-พน-พัด Na Pa Phon Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างอันบริสุทธิ์ด้วยความรู้
จิตรตรีพัฒน์ 60 จิด-ระ-ตรี-พัด Chit Ra Tri Phat ไม่ระบุ ความเจริญ 3 ประการอันงดงาม
ชนันท์ธิพัฒน์ 63 ชะ-นัน-ทิ-พัด Cha Nan Thi Phat ได้ทั้งชายและหญิง ความเจริญที่ยิ่งใหญ่น่ายินดี
พิธายพัฒน์ 54 พิ-ทาย-พัด Phi Thai Phat ชาย การกระทำให้เกิดความเจริญ
สุพาณิภัศ 38 สุ-พา-นิ-พัด Su Pha Ni Phat ไม่ระบุ -
ชฎาภัทร 18 ชะ-ดา-พัด Cha Da Phat ไม่ระบุ ประเสริฐสุด
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
สุภัทศร 25 สุ-พัด-สอน Su Phat Son หญิง งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
ศุกลภัทร 25 สุ-กน-ละ-พัด Su Kon La Phat หญิง ขาวงาม, ขาวนวล
ภัทรภร 15 พัด-ทะ-ระ-พอน Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
พัฒนะพล 38 พัด-ทะ-นะ-พน Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งความเจริญ
พัชรางค์ 34 พัด-ชะ-ราง Phat Cha Rang หญิง ผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรง
คีตพัตรา 34 คีด-พัด-ตรา Khit Phat Tra ไม่ระบุ เสื้อผ้าสำหรับขับร้อง
จิรพัฒน์ 43 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเจริญรุ่งเรือง
พัฒน์พรหม 51 พัด-พรม Phat Phrom ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประเสริฐและเจริญ
ศรีภัสร์ 43 สี-พัด Si Phat ไม่ระบุ -
พัฒน์มณี 46 พัด-มะ-นี Phat Ma Ni หญิง -
พัสสวรรณ 45 พัด-สะ-วัน Phat Sa Wan หญิง ชนชั้นและสายฝน
กิตติพัฒน์ 44 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย การพัฒนาที่มีชื่อเสียง
พัชลดา 22 พัด-ชะ-ละ-ดา Phat Cha La Da ไม่ระบุ -
ภัทรพงศ์ 36 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย เชื้อสายตระกูลที่ดีงาม
เตชพัฒน์ 36 เตด-พัด Tet Phat ชาย -
สุพัทธ์ 34 สุ-พัด Su Phat ชาย ผู้จำแนกที่ดี
ณัฐพัชรี 43 นัด-ถะ-พัด-รี Nat Tha Phat Ri ชาย -
จตุรภัทรกรณ์ 43 จะ-ตุ-ระ-พัด-กอน Cha Tu Ra Phat Kon ไม่ระบุ การกระทำในสิ่งประเสริฐ 4 ประการ
พรรธน์ชโนดม 51 พัด-ชะ-โน-ดม Phat Cha No Dom ได้ทั้งชายและหญิง คนที่มีความเจริญสูงสุด
กัญญ์ลภัสภร 45 กัน-ละ-พัด-พอน Kan La Phat Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนลาภ
กัลยพัชร 37 กัน-ละ-ยะ-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่มีค่าดุจเพชร
ขัตติยภัท 30 ขัด-ติ-ยะ-พัด Khat Ti Ya Phat ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน