บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรณ์มณี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรณ์มณี
ชื่อ ภรณ์มณี ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-มะ-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Ma Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริญาญาภรณ์ 48 สิ-หริ-ยา-ยา-พอน Si Ri Ya Ya Phon หญิง -
สันทภรณ์ 36 สัน-ทะ-พอน San Tha Phon หญิง -
ณัฎฐาภรณ์ 43 นัด-ถา-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์
พรรรทิภา 27 พอน-รน-ทิ-พา Phon Ron Thi Pha ไม่ระบุ -
ชนภรณ์ 26 ชน-นะ-พอน Chon Na Phon หญิง การค้ำจุนเลี้ยงดูคน
พรพรรณ 33 พอน-พัน Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดี
กรรณาภรณ์ 34 กัน-นา-พอน Kan Na Phon หญิง เครื่องประดับหู
จุรีภร 23 จุ-รี-พอน Chu Ri Phon หญิง ศาสตราวุธที่ค้ำจุน
พิมณัฐพร 47 พิม-นัด-ถะ-พอน Phim Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
ศิริพร 31 สิ-หริ-พอน Si Ri Phon ชาย ผู้มีพรอันเป็นมงคล
รัชฎาพร 28 รัด-ชะ-ดา-พอน Rat Cha Da Phon หญิง ประเสริฐเกี่ยวกับการเงิน
นลัทพร 28 นะ-ลัด-พอน Na Lat Phon หญิง น้ำผึ้ง, ดอกไม้ที่ประเสริฐ
พรสุนีต์ 44 พอน-สุ-นี Phon Su Ni หญิง ผู้นำที่ดีเลิศ
พรสรา 24 พอน-สะ-รา Phon Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญและประเสริฐ
ชุติมาภรณ์ 35 ชุ-ติ-มา-พอน Chu Ti Ma Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรุ่งเรือง, ผู้ประดับด้วยความรุ่งเรือง
ธนพรพรรณ 42 ทะ-นะ-พอน-พัน Tha Na Phon Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณอันประเสริฐและมีทรัพย์
ชัชญาพร 25 ชัด-ชะ-ยา-พอน Chat Cha Ya Phon ไม่ระบุ ความรู้ของนักรบอันประเสริฐ
ปรัชญ์วุฒิพร 51 ปรัด-วุ-ทิ-พอน Prat Wu Thi Phon ชาย ปราชญ์ผู้มีความเจริญเป็นเลิศ
ณัฐธภรณ์ 41 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง สตรีผู้มีปัญญาเป็นเครื่องค้ำจุน
ธนาภรณ์ 29 ทะ-นา-พอน Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ
จีราพร 30 จี-รา-พอน Chi Ra Phon หญิง ประเสริฐตลอดกาล
วิลัยภรณ์ 47 วิ-ลัย-พอน Wi Lai Phon หญิง งามและประเสริฐ
พิมปภรณ์ 38 พิม-ปะ-พอน Phim Pa Phon ชาย -
ธัญญพร 28 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความดี
เมตพร 22 เมด-พอน Met Phon ชาย -
จิตตรีพร 39 จิด-ตรี-พอน Chit Tri Phon หญิง -
ดาริกาพร 24 ดา-ริ-กา-พอน Da Ri Ka Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจดวงดาว
พรชัญญะ 30 พอน-ชัน-ยะ Phon Chan Ya ชาย -
รัฐนันท์พร 53 รัด-ทะ-นัน-พอน Rat Tha Nan Phon ไม่ระบุ -
กฤติภร 14 กริด-พอน Krit Phon ได้ทั้งชายและหญิง ค้ำจุนกริช
บุณยพร 28 บุน-ยะ-พอน Bun Ya Phon หญิง ประเสริฐด้วยความดี
ภัทรภร 15 พัด-ทะ-ระ-พอน Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้ค้ำจุนที่ประเสริฐ
ทัศนภรณ์ 36 ทัด-สะ-นะ-พอน That Sa Na Phon หญิง เห็นว่าประเสริฐ, เห็นเป็นที่ดีงาม
พัสตราภรณ์ 46 พัด-สะ-ตรา-พอน Phat Sa Tra Phon หญิง -
อัคราภรณ์ 38 อัก-รา-พอน Ak Ra Phon หญิง -
ทัดพร 18 ทัด-พอน That Phon หญิง ได้รับการประทานพร, ได้รับพร
ปิติภรณ์ 32 ปิ-ติ-พอน Pi Ti Phon หญิง -
รติยาภรณ์ 39 ระ-ติ-ยา-พอน Ra Ti Ya Phon หญิง เครื่องประดับของที่รัก
กิตญาภร 18 กิด-ยา-พอน Kit Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความรู้ที่ควรสรรเสริญ
เทพพร 23 เทบ-พอน Thep Phon ชาย ความปราถนาของเทวดา