บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทราสรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทราสรณ์
ชื่อ ภัทราสรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญเป็นที่พึ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทรา-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Thra Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทราสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทราสรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทราสรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทราสรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 97
หมายเลข 97 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของเงินและความเหน็ดเหนื่อย เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างดี แม้จะเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมากเท่าไหร่ ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุ้มครอง สนับสนุนชะตาชีวิตอยู่รอบด้าน ด้านทรัพย์สินเงินทอง จะมีทรัพย์มรดก มีเกียรติยศชื่อเสียง มีความรุ่งโรจน์ในชีวิต มีโอกาสได้ลาภลอย แต่จุดเสียคือต้องระวังเรื่องสุขภาพ สุขภาพไม่ค่อยดี เพราะมีอิทธิพลของของดาวเสาร์คอยเล่นงาน
ชื่อ ภัทราสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทราสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทราสรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทราสรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทรรัตน์ 35 พัด-ทะ-ระ-รัด Phat Tha Ra Rat ไม่ระบุ -
ธนาพัฒน์ 39 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้เจริญด้วยทรัพย์
พิพัฒน์พร 53 พิ-พัด-พอน Phi Phat Phon ไม่ระบุ ความเจริญที่ประเสริฐ
ธนพัฒน์สกรณ์ 64 ทะ-นะ-พัด-สะ-กอน Tha Na Phat Sa Kon หญิง ผู้สร้างความพอเหมาะความเจริญในทรัพย์
อิทธิพัฒน์ 48 อิด-ทิ-พัด It Thi Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ, มีความสำเร็จมั่นคง
กรรณภัส 26 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ แสงสว่างที่หู
โยรพัฒน์ 45 โย-ระ-พัด Yo Ra Phat หญิง -
ปิติภัทร 23 ปิ-ติ-พัด Pi Ti Phat ชาย ผู้เจริญด้วยปีติ
พัชราวัลย์ 52 พัด-ชะ-รา-วัน Phat Cha Ra Wan ไม่ระบุ -
บริพัฒน์ 39 บอ-ริ-พัด Bo Ri Phat ไม่ระบุ บำรุง
อภัทรศร 27 อะ-พัด-สอน A Phat Son หญิง -
ปราณภัสสร์ 44 ปราน-พัด Pran Phat ไม่ระบุ -
นพณภัสสร 41 นบ-นะ-พัด-สอน Nop Na Phat Son หญิง -
ธชาภัทร 17 ทะ-ชา-พัด Tha Cha Phat ได้ทั้งชายและหญิง ธงแห่งความเจริญ
ธีรภัทรต 28 ที-ระ-พัด-ระ-ตะ Thi Ra Phat Ra Ta ไม่ระบุ -
ศุภพิพัฒณ์ 50 สุ-พะ-พิ-พัด Su Pha Phi Phat หญิง ความคิดก้าวหน้า ความงามที่เจริญด้วยปัญญา
นภัสศรณ์ 42 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง ที่พึ่งแห่งฟ้า
รมณภัทร 24 รม-นะ-พัด Rom Na Phat หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
ภัสวัตร์ 38 พัด-สะ-หวัด Phat Sa Wat ไม่ระบุ -
ติณณ์พิภัช 45 ติน-พิ-พัด Tin Phi Phat ชาย ผู้ร่วมจำแนกการข้ามพ้นความทุกข์
อัสภัสสร 40 อัด-พัด-สอน At Phat Son หญิง -
พัชรฐเวศน์ 56 พัด-ชะ-ระ-ทะ-เวด Phat Cha Ra Tha Wet ชาย เพชรแห่งความรอบรู้
เจตพัฒน์ 40 เจด-พัด Chet Phat ชาย ความคิดที่เจริญแล้ว
ทองพัฒน์ 38 ทอง-พัด Thong Phat หญิง -
นันท์พัทธ์ 50 นัน-พัด Nan Phat หญิง แสงสว่างที่งดงาม
กิตติพัชร 33 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ เพชรที่มีชื่อเสียง
พัฒศดี 30 พัด-สะ-ดี Phat Sa Di ไม่ระบุ -
พิภัชพงศ์ 45 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ
พินรภัสร์ 46 พิน-ระ-พัด Phin Ra Phat หญิง ผู้หญิงที่เป็นที่หนึ่ง
พิพัฒน์ 41 พิ-พัด Phi Phat ชาย ความเจริญ
พัทรินภรณ์ 45 พัด-ทะ-ริน-พร Phat Tha Rin Phon หญิง เครื่องประดับของผู้เป็นใหญ่
ณัฐณพัชร์ 50 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีค่าดุจเพชร
พัชธเนษฐ์ 47 พัด-ทะ-เนด Phat Tha Net ไม่ระบุ -
สุภัสศร 31 สุ-พัด-สอน Su Phat Son ไม่ระบุ งามยิ่ง, รัศมีเรืองรองยิ่ง
วรรณภัสรณ์ 49 วัน-นะ-พัด Wan Na Phat หญิง -
พัชรากร 24 พัด-ชะ-รา-กอน Phat Cha Ra Kon หญิง บ่อเกิดแห่งเพชร
ญารภัทร 19 ยาน-พัด Yan Phat หญิง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
ภัท 6 พัด Phat ไม่ระบุ ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
ณิภัทร 19 นิ-พัด Ni Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา, ผู้มีความเจริญด้วยความบริสุทธิ์
พัชรวรรณ 37 พัด-ชะ-ระ-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง ผู้เป็นชนชั้นแห่งเพชร