บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรธิดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรธิดา
ชื่อ ภรธิดา ความหมาย แปลว่า ลูกสาวผู้งดงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-ทิ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Thi Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรธิดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรธิดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรธิดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรธิดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภรธิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรธิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรธิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภรธิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรธิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภรธิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรธิดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภรธิดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
เพ็ชราภรณ์ 44 เพ็ด-ชะ-รา-พอน Phet Cha Ra Phon หญิง -
กลมพร 24 กลม-พอน Klom Phon หญิง -
กธพร 17 กะ-ธะ-พอน Ka Tha Phon หญิง -
วิศาพร 30 วิ-สา-พอน Wi Sa Phon หญิง -
สุภาภรณ์ 29 สุ-พา-พอน Su Pha Phon หญิง เครื่องประดับที่งดงาม
หัษยาพร 34 หัด-สะ-ยา-พอน Hat Sa Ya Phon ไม่ระบุ -
ปัฐมาภรณ์ 40 ปัด-ถะ-มา-พอน Pat Tha Ma Phon หญิง เครื่องประดับชั้นต้น
วธพร 22 วะ-ทะ-พอน Wa Tha Phon หญิง -
เพิ่มพร 32 เพิ่ม-พอน Phoem Phon ไม่ระบุ -
ภรนิพา 23 พอน-นิ-พา Phon Ni Pha ไม่ระบุ -
มิตรพรณ์ 42 มิด-ตระ-พอน Mit Tra Phon หญิง เพื่อนที่สรรแล้ว
ธีรพร 27 ที-ระ-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ธิวาภรณ์ 34 ทิ-วา-พอน Thi Wa Phon หญิง พรจากพระอาทิตย์
พิรุญพร 33 พิ-รุน-พอน Phi Run Phon หญิง -
ขอพร 20 ขอ-พอน Kho Phon หญิง -
ธนภรน์ 28 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง ค้ำจุนทรัพย์, รักษาทรัพย์
เกศินีภรณ์ 45 เก-สิ-นี-พอน Ke Si Ni Phon หญิง หญิงผู้ค้ำจุนและมีผมงาม
ภัสสภร 24 พัด-สะ-พอน Phat Sa Phon หญิง ผู้เป็นแสงสว่างในการเลี้ยงดู
จันดาพร 29 จัน-ดา-พอน Chan Da Phon ไม่ระบุ -
ชัยพร 26 ชัย-ยะ-พอน Chai Ya Phon ชาย ชัยชนะที่ดีงาม
วสราภรณ์ 37 วะ-สะ-รา-พอน Wa Sa Ra Phon หญิง -
รวิพร 26 ระ-วิ-พอน Ra Wi Phon หญิง ประเสริฐดุจพระอาทิตย์
จิตติยาพร 41 จิด-ติ-ยา-พอน Chit Ti Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐในการคิด
พุทธิพร 30 พุด-ทิ-พอน Phut Thi Phon ชาย ปัญญาดี
ธิราภรณ์ 32 ทิ-รา-พอน Thi Ra Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
กชพร 15 กด-ชะ-พอน Kot Cha Phon หญิง ดอกบัวประเสริฐ, ประเสริฐดุจดอกบัว
สุภัคพร 29 สุ-พัก-พอน Su Phak Phon หญิง เจริญด้วยความประเสริฐ
นำพร 18 นัม-พอน Nam Phon หญิง -
พรสี 26 พอน-สี Phon Si หญิง -
สิทธิพร 32 สิด-ทิ-พอน Sit Thi Phon ชาย มีความสำเร็จและเป็นผู้ประเสริฐ
บุญญพร 23 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง ประเสริฐด้วยความดี
บงกชพร 19 บง-กด-พอน Bong Kot Phon หญิง -
คีตชยาภรณ์ 44 คีด-ชะ-ยา-พอน Khit Cha Ya Phon ไม่ระบุ ชัยชนะในการขับร้องเปรียบดั่งเครื่องประดับ
ทัพพ์ภภร 36 ทับ-พะ-พอน Thap Pha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนที่มีรัศมีแห่งสมบัติ
วรัญญภรณ์ 41 วะ-รัน-ยะ-พอน Wa Ran Ya Phon หญิง -
รัตติพร 30 รัด-ติ-พอน Rat Ti Phon หญิง -
อิงพร 24 อิง-พอน Ing Phon หญิง -
ณัฏฐยาภรณ์ 55 นัด-ถะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ทรงความเป็นปราชญ์, ผู้มีความรอบรู้ประดับตน
วชิราภรณ์ 36 วะ-ชิ-รา-พอน Wa Chi Ra Phon หญิง เครื่องประดับเพชร
คุณาพร 23 คุ-นา-พอน Khu Na Phon ไม่ระบุ ความดีอันประเสริฐ