บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรัณย์รัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรัณย์รัตน์
ชื่อ ภรัณย์รัตน์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีคุณค่าในการค้ำจุน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-รัน-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ran Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรัณย์รัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรัณย์รัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรัณย์รัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรัณย์รัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภรัณย์รัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรัณย์รัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรัณย์รัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภรัณย์รัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรัณย์รัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภรัณย์รัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรัณย์รัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภรัณย์รัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เทพยุดา 22 เทบ-พะ-ยุ-ดา Thep Pha Yu Da หญิง -
พะเปย 24 พะ-เปิย Pha Poei หญิง -
ศุภภกรานต์ 33 สุบ-พะ-พก-ราน Sup Pha Phok Ran ชาย -
ภวัต 14 พะ-วัด Pha Wat ชาย ผู้เจริญ
นภัสปภกร 25 นะ-พัด-ปะ-พะ-กอน Na Phat Pa Pha Kon หญิง ผู้สร้างแสงสว่างบนฟ้า
พยุงศิลป์ 47 พะ-ยุง-สิน Pha Yung Sin ไม่ระบุ -
สุภรดา 15 สุ-พะ-ระ-ดา Su Pha Ra Da หญิง ยินดีในความเจริญงอกงาม
นิพพิชฌน์ 50 นิ-พะ-พิด Ni Pha Phit หญิง ผู้มีปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง, ตรัสรู้
สุภชิต 18 สุ-พะ-ชิด Su Pha Chit ไม่ระบุ ชนะด้วยความดี
พฤหัสบดี 35 พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี Pha Rue Hat Sa Bo Di ชาย -
ไทยพยัคฆ์ 54 ทัย-พะ-ยัก Thai Pha Yak ชาย -
สุภโชค 19 สุ-พะ-โชก Su Pha Chok ชาย -
กวีพสุทธ์ 44 กะ-วี-พะ-สุด Ka Wi Pha Sut ไม่ระบุ บริสุทธิ์เหมือนนักประพันธ์
ศุภลักษร์ 37 สุบ-พะ-ลัก-สะ Sup Pha Lak Sa หญิง -
นพพิญช์ 40 นบ-พะ-พิด Nop Pha Phit หญิง ผู้เกิดเป็นนักปราชญ์ใหม่
พนาวัลย์ 47 พะ-นา-วัน Pha Na Wan หญิง -
สินพนา 30 สิน-พะ-นา Sin Pha Na ไม่ระบุ -
กุลพญา 21 กุน-ละ-พะ-ยา Kun La Pha Ya ไม่ระบุ เชื้อสายพระราชา
ภคอร 15 พะ-คะ-ออน Pha Kha On หญิง สตรีผู้มีโชค
พงษ์พณิช 42 พง-พะ-นิด Phong Pha Nit ชาย -
พยุงทอง 28 พะ-ยุง-ทอง Pha Yung Thong หญิง -
ศุภสวัสดิ์ 47 สุบ-พะ-สะ-หวัด Sup Pha Sa Wat ไม่ระบุ -
กิจพสุพัทธ์ 53 กิด-พะ-สุ-พัด Kit Pha Su Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกี่ยวข้องในสมบัติที่ต้องกระทำ
พสิษฐ์ 41 พะ-สิด Pha Sit ชาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
ภรยา 14 พะ-ระ-ยา Pha Ra Ya หญิง ยาอันประเสริฐ
ศุภณัฐ 27 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
นพรัตน์ 38 นบ-พะ-รัด Nop Pha Rat หญิง แก้วเก้าอย่าง
ศุภเสฏฐ์ 45 สุบ-พะ-เสด Sup Pha Set ชาย -
ศุภกฤษฏิ์ 37 สุบ-พะ-กริด Sup Pha Krit ไม่ระบุ -
พะโนรา 26 พะ-โน-รา Pha No Ra ไม่ระบุ -
พะยอม 31 พะ-ยอม Pha Yom หญิง -
พรินพร 33 พะ-ริน-พอน Pha Rin Phon หญิง มีพรเป็นพลัง
พฤหัส 25 พะ-รึ-หัด Pha Rue Hat ชาย -
สุภกิณห์ 33 สะ-พะ-กิน Sa Pha Kin หญิง ผู้มีรัศมีเรืองรอง, ชื่อวิมานของพรหมชั้นหนึ่ง
พรพนิต 32 พอน-พะ-นิด Phon Pha Nit หญิง ผู้ประเสริฐและน่ารัก
แพรวโพยม 45 แพรว-พะ-โยม Phraeo Pha Yom หญิง -
ตรีทศพล 36 ตรี-ทด-สะ-พะ-ละ Tri Thot Sa Pha La ชาย มีกำลังสามสิบประการ
ศุภธิดา 19 สุบ-พะ-ทิ-ดา Sup Pha Thi Da หญิง ธิดาผู้มีความสุข
ปภวดี 17 ปะ-พะ-วะ-ดี Pa Pha Wa Di ไม่ระบุ เกิดขึ้น, เริ่มต้น
ภณธนัตถ์ 32 พะ-นะ-ทะ-นัด Pha Na Tha Nat ไม่ระบุ -