บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทธฤตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทธฤตา
ชื่อ ภัทธฤตา ความหมาย แปลว่า ผู้ตั้งมั่นใจความเจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-รึ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Rue Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธฤตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทธฤตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธฤตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธฤตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ภัทธฤตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทธฤตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธฤตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทธฤตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธฤตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทธฤตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธฤตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทธฤตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัตธนลภย์ 41 พัด-ทะ-นะ-ลบ Phat Tha Na Lop ชาย ผู้ได้ทรัพย์จากข้าว
พรรดินี 33 พัด-นี Phat Ni ไม่ระบุ -
ธิดาพัฒน์ 39 ทิ-ดา-พัด Thi Da Phat ไม่ระบุ -
พัฒน์ภูมิ 41 พัด-พูม Phat Phum ชาย ผู้มีปัญญารุ่งเรือง, แผ่นดินที่เจริญ
ภัสสร 23 พัด-สอน Phat Son หญิง รัศมีเรืองรอง
จารุภัทย์ 35 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยความงาม
นันทภัต 23 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ไม่ระบุ ความยินดีอันประเสริฐ
สุรพัฒน์ 41 สุ-ระ-พัด Su Ra Phat ชาย อำนาจของผู้กล้าหาญมีอำนาจดังเทวดา
ณัฏฐ์ฐภัทร 55 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
พัชริสา 30 พัด-ชะ-ริ-สา Phat Cha Ri Sa ไม่ระบุ เจ้าแห่งเพชร
นภัสวรรณ 36 นะ-พัด-วัน Na Phat Wan หญิง สีฟ้า
กฤษณ์ติพัฒน์ 56 กริด-ติ-พัด Krit Ti Phat ชาย ผู้ประเสริฐด้วยการกระทำ
ธรีภัทร์ 34 ทะ-รี-พัด Tha Ri Phat ไม่ระบุ -
ธัญญพัสตร์ 51 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เครื่องนุ่งห่มอันประเสริฐ, ผู้แต่งกายดี
อัศวพัชรี 48 อัด-สะ-วะ-พัด-รี At Sa Wa Phat Ri ชาย -
นิลปภัช 24 นิน-ปะ-พัด Nin Pa Phat หญิง ผู้รู้จักแยกแยะพลอย
ลภัสวรรณ 37 ละ-พัด-สะ-วัน La Phat Sa Wan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีโชคลาภ
นภัสลักษณ์ 46 นะ-พัด-สะ-ลัก Na Phat Sa Lak หญิง จดหมายจากสวรรค์
ชุติพัฒน์ 39 ชุ-ติ-พัด Chu Ti Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญรุ่งเรือง
ปพลพัฒน์ 45 ปะ-พน-พัด Pa Phon Phat ชาย -
จิณรพัต 34 จิน-ระ-พัด Chin Ra Phat ไม่ระบุ -
กุณพัฒสิริ 41 กุน-ละ-พัด-สิ-หริ Kun La Phat Si Ri หญิง เชื้อสายผู้เจริญและเป็นมงคลยิ่ง
พัชรดา 20 พัด-ชะ-ระ-ดา Phat Cha Ra Da หญิง มีความแข็ง คงทน
ภัทรนุช 18 พัด-ทะ-ระ-นุด Phat Tha Ra Nut ไม่ระบุ -
ธีระพัฒน์ 48 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
นภัสร์นันท์ 54 นะ-พัด-นัน Na Phat Nan หญิง ผู้มีความสุขบนท้องฟ้า, นก
พัสรัฐ 36 พัด-สะ-รัด Phat Sa Rat ชาย -
ภัสชนก 20 พัด-สะ-ชะ-นก Phat Sa Cha Nok ไม่ระบุ -
พลอยปภัส 42 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่มีแสงเป็นรัศมี , พลอยน้ำงาม
ณัฏฐพัชร์ 54 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ที่ประดุจเพชร
ณัฏฐภัทร์ 46 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
จีระพัฒน์ 50 จี-ระ-พัด Chi Ra Phat ชาย ความเจริญรุ่งเรือง
จรัสภัทร 31 จะ-หรัด-พัด Cha Rat Phat ไม่ระบุ ประเสริฐและรุ่งเรือง
ภูริพรรธน์ 45 พู-ริ-พัด Phu Ri Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดิน
สุขพัทธ์ 36 สุก-พัด Suk Phat หญิง มีความสุขและความเจริญ
ปิยภัทร 24 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat หญิง เป็นที่รักที่ผูกพัน
ปภัสราเมธี 37 ปะ-พัด-รา-เม-ที Pa Phat Ra Me Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ณพภัช 20 นบ-พัด Nop Phat หญิง -
กษิภัท 15 กะ-สิ-พัด Ka Si Phat ชาย พระราชาผู้ประเสริฐ
สุพัชรินทร 40 สุ-พัด-ริน-ทอน Su Phat Rin Thon หญิง -