บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทรีดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทรีดา
ชื่อ ภัทรีดา ความหมาย แปลว่า ดวงดาวแห่งโชคลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทรี-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Si Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรีดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรีดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทรีดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พัทดารา 20 พัด-ทะ-ดา-รา Phat Tha Da Ra ไม่ระบุ -
ภัทราจอมเกตุ 35 พัด-ทรา-จอม-เกด Phat Thra Chom Ket หญิง -
ณภัทร์ศราภรณ์ 55 นะ-พัด-สะ-รา-พอน Na Phat Sa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยมงคลในความดีงาม
ภัชรี 18 พัด-รี Phat Ri หญิง -
พัชชีพร 35 พัด-ชี-พอน Phat Chi Phon ไม่ระบุ -
สูฐิภัช 29 สู-ถิ-พัด Su Thi Phat ชาย -
พิภัทธา 23 พิ-พัด-ทา Phi Phat Tha หญิง -
ภัทรพันธุ์ 41 พัด-ทะ-ระ-พัน Phat Tha Ra Phan ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายที่ประเสริฐ
สุพัฒนพงษ์ 51 สุ-พัด-ทะ-นะ-พง Su Phat Tha Na Phong ชาย -
ณพัฒน์ศักย์ 63 นะ-พัด-สัก Na Phat Sak ชาย -
พัชรกัญญ์ 40 พัด-ชะ-ระ-กัน Phat Cha Ra Kan หญิง หญิงสาวผู้เป็นดังเพชร
ไตรพัฒน์ 45 ตรัย-พัด Trai Phat ชาย -
รัชธภัทร 24 รัด-ทะ-พัด Rat Tha Phat ชาย -
สัจจพัทธ์ 49 สัด-จะ-พัด Sat Cha Phat ไม่ระบุ -
จิรภัทร์ 33 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat หญิง ความเจริญอันยั่งยืน
กัลยาภัทร 30 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
ชานนท์ภัส 35 ชา-นน-พัด Cha Non Phat ชาย -
พัสวีรัตน์ 57 พัด-สะ-วี-รัด Phat Sa Wi Rat ไม่ระบุ -
ติณณ์ลภัส 44 ติน-นะ-ละ-พัด Tin Na La Phat ไม่ระบุ ผู้ข้ามพ้นความทุกข์และมีลาภ
ฉัตรกรณภัทร 36 ฉัด-กอน-นะ-พัด Chat Kon Na Phat หญิง -
กฤตพัชร 23 กริด-พัด-ชะ-ระ Krit Phat Cha Ra หญิง -
ภัชรีย์ 35 พัด-รี Phat Ri หญิง -
พัฑฒนา 24 พัด-ทะ-นา Phat Tha Na ชาย -
ปุญญพัฒน์ 40 ปุน-ยะ-พัด Pun Ya Phat ชาย เจริญด้วยบุญ
ศศิพัจน์ 50 สะ-สิ-พัด Sa Si Phat หญิง -
รพีภัทร 29 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
พัฒนพงค์ 43 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
พัฒนนิล 35 พัด-ทะ-นะ-นิน Phat Tha Na Nin หญิง -
วุฒิพัทร 31 วุด-ทิ-พัด-ทระ Wut Thi Phat Sa ไม่ระบุ -
กรรณ์ติณพัฒน์ 64 กัน-ติน-นะ-พัด Kan Tin Na Phat ชาย หูและหญ้าที่เจริญงอกงาม
ภัทรพิพัฒร์ 50 พัด-ทะ-ระ-พิ-พัด Phat Tha Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความเจริญ มงคลยิ่ง
กรรณภัส 26 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ แสงสว่างที่หู
ญาณพัทธ์ 36 ยาน-นะ-พัด Yan Na Phat ชาย เกี่ยวข้องกับปัญญา
ปภาภัสสร์ 36 ปะ-พา-พัด Pa Pha Phat หญิง ผู้ประเสริฐและรุ่งเรือง
ภัทธิรา 19 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภัสณิชา 24 พัด-นิ-ชา Phat Ni Cha หญิง ผู้รุ่งเรืองและบริสุทธิ์
ติณณ์พัทธ์ 52 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้ผูกพันการข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ภัสพร 24 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแสงสว่าง
จรัสภัทร 31 จะ-หรัด-พัด Cha Rat Phat ไม่ระบุ ประเสริฐและรุ่งเรือง
กฤตนภัทร 20 กริด-ตะ-พัด Krit Ta Phat ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จในความรู้ที่ประเสริฐ