บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทรอนันต์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทรอนันต์
ชื่อ ภัทรอนันต์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญที่ไม่มีสิ้นสุด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-ระ-อะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Ra A Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทรอนันต์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรอนันต์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรอนันต์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภัทรอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทรอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทรอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทรอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรอนันต์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทรอนันต์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิพัฒน์พงค์ 64 พิ-พัด-พง Phi Phat Phong ชาย วงศ์ตระกูลที่มีความเจริญ
กัลย์ลภัส 46 กัน-ละ-พัด Kan La Phat หญิง หญิงที่มีลาภ
ภัทรชนำ 18 พัด-ทะ-ระ-ระ-ชะ-นัม Phat Tha Ra Ra Cha Nam ไม่ระบุ -
พิมพ์พัฒน์ 63 พิม-พัด Phim Phat หญิง ผู้จำแนกที่เป็นแบบอย่าง
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
พัฒน์ธนาภา 41 พัด-ทะ-นา-พา Phat Tha Na Pha หญิง แสงสว่างแห่งทรัพย์ที่เจริญงอกงาม
กัญญาพัชรญ์ 45 กัน-ยา-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงสาวผู้มีค่าดุจเพชร
พิพภัทร 30 พิบ-พัด Phip Phat ชาย -
พัทพล 27 พัด-ทะ-พน Phat Tha Phon ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง
ประพัศ 29 ประ-พัด Pra Phat ชาย -
นัฐภัสสร 41 นัด-ถะ-พัด-สอน Nat Tha Phat Son หญิง -
ภัทรสุดา 20 พัด-ทะ-ระ-สุ-ดา Phat Tha Ra Su Da หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ, ลูกสาวผู้ประเสริฐ
จิรภัทร 24 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ผู้ดีงามตลอดกาล
นนทพัฒน์ 40 นน-ทะ-พัด Non Tha Phat ชาย ผู้เจริญงอกงามในความสุข
กันภัทร 20 กัน-พัด Kan Phat ไม่ระบุ หูที่ประเสริฐ
สมพัฒ 27 สม-พัด Som Phat ชาย -
หนูพัฒ 27 หนู-พัด Nu Phat หญิง -
ภัทราวรรณ 30 พัด-ทรา-วัน Phat Thra Wan หญิง -
อภิพัตร 30 อะ-พิ-พัด A Phi Phat ไม่ระบุ -
พัชรีพร 37 พัด-ชะ-รี-พอน Phat Cha Ri Phon หญิง ผู้ได้รับพรที่มีค่าดั่งเพชร
มนพัทธ์ 36 มน-นะ-พัด Mon Na Phat หญิง ผูกใจมุ่งมั่น
ศศิพัจน์ 50 สะ-สิ-พัด Sa Si Phat หญิง -
พัชราธรณ์ 41 พัด-ชา-รา-ทอน Phat Cha Ra Thon หญิง ผู้ทรงไว้ด้วความมีคุณค่าดังเพชร
วีระภัทร 31 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญแห่งผูักล้า
ติณภัทร 22 ติน-นะ-พัด Tin Na Phat ชาย ผู้เจริญและข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
คมภัทร 19 คม-พัด Khom Phat ชาย -
ภัทรานิชฐุ์ 41 พัด-ทรา-นิด Phat Thra Nit หญิง มีความสำเร็จงดงาม, มีจุดหมายปลายทางดี
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
นันทพัชร์ 42 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat หญิง เพชรที่น่ายินดี
ฐานพัทธ์ 41 ถา-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้ผูกพันความมั่นคง
ชัยพัชญ์ 41 ชัย-พัด Chai Phat ชาย กรอบความรู้แห่งชัยชนะ
พัชรดนัย 36 พัด-ชะ-ระ-นัย Phat Cha Ra Nai ชาย ลูกชายผู้กล้าแข็งดังเพชร
ยศภัศ 27 ยด-พัด Yot Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญด้วยอำนาจสูงสุด
ชาญพิพัฒน์ 48 ชาน-พิ-พัด Chan Phi Phat ไม่ระบุ ผู้มีความเชี่ยวชาญและความเจริญ
พัชรีภรณ์ 44 พัด-ชะ-รี-พอน Phat Cha Ri Phon หญิง -
พัฒชรี 28 พัด-ชะ-รี Phat Cha Ri หญิง เพชร
สุตาภัตร 24 สุ-ตา-พัด Su Ta Phat หญิง ธิดาผู้เจริญ ธิดาผู้ดีงาม
พัฒรินทร์ 42 พัด-ริน Phat Rin หญิง -
พลลภัตม์ 42 พน-ละ-พัด Phon La Phat ชาย เป้นที่รักที่สุด
ภัชน์ 21 พัด Phat ชาย ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล