บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภัฎฐิญาณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภัฎฐิญาณ์
ชื่อ ภัฎฐิญาณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความรอบรู้ที่ตั้งมั่นในความเป็นบ่าว(ข้ารับใช้) เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พัด-ทิ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phat Thi Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัฎฐิญาณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภัฎฐิญาณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัฎฐิญาณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภัฎฐิญาณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภัฎฐิญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภัฎฐิญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัฎฐิญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภัฎฐิญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัฎฐิญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภัฎฐิญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภัฎฐิญาณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภัฎฐิญาณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฏฐภัส 39 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ไม่ระบุ แสงสว่างของนักปราชญ์
ภัทรานิษฐ 33 พัด-ทรา-นิด Phat Thra Nit หญิง มีความสำเร็จงดงาม, มีจุดหมายปลายทางดี
กรณ์ภัสสร์ 51 กอ-ระ-พัด Ko Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งการงาน
นันทภัท 21 นัน-ทะ-พัด Nan Tha Phat ไม่ระบุ สิ่งประเสริฐที่น่ายินดี
จาฎุพัจน์ 45 จา-ดุ-พัด Cha Du Phat ชาย -
กรณภัสสร์ 42 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat หญิง ผู้กระทำแสงสว่างแห่งปัญญา
กิติพัช 26 กิ-ติ-พัด Ki Ti Phat ไม่ระบุ กรอบแห่งเกียรติยศ
พาภัท 15 พา-พัด Pha Phat หญิง ผู้นำพาความสิริมงคล
กนกพัช 21 กะ-หนก-พัด Ka Nok Phat ไม่ระบุ กรอบทอง
เฌอธิร์พัฐ 55 เชอ-ทิ-พัด Choe Thi Phat หญิง ต้นไม้ของปราชญ์ผู้มีความสามารถ
พัธดล 23 พัด-ดน Phat Don ไม่ระบุ -
นภัตรสรา 29 นะ-พัด-รด-รา Na Phat Rot Ra ไม่ระบุ -
หทัยพัชญ์ 45 หะ-ทัย-พัด Ha Thai Phat หญิง ใจที่อยู่ในกรอบความรู้
ขณัฐภัฒสา 36 ขะ-หนัด-พัด-สา Kha Nat Phat Sa หญิง -
ลภาภัทร 18 ละ-พา-พัด La Pha Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยลาภ
พัชมณฑ์ 36 พัด-ชะ-มน Phat Cha Mon หญิง ผู้ประดับด้วยการปล่อยวาง
ฤทธิภัทร์ 29 ริด-ทิ-พัด Rit Thi Phat ไม่ระบุ อำนาจที่เจริญ
วสินภัทร์ 41 วะ-สิน-พัด Wa Sin Phat หญิง -
ยุวพัชร์ 42 ยุ-วะ-พัด Yu Wa Phat หญิง เยาวชนที่มีความเข้มแข็ง, เพชรน้อย
ระพีพัฒน์ 52 ระ-พี-พัด Ra Phi Phat หญิง ผู้มีความงดงามประดุจตะวัน
กัญณพัชร 32 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ไม่ระบุ หญิงผู้เข้มแข็งด้วยปัญญา
อรรญาภัสร์ 44 อัน-ยา-พัด An Ya Phat หญิง ผู้มีความเจริญทางความรู้ที่แตกต่าง
ธัญญ์นภัส 42 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat หญิง -
พัชรินี 34 พัด-ชะ-ริ-นี Phat Cha Ri Ni ไม่ระบุ -
สุภัชชนี 29 สุ-พัด-ชะ-นี Su Phat Cha Ni หญิง -
ภัทริญา 19 พัด-ทะ-ริ-ยา Phat Tha Ri Ya หญิง -
จิตภัทรา 24 จิด-พัด-ทะ-รา Chit Phat Tha Ra หญิง ผู้มีใจดีงาม
ภัทรภาม 17 พัด-ทะ-ระ-พาม Phat Tha Ra Pham ไม่ระบุ -
ธนพัฒ 24 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในทรัพย์
พัฒนาสาร 33 พัด-ทะ-นา-สาน Phat Tha Na San ชาย -
ภัทร 10 พัด Phat ชาย ดี เจริญ ประเสริฐ งาม น่ารัก เป็นมงคล
พันธ์ณพัชร์ 62 พัน-นะ-พัด Phan Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าดังเพชรในเชื้อสาย, เชื้อสายผู้เป็นประหนึ่งเพชร
กัญญ์ญภัฏฐ์ 58 กัน-ยะ-พัด Kan Ya Phat หญิง เนื้อหาของแสงสว่างแห่งความรู้ของสาวน้อย
ภัทรพงษ์ 33 พัด-ทะ-ระ-พง Phat Tha Ra Phong ชาย -
พัสตาภรณ์ 42 พัด-สะ-ตา-พอน Phat Sa Ta Phon หญิง -
นันทน์พัฒนี 56 นัน-ทะ-พัด-ทะ-นี Nan Tha Phat Tha Ni หญิง ผู้เจริญด้วยความสุข
จารุภัทย์ 35 จา-รุ-พัด Cha Ru Phat ไม่ระบุ เจริญด้วยความงาม
ณพัชร์พล 46 นะ-พัด-พน Na Phat Phon ชาย พลังแห่งปัญญาที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
กฤติณภัทร 24 กริด-ติ-นะ-พัด Krit Ti Na Phat ชาย ผู้สร้างสรรค์ความรู้อันประเสริฐ
อัศวพัชรี 48 อัด-สะ-วะ-พัด-รี At Sa Wa Phat Ri ชาย -