บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัตธันยพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัตธันยพร
ชื่อ ภัตธันยพร ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคอันประเสริฐจากข้าว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทัน-ยะ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Than Ya Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธันยพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัตธันยพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธันยพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธันยพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภัตธันยพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัตธันยพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธันยพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัตธันยพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธันยพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัตธันยพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธันยพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัตธันยพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธันยพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัตธันยพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กุลพัทธ์ 34 กุน-ละ-พัด Kun La Phat หญิง เกี่ยวข้องกับสกุล
ตรีพัฒน์ 43 ตรี-พัด Tri Phat ไม่ระบุ -
พลินทราพัชร์ 56 พะ-ลิน-ทะ-รา-พัด Pha Lin Tha Ra Phat หญิง ผู้มีกำลังอันประเสริฐ
สุธีรภัทร 33 สุ-ที-ระ-พัด Su Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
รัฐภัฎ 27 รัด-ทะ-พัด Rat Tha Phat หญิง -
หทัยพัชร 36 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง ใจเพชร
ภัททิยา 20 พัด-ทิ-ยา Phat Thi Ya หญิง มีความเจริญ
สุพัศษร 35 สุ-พัด-สะ-สอน Su Phat Sa Son ไม่ระบุ -
ภัทร์พงศ์ 45 พัด-พง Phat Phong ชาย ผู้มีตระกูลดีงาม
สุภัทตรา 22 สุ-พัด-ตรา Su Phat Tra หญิง ผู้ประพฤติดี
อคัมย์พัชญ์ 63 อะ-คำ-พัด A Kham Phat หญิง ผู้รอบรู้ที่ไม่เหมือนใคร นักปราชญ์ที่ไม่เหมือนใคร
ภัทรณิชย์ 38 พัด-ทะ-ระ-นิด Phat Tha Ra Nit ไม่ระบุ -
ณัฐพิพัฒ 45 นัด-ถะ-พิ-พัด Nat Tha Phi Phat ชาย นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ
วงศ์พัทธ์ 50 วง-พัด Wong Phat ชาย -
พิชญาพัชร์ 46 พิด-ชะ-ยา-พัด Phit Cha Ya Phat หญิง เพชรแห่งนักปราชญ์
กวินพัทธ์ 42 กะ-วิน-พัด Ka Win Phat ชาย ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยสิ่งดีงาม
ภัทรภรวินัย 42 พัด-ทะ-ระ-พอน-วิ-นัย Phat Tha Ra Phon Wi Nai หญิง -
พัชธเนษฐ์ 47 พัด-ทะ-เนด Phat Tha Net ไม่ระบุ -
ชัยพิพัฒน์ 55 ชัย-พิ-พัด Chai Phi Phat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองยิ่งด้วยชัยชนะ
จตุรพัฒน์ 43 จะ-ตุ-ระ-พัด Cha Tu Ra Phat ชาย ความเจริญ 4 ประการ
ภัทรานิษฐ์ 42 พัด-ทรา-นิด Phat Thra Nit หญิง มีความสำเร็จงดงาม, มีจุดหมายปลายทางดี
ณัฐภัสสร 41 นัด-พัด-สอน Nat Phat Son หญิง ปราชญ์ผู้มีจิตบริสุทธิ์
สุภัสสญา 32 สุ-พัด-สะ-ยา Su Phat Sa Ya หญิง -
รัชภัธ 19 รัด-ชะ-พัด Rat Cha Phat หญิง -
ญานภัทร 20 ยา-นะ-พัด Ya Na Phat ชาย ดีงามด้วยความรู้
พัฒนากร 26 พัด-ทะ-นา-กอน Phat Tha Na Kon ชาย -
จิตร์ภัฏสรณ์ 65 จิด-พัด-สอน Chit Phat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของบ่าวและจิตใจงดงาม
ชลภัชร 19 ชน-ละ-พัด Chon La Phat หญิง ประเสริฐดุจสายน้ำ
ฐิตาภัทร์ 36 ถิ-ตา-พัด Thi Ta Phat หญิง ผู้ตั้งอยู่ในความดีงาม, ตั้งอยู่ในความเจริญ
ภัทรานุช 19 พัด-ทรา-นุด Phat Thra Nut หญิง นางน้องผู้เจริญ
ภัทรดา 12 พัด-ทะ-ระ-ดา Phat Tha Ra Da หญิง โชคดี, ความเจริญรุ่งเรือง
ธัญภัทร 22 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จัณณพัด 33 จัน-นะ-พัด Chan Na Phat หญิง -
ณัฏฐนภัส 44 นัด-ทะ-นะ-พัด Nat Tha Na Phat ไม่ระบุ ท้องฟ้าของนักปราชญ์
ภัทริณี 26 พัด-ทริ-นี Phat Si Ni หญิง มีสิริมงคล
วรินทร์ลภัส 51 วะ-ริน-ละ-พัด Wa Rin La Phat หญิง ลาภที่เกิดจากความเจริญอันยิ่งใหญ่
พัชชีพร 35 พัด-ชี-พอน Phat Chi Phon ไม่ระบุ -
หทัยณัฏฐพัชร 63 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ที่มีใจเข้มแข็งดุจเพชร
ดนุพัฒน์ 36 ดะ-นุ-พัด Da Nu Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองด้วยตนเอง
นิภัทธา 20 นิ-พัด-ทา Ni Phat Tha หญิง ความเป็นนิรันดร์