บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัณกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัณกร
ชื่อ ภัณกร ความหมาย แปลว่า ผู้ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัน-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phan Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัณกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัณกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัณกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัณกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภัณกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัณกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัณกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภัณกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัณกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภัณกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัณกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัณกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรรณศิริภา 42 พัน-สิ-หริ-พา Phan Si Ri Pha หญิง -
ประไพพันธ์ 57 ประ-พัย-พัน Pra Phai Phan หญิง มีผิวพรรณงดงาม
จิรพรพันธ์ 56 จิ-ระ-พอน-พัน Chi Ra Phon Phan หญิง ความผูกพันอันประเสริฐตลอดกาล
ชลีพรรณ 36 ชะ-ลี-พัน Cha Li Phan หญิง วงศ์ตระกูลที่มีความนอบน้อม
พันทะนา 28 พัน-ทะ-นา Phan Tha Na หญิง -
สุพันธรักษ์ 51 สุ-พัน-ทะ-รัก Su Phan Tha Rak หญิง -
ประสพพันธุ์ 56 ประ-สบ-พัน Pra Sop Phan หญิง -
ลลิตพรรณ 40 ละ-ลิด-พัน La Lit Phan หญิง มีผิวพรรณงาม
วรพรรณ 31 วอ-ระ-พัน Wo Ra Phan หญิง ผิวพรรณมีประกาย
พรรณลา 28 พัน-ลา Phan La ชาย -
อุบลพรรณ์ 45 อุ-บน-พัน-ระ U Bon Phan Ra หญิง -
พันธุ์ไทย 49 พัน-ทัย Phan Thai ชาย -
สุจิพันท์ 45 สุ-จิ-พัน Su Chi Phan หญิง -
พรรษา 21 พัน-สา Phan Sa หญิง ฝน, ฤดูฝน, ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน
พัสพันธ์ 49 พัด-สะ-พัน Phat Sa Phan หญิง -
จุรีพรรณ 39 จุ-รี-พัน Chu Ri Phan ไม่ระบุ -
จรูญพันธ์ 46 จะ-รูน-พัน Cha Run Phan ชาย มีความผูกพันที่ดีงาม
พรรณ์จารีย์ 65 พัน-จา-รี Phan Cha Ri หญิง ผู้ประพฤติดีและงดงาม
คงกระพัน 32 คง-กระ-พัน Khong Kra Phan ชาย คงทนอาวุธที่มาถูกต้องกาย
พรรณพัชรพร 51 พัน-พัด-ชะ-ระ-พอน Phan Phat Cha Ra Phon หญิง ผู้ประเสริฐและมีคุณค่าทางผิวพรรณ
ประพันธ์ 40 ประ-พัน Pra Phan ชาย ผูกติด, แต่งเรื่อง
พันธุ์ธิช 41 พัน-ทิด Phan Thit หญิง ผู้เป็นธงชัยแห่งเผ่าพันธุ์, ผู้เป็นความหวังแห่งเผ่าพันธุ์(วงศ์ตระกูล)
พันธุ์ระวี 52 พัน-ระ-วี Phan Ra Wi หญิง สหายพระอาทิตย์
จิตราพรรณ 39 จิด-ตรา-พัน Chit Tra Phan ไม่ระบุ ผิวพรรณงดงาม
ชลพันธ์ 38 ชน-พัน Chon Phan ชาย เชื้อสายแห่งน้ำ, ผู้เกิดแต่สายน้ำ
พรรณษา 26 พัน-สา Phan Sa ไม่ระบุ ฝน, ฤดูฝน, ช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน
พัณณ์ชนุตม์ 56 พัน-ชะ-นุด Phan Cha Nut หญิง ผู้มีผิวพรรณเหนือผู้อื่น
เพ็ญอำพันธ์ 59 เพ็น-อัม-พัน Phen Am Phan หญิง อัญมณีสีเหลืองที่งามดั่งดวงจันทร์
สุวพรรณ 35 สุ-วะ-พัน Su Wa Phan หญิง -
สุพันธิตรา 41 สุ-พัน-ทิ-ตรา Su Phan Thi Tra หญิง -
พรรณทิพา 35 พัน-ทิ-พา Phan Thi Pha หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่าง
สุพรรณี 36 สุ-พัน-นี Su Phan Ni หญิง ผู้มีผิวทอง
นิรพันธ์ 43 นิ-ระ-พัน Ni Ra Phan ชาย ความพรากเพียรพยายาม
วงศ์พรรณ 45 วง-พัน Wong Phan ชาย -
จิระพันธ์ุกรณ์ 68 จิ-ระ-พัน-กอน Chi Ra Phan Kon ไม่ระบุ การกระทำของวงศ์ตระกูลอันยั่งยืน
พันธดนย์ 44 พัน-ทะ-ดน Phan Tha Don ชาย ลูกชายผู้เป็นที่ผูกพัน
เพราพงศ์พันธุ์ 72 เพรา-พง-พัน Phrao Phong Phan ชาย มีเผ่าพันธุ์ดีงาม
เอกพัน 26 เอก-พัน Ek Phan ชาย -
พรรรปพร 34 พัน-รบ-พอน Phan Rop Phon ไม่ระบุ -
พรรณเกษม 33 พัน-กะ-เสม Phan Ka Sem หญิง -