บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัทธนะ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัทธนะ
ชื่อ ภัทธนะ ความหมาย แปลว่า ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธนะ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัทธนะ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธนะ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัทธนะ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 55
หมายเลข 55 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเงียบสงบ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้มีสติ ผู้มีคุณธรรม มีพลังที่สื่อถึงศาสนาได้ดี ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง อิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นผู้วางตัวตนได้อย่างเหมาะสม ประสบความสำเร็จในชีวิต ดูเรียบง่าย มีสติและสมาธิ เหมาะกับการศึกษาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ต้องใช้สมาธิ ด้านความรักจะได้คู่ครองที่ดีฉลาด
ชื่อ ภัทธนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัทธนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัทธนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัทธนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภัทธนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัทธนะ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัทธนะ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัทธิรา 19 พัด-ทิ-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้เจริญ
ภรพัส 24 พอน-พัด Phon Phat หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
เตชินพัฒน์ 45 เต-ชิน-พัด Te Chin Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในชัยชนะ
นภัทร 15 นะ-พัด Na Phat ชาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
พงษ์พัฒนา 44 พง-พัด-ทะ-นา Phong Phat Tha Na ชาย -
นภัสนันทน์ 46 นะ-พัด-นัน Na Phat Nan ไม่ระบุ ผู้มีความสุขบนท้องฟ้า, นก
พิพัทฒ์ 37 พิ-พัด Phi Phat ชาย การแจก, การแบ่ง, เป็นเครื่องหมายแห่งความเอื้อเฟื้อ
เขมิภัสสร 36 เข-มิ-พัด-สอน Khe Mi Phat Son ไม่ระบุ แสงสว่างแห่งความสุข
กัญญภัสร์ 38 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงสาวผู้รุ่งเรือง
หัสดินพัตร์ 54 หัด-สะ-ดิน-พัด Hat Sa Din Phat ไม่ระบุ หน้าช้าง
ธันยพรรษ 41 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
พูนพิพัฒน์ 56 พูน-พิ-พัด Phun Phi Phat ชาย -
สุภาภัด 16 สุ-พา-พัด Su Pha Phat หญิง ผู้เกี่ยวข้องกับความงาม
พัฒนนรี 36 พัด-ทะ-นะ-นะ-รี Phat Tha Na Na Ri ไม่ระบุ -
ดลนภัสรวีร์ 54 ดน-นะ-พัด-ระ-วี Don Na Phat Ra Wi ไม่ระบุ บันดาลพระอาทิตย์บนฟากฟ้า
พัทธพนธ์ 43 พัด-ทะ-พน Phat Tha Phon ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยพลังมีพลังเข้มแข็งผู้มีกำลัง
ณัฎฐพัชร์ 50 นัด-ถะ-พัด Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ผู้ดีงาม
ณภัทรพร 27 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
ธนภัทธ 19 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
จิตติภัทร 30 จิด-ติ-พัด Chit Ti Phat หญิง ผู้ที่มีความคิดอันประเสริฐ
สิริพัฒนา 40 สิ-หริ-พัด-ทะ-นา Si Ri Phat Tha Na ไม่ระบุ -
ภัสสรชล 31 พัด-สอ-ระ-ชน Phat So Ra Chon ไม่ระบุ รัศมีแห่งสายน้ำ
กัลยาภัทร 30 กัน-ละ-ยา-พัด Kan La Ya Phat ไม่ระบุ หญิงที่ประเสริฐ
มนภัส 22 มน-พัด Mon Phat หญิง ผู้หลงไหลในสายฝน
พัฒศดี 30 พัด-สะ-ดี Phat Sa Di ไม่ระบุ -
อาภาภัทร 19 อา-พา-พัด A Pha Phat หญิง มีรัศมีอันดีงาม
สุพัตธา 28 สุ-พัด-ทา Su Phat Tha ไม่ระบุ -
ภรปภัส 19 พอน-ปะ-พัด Phon Pa Phat ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนให้เกิดแสงสว่าง
พงศ์พัฒนากุล 55 พง-พัด-ทะ-นา-กุน Phong Phat Tha Na Kun ไม่ระบุ -
นันทภัท 21 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ไม่ระบุ สิ่งประเสริฐที่น่ายินดี
ชญาพรรธน์ 41 ชะ-ยา-พัด Cha Ya Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญในความรู้
กุลพิพัฒน์ 49 กุน-ละ-พิ-พัด Kun La Phi Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความเจริญ
พัฒนภูมิ 32 พัด-ทะ-นะ-พูม Phat Tha Na Phum ไม่ระบุ -
สุวพัชญ์ 41 สุ-วะ-พัด Su Wa Phat ไม่ระบุ งามและเจริญ
ธนาพัฒน์ 39 ทะ-นา-พัด Tha Na Phat ชาย -
กัญจนพัช 34 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ กรอบทอง
ระภีพัฒน์ 45 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat ชาย ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
ภัทธนาวรรณ์ 44 พัด-ทะ-นา-วัน Phat Tha Na Wan หญิง มีผิวงาม
หนูพัช 26 หนู-พัด Nu Phat หญิง -
พรหมภัสสร์ 54 พรม-พัด Phrom Phat หญิง -