บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัตธนลภย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัตธนลภย์
ชื่อ ภัตธนลภย์ ความหมาย แปลว่า ผู้ได้ทรัพย์จากข้าว เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทะ-นะ-ลบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Tha Na Lop
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธนลภย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัตธนลภย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธนลภย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัตธนลภย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภัตธนลภย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัตธนลภย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธนลภย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัตธนลภย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธนลภย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัตธนลภย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธนลภย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัตธนลภย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัตธนลภย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภัตธนลภย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กิตติภัทร 25 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ มีชื่อเสียงยิ่ง
ปองณภัทร 25 ปอง-นะ-พัด Pong Na Phat ไม่ระบุ -
วิพัทช์ 34 วิ-พัด Wi Phat หญิง -
ศิรายุพัฒน์ 54 สิ-รา-ยุ-พัด Si Ra Yu Phat ชาย สายน้ำอันประเสริฐ
ฐิติ์ภัทรา 40 ถิ-พัด-ทะ-รา Thi Phat Tha Ra หญิง ผู้เจริญอย่างมั่นคง
รพัชรสิริ 41 ระ-พัด-ระ-สิ-ริ Ra Phat Ra Si Ri หญิง -
กฤตพัชร์ 32 กริด-พัด Krit Phat ไม่ระบุ กริชอันประเสริฐ
ณวิญพัฒช์ 45 นะ-วิน-พัด Na Win Phat ชาย ความเจริญที่เกิดขึ้นในจิต
ชุติพัฒน์ 39 ชุ-ติ-พัด Chu Ti Phat ไม่ระบุ ผู้เจริญรุ่งเรือง
ลภัสกร 23 ละ-พัด-สะ-กอน La Phat Sa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างหรือผู้มีทรัพย์
อิทธิภัทร 29 อิด-ทิ-พัด It Thi Phat ชาย เกี่ยวเนื่องกับความสำเร็จ, มีความสำเร็จมั่นคง
ปิยพัชร์ 41 ปิ-ยะ-พัด Pi Ya Phat ชาย รักประดุจเพชร
พัตราวดี 34 พัด-ตรา-วะ-ดี Phat Tra Wa Di หญิง -
พัสสะ 30 พัด-สะ Phat Sa ไม่ระบุ -
วรพัฒน์ 39 วอ-ระ-พัด Wo Ra Phat ชาย เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง
กิตติภัท 21 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
หทัยณัฏฐพัชร 63 หะ-ทัย-นัด-ทะ-พัด Ha Thai Nat Tha Phat หญิง นักปราชญ์ที่มีใจเข้มแข็งดุจเพชร
ภัทริศ 21 พัด-ทะ-ริด Phat Tha Rit ไม่ระบุ เจ้าแห่งสิริมงคล
พัชรวรรณ 37 พัด-ชะ-ระ-วัน Phat Cha Ra Wan หญิง -
จิตรพัสตร์ 52 จิด-พัด Chit Phat ไม่ระบุ เสือดาว
กิตติพัทธ์ 41 กิด-ติ-พัด Kit Ti Phat ชาย เกี่ยวข้องกับเกียรติ
จักรภัทร์ 34 จัก-พัด Chak Phat ชาย การหมุนเวียนที่ประเสริฐ
กันยพัฒน์ 47 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat ไม่ระบุ หญิงผู้มีความเจริญงอกงาม
พัชร์ณัฏฐา 55 พัด-นัด-ถา Phat Nat Tha หญิง ผู้มีปัญญาและรอบรู้ประดุจเพชร
เกวภัฏ 23 เก-วะ-พัด Ke Wa Phat ไม่ระบุ -
พลอยปภัสร์ 55 พลอย-ปะ-พัด Phloi Pa Phat หญิง พลอยที่เจิดจรัส , พลอยบริสุทธิ์สดใส
สุพัทรา 26 สุ-พัด-ทะ-รา Su Phat Tha Ra หญิง -
สุพัฒชะลี 42 สุ-พัด-ชะ-ลี Su Phat Cha Li หญิง -
นภัสกมลฉัตร 45 นะ-พัด-สะ-กะ-มน-ฉัด Na Phat Sa Ka Mon Chat หญิง คนที่ใจกว้างและเป็นร่มเงา
วิรัลภัทร 34 วิ-รัน-พัด Wi Ran Phat ไม่ระบุ หญิงสาวที่หายากดุจเพชร, เพชรงาม
พงค์พิพัฒน์ 64 พง-พิ-พัด Phong Phi Phat ชาย -
จุฑาภัสร์ 36 จุ-ทา-พัด Chu Tha Phat หญิง แสงสว่างอันสูงสุด
พิพัฒน์ชัย 55 พิ-พัด-ชัย Phi Phat Chai ชาย -
ณิชาภัตร 24 นิ-ชา-พัด Ni Cha Phat หญิง ข้าวหรืออาหารอันบริสุทธิ์
พัสราภรณ์ 43 พัด-สะ-รา-พอน Phat Sa Ra Phon หญิง รัศมีของเครื่องประดับ
ภัททิยารัตน์ 45 พัด-ทิ-ยา-รัด Phat Thi Ya Rat หญิง ผู้มีคุณค่าความเจริญ
รุ่งณภัทรา 24 รุ่ง-นะ-พัด-ทรา Rung Na Phat Thra หญิง -
พัฒน์พบพร 51 พัด-พบ-พอน Phat Phop Phon หญิง ได้พบสิ่งประเสริฐที่เจริญรุ่งเรือง
พัสวีร์ 45 พัด-สะ-หวี Phat Sa Wi ชาย -
อธิศพัฒน์ 50 อะ-ทิ-สะ-พัด A Thi Sa Phat ชาย -