บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทรีดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทรีดา
ชื่อ ภัทรีดา ความหมาย แปลว่า ดวงดาวแห่งโชคลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทรี-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Si Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทราภรณ์ 30 พัด-ทรา-พอน Phat Thra Phon หญิง มีความเจริญเป็นเครื่องค้ำจุน
สุภัตรา 21 สุ-พัด-รา Su Phat Ra หญิง -
กมลพัฒน์ 41 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat หญิง ใจอันเจริญ
พรประภัสสร 45 พอน-ประ-พัด-สอน Phon Pra Phat Son หญิง แสงแพรวพราวของคำอวยพร
พัชลดา 22 พัด-ชะ-ละ-ดา Phat Cha La Da ไม่ระบุ -
ภิรภัทร 19 พิ-ระ-พัด Phi Ra Phat หญิง ผู้เจริญและยิ่งใหญ่
กัญญาภัทร 24 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีความเจริญ
กัญญ์ญภัฏฐ์ 58 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง เนื้อหาของแสงสว่างแห่งความรู้ของสาวน้อย
ณภาภัช 14 นะ-พา-พัด Na Pha Phat หญิง ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา, ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
ทองพัด 22 ทอง-พัด Thong Phat ชาย -
จิราพัทร 32 จิ-รา-พัด-ทระ Chi Ra Phat Sa หญิง -
จริญญาภัสร 39 จะ-ริน-ยา-พัด Cha Rin Ya Phat ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความรู้ในการเดินทาง
ภัชราภรณ์ 31 พัด-ชะ-รา-พอน Phat Cha Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
ณัชฌาภัทร์ 36 นัด-ชา-พัด Nat Cha Phat หญิง ความดีงามในการรู้จักผ่อนปรน, ผู้ดีงามที่มีกริยาดี
กัญญ์พัสวรี 58 กัน-พัด-สะ-วะ-รี Kan Phat Sa Wa Ri ไม่ระบุ หญิงสาวที่มีกำลังอันประเสริฐ
กัญญภัทร 23 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้เจริญ
ธีระภัทร์ 38 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ปิยพัชร์ 41 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย รักประดุจเพชร
นภัสนรวร 36 นะ-พัด-สะ-นะ-ระ-วอน Na Phat Sa Na Ra Won หญิง ผู้ประเสริฐบนท้องฟ้า
สุพัทนา 27 สุ-พัด-ทะ-นา Su Phat Tha Na ไม่ระบุ มีใบหน้าสวยงาม
วิรัลพัชร 42 วิ-รัน-พัด Wi Ran Phat หญิง หญิงสาวที่หายากดุจเพชร, เพชรงาม
หทัยพัทร 35 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat ไม่ระบุ จิตที่ดีงาม, เป็นสุขใจ
นันท์ณภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี, ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
พัชญาธรณ์ 41 พัด-ชะ-ยา-ทอน Phat Cha Ya Thon หญิง ผู้อยู่ในกรอบ
พัตรภร 24 พัด-ระ-พอน Phat Ra Phon หญิง ผู้กระทำการค้ำจุน, ผู้มีการค้ำจุน
พัฒน์ศรัญย์ 65 พัด-สะ-รัน Phat Sa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความรู้เที่ยงตรงที่มีความรุ่งเรือง
ภัทรีย์ 34 พัด-ทรี Phat Si หญิง -
พัสธัญกรณ์ 50 พัด-สะ-ทัน-กอน Phat Sa Than Kon หญิง -
เนติภัทธ 24 เน-ติ-พัด Ne Ti Phat ชาย ผู้ประพฤติในประเพณี
พิชาพัทธ์ 41 พิ-ชา-พัด Phi Cha Phat หญิง -
พลพัต 29 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เข้มแข็ง, มีอำนาจ
ภัชภิชา 15 พัด-พิ-ชา Phat Phi Cha หญิง ผู้จำแนกแยกแยะ
เมฆพัด 23 เมก-พัด Mek Phat ไม่ระบุ -
จีรภัช 24 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat หญิง ผู้มีความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง
คีณุภัส 29 คี-นุ-พัด Khi Nu Phat ไม่ระบุ ภูเขาที่มีความวิเศษ
นัทธ์นิพัทธ์ 58 นัด-นิ-พัด Nat Ni Phat ชาย ผู้ผูกพันนิรันดร
ภัสรานุช 25 พัด-สะ-รา-นุด Phat Sa Ra Nut หญิง -
พัชรินทร์ 41 พัด-ชะ-ริน Phat Cha Rin หญิง ผู้มีความแข็งแกร่ง
วสันต์พรรษ 54 วะ-สัน-พัด Wa San Phat ชาย ปีแห่งฤดูใบไม้ผลิ
ทัพพ์นภัทร 45 ทับ-นะ-พัด Thap Na Phat ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ประเสริฐ