บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทรรัษฎ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทรรัษฎ์
ชื่อ ภัทรรัษฎ์ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญและเกิดมาสูงส่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-ระ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Ra Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรรัษฎ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทรรัษฎ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรรัษฎ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรรัษฎ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภัทรรัษฎ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัทรรัษฎ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรรัษฎ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทรรัษฎ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรรัษฎ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทรรัษฎ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนัตถ์ภัทร 36 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้มีความเจริญอันสำเร็จด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์มากเป็นมงคล
สพัฒชัย 36 สะ-พัด-ชัย Sa Phat Chai ชาย -
จิราภัส 27 จิ-รา-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ รุ่งเรืองตลอดไป
ภัชฎาภรณ์ 32 พัด-ดา-พอน Phat Da Phon ไม่ระบุ -
นนทพัทธ์ 37 นน-ทะ-พัด Non Tha Phat ชาย ผูกพันด้วยความสุข
นคภัทร 19 นะ-คะ-พัด Na Kha Phat หญิง -
พัสตร์รดา 41 พัด-ระ-ดา Phat Ra Da หญิง ผ้าที่งดงาม
กมลพัชร 30 กะ-มน-พัด Ka Mon Phat หญิง ใจเพชร
พัทชลี 28 พัด-ทะ-ชะ-ลี Phat Tha Cha Li ไม่ระบุ -
ภัทรภาม 17 พัด-ทะ-ระ-พาม Phat Tha Ra Pham ไม่ระบุ -
ภัทรโชติ 23 พัด-ทะ-ระ-โชด Phat Tha Ra Chot ไม่ระบุ -
พัทนัย 30 พัด-ทะ-นัย Phat Tha Nai ชาย พูดเพราะใจกว้าง
ณภัทรท 16 นะ-พัด-รด Na Phat Rot ไม่ระบุ -
ภัทธีรา 22 พัด-ที-รา Phat Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ภัทราศิริ 30 พัด-ทรา-สิ-หริ Phat Thra Si Ri ไม่ระบุ -
จิรพัตน์ 43 จิ-ระ-พัด Chi Ra Phat ไม่ระบุ ความเจริญรุ่งเรือง
กันยะพัฒน์ 51 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ชาย หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
ริญญภัสร์ 41 ริน-ยะ-พัด Rin Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
พัทรดา 19 พัด-ทระ-ดา Phat Sa Da หญิง ผู้มีสิริมงคล
พัฒน์ธรเกียรติ 66 พัด-ทะ-ระ-เกียด Phat Tha Ra Kiat ชาย ผู้เจริญที่ทรงไว้ซึ่งความยกย่องนับถือ
กรณ์สุรพัศ 50 กอน-สุ-ระ-พัด Kon Su Ra Phat หญิง กระทำด้วยอำนาจอันแกล้วกล้า
ยุพาปภัสร์ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
พัสรีพร 42 พัด-สะ-รี-พอน Phat Sa Ri Phon หญิง -
ภัทรเดช 15 พัด-ทะ-ระ-เดด Phat Tha Ra Det ชาย อำนาจอันประเสริฐ
พัฒน์สรณ์ 54 พัด-สอน Phat Son หญิง ชื่อพระวิษณุ
ชัฎภัสสร 34 ชัด-พัด-สอน Chat Phat Son ไม่ระบุ -
กุลลภัส 26 กุ-ละ-พัด Ku La Phat ไม่ระบุ ลาภที่เกิดจากวงศ์ตระกูล
ธนัทภัทร 24 ทะ-นัด-พัด Tha Nat Phat ชาย ผู้เจริญที่มีทรัพย์
ณัฏฐ์ณภัทร 51 นัด-นะ-พัด Nat Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความดีงามดุจนักปราชญ์
นพพรรษ 33 นบ-พัด Nop Phat ชาย -
พัฒน์ธนาตย์ 59 พัด-ทะ-นาด Phat Tha Nat หญิง -
ภัทษกร 15 พัด-สะ-กอน Phat Sa Kon ชาย ผู้กระทำอำนาจ, ผู้มีอำนาจ
ศุกร์พัสศร 52 สุก-พัด-สะ-สอน Suk Phat Sa Son ไม่ระบุ -
นภัสวรรณ 36 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า
รัฐภัฎ 27 รัด-ทะ-พัด Rat Tha Phat หญิง -
พัสรัฐ 36 พัด-สะ-รัด Phat Sa Rat ชาย -
กรณภัสสร์ 42 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat หญิง ผู้กระทำแสงสว่างแห่งปัญญา
รภัสสร์ 36 ระ-พัด Ra Phat หญิง แสงสว่างที่กระทบเลียดไป
กัญญภัส 25 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง หญิงที่ประเสริฐ
นลินภัสร์ 45 นะ-ลิน-พัด Na Lin Phat หญิง ผู้มีรัศมีงามดังดอกบัว