บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทรชดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทรชดา
ชื่อ ภัทรชดา ความหมาย แปลว่า ชฎาอันประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-ระ-ชะ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Ra Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรชดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทรชดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรชดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทรชดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ภัทรชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทรชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทรชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทรชดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทรชดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญญพัสตร์ 51 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เครื่องนุ่งห่มอันประเสริฐ, ผู้แต่งกายดี
สุพัฒน์ 37 สุ-พัด Su Phat หญิง ผู้จำแนกที่ดี
ศิรายุพัฒน์ 54 สิ-รา-ยุ-พัด Si Ra Yu Phat ชาย สายน้ำอันประเสริฐ
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ชัญญาพัชญ์ 42 ชัน-ยา-พัด Chan Ya Phat หญิง ผู้อยู่ในกรอบอันประเสริฐ
นันทน์พัฒนี 56 นัน-ทะ-พัด-ทะ-นี Nan Tha Phat Tha Ni หญิง ผู้เจริญด้วยความสุข
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้
ภัทร์นรินท์ 47 พัด-นะ-ริน Phat Na Rin ไม่ระบุ ผู้เจริญเหนือคน
จักรภัทพงศ์ 47 จัก-พัด-พง Chak Phat Phong ไม่ระบุ เชื้อสายของผู้หมุนเวียนความประเสริฐ
นพัชกร 24 นะ-พัด-ชะ-กอน Na Phat Cha Kon หญิง ผู้เกิดใหม่ที่มีแสงสว่าง
ดนุพัฒน์ 36 ดะ-นุ-พัด Da Nu Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
กรกมลภัทร์ 36 กอน-กะ-มน-พัด Kon Ka Mon Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างอดอกบัวอันประเสริฐ
ศุพัชลี 35 สุ-พัด-ลี Su Phat Li ไม่ระบุ -
ภัสสราพร 36 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
โชติภัทร 23 โชด-พัด Chot Phat ไม่ระบุ ความประเสริฐอันรุ่งเรือง
ภัทระสุดา 24 พัด-ทะ-ระ-สุ-ดา Phat Tha Ra Su Da หญิง หญิงสาวที่มีความเป็นเลิศ
กรรภัชศร 27 กัน-พัด-สอน Kan Phat Son หญิง ธนูที่จำแนกการจับ
เกศพัชรมณฑ์ 50 เกด-พัด-ชะ-ระ-มน Ket Phat Cha Ra Mon หญิง เศียรที่ประดับด้วยเพชร
คีตพัชญ์ 41 คีด-พัด Khit Phat หญิง ความรู้ที่อยู่ในกรอบด้านการชับร้อง
วีรภัทร 27 วี-ระ-พัด Wi Ra Phat ชาย ผู้กล้าหาญและเจริญ
พัฑฒิดา 24 พัด-ทิ-ดา Phat Thi Da หญิง เจริญแล้ว
ประดิพัทธ์ 41 ประ-ดิ-พัด Pra Di Phat ชาย เสน่หา
ชัยพัทธ์ 40 ชัย-ยะ-พัด Chai Ya Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะ
ภัณฑ์ภัสสร 45 พัน-พัด-สอน Phan Phat Son หญิง -
อิทธิพัฒน์ 48 อิด-ทิ-พัด It Thi Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ, มีความสำเร็จมั่นคง
นัฐภัสสร 41 นัด-ถะ-พัด-สอน Nat Tha Phat Son หญิง -
ฐีรพรรษ 40 ถี-ระ-พัด Thi Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง มีฝนตลอดไป
ภัทรชน 17 พัด-ทะ-ระ-ชน Phat Tha Ra Chon ชาย -
พัฒน์ณรี 45 พัด-นะ-รี Phat Na Ri หญิง ความเจริญของหญิง
พงษ์พัด 36 พง-พัด Phong Phat ชาย เกี่ยวเนื่องด้วยวงศ์ตระกูลวงศ์
รมณภัทร 24 รม-นะ-พัด Rom Na Phat หญิง ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
ลภาภัทร 18 ละ-พา-พัด La Pha Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยลาภ
กิตตน์นพัต 45 กิด-ตะ-นะ-พัด Kit Ta Na Phat ชาย ผู้ริเริ่มที่ได้แสดง
คำพัด 18 คัม-พัด Kham Phat หญิง -
ขุนน์พัฒน์ 51 ขุน-พัด Khun Phat ชาย นายอากร
กฤติญาภัฎ 24 กริด-ติ-ยา-พัด Krit Ti Ya Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างที่ประเสริฐ
พัชร์ไกรวี 54 พัด-กัย-วี Phat Kai Wi หญิง ดอกบัวเพชร
พงศ์ภัชชา 36 พง-พัด-ชา Phong Phat Cha ได้ทั้งชายและหญิง เชื้อสายผู้จำแนกแยกแยะ
คมภัทร 19 คม-พัด Khom Phat ชาย -
กวิณชภัศ 30 กวิ-นด-พัด Kwi Not Phat ไม่ระบุ -