บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรณ์มณี

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรณ์มณี
ชื่อ ภรณ์มณี ความหมาย แปลว่า เครื่องประดับที่ทำจากแก้ว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พอน-มะ-นี และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Ma Ni
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรณ์มณี ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรณ์มณี สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภรณ์มณี มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศิริอัมพร 46 สิ-หริ-อัม-พอน Si Ri Am Phon หญิง -
พรนารายณ์ 45 พอน-นา-ราย Phon Na Rai ชาย -
ไกรอำพร 33 กรัย-อัม-พอน Krai Am Phon หญิง -
ศิริอาภรณ์ 45 สิ-หริ-อา-พอน Si Ri A Phon หญิง -
ธัญญ์วรรณพร 56 ทัน-วัน-นะ-พอน Than Wan Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและมีโชค
พรธิภา 22 พอน-ทิ-พา Phon Thi Pha หญิง กลางวันอันประเสริฐ
พรทมพิริยะ 50 พอน-ทม-พิ-ริ-ยะ Phon Thom Phi Ri Ya ชาย -
สิตาภรณ์ 34 สิ-ตา-พอน Si Ta Phon ไม่ระบุ ความคมในคำแสดงความปรารถนาดี
ภัตธันยพร 41 พัด-ทัน-ยะ-พอน Phat Than Ya Phon หญิง ผู้มีโชคอันประเสริฐจากข้าว
ปียาภรณ์ 37 ปี-ยา-พอน Pi Ya Phon หญิง -
ดณพร 18 ดน-พอน Don Phon หญิง ค้ำจุนการบันดาล
ณพาพร 26 นะ-พา-พอน Na Pha Phon ไม่ระบุ ฟ้าสวย
พลาพร 27 พลา-พอน Phla Phon ไม่ระบุ -
พรณิภา 23 พอน-นิ-พา Phon Ni Pha หญิง -
นงนพร 24 นง-นะ-พอน Nong Na Phon หญิง -
ศิรีพร 34 สิ-รี-พอน Si Ri Phon ไม่ระบุ -
ติราภรณ์ 31 ติ-รา-พอน Ti Ra Phon ไม่ระบุ -
ประสาทพร 31 ประ-สาด-พอน Pra Sat Phon หญิง -
บุบผาภรณ์ 33 บุบ-ผา-พอน Bup Pha Phon หญิง -
อินทพร 28 อิน-ทะ-พอน In Tha Phon ชาย -
พรภนท์ 28 พอน-พน Phon Phon ไม่ระบุ -
สุพัชชาภรณ์ 44 สุ-พัด-ชา-พอน Su Phat Cha Phon หญิง -
ทิพพาพร 34 ทิบ-พา-พอน Thip Pha Phon หญิง -
พรธวัล 32 พอน-ทะ-วัน Phon Tha Wan ไม่ระบุ ประเสริฐและบริสุทธิ์
จิตติยาพร 41 จิด-ติ-ยา-พอน Chit Ti Ya Phon หญิง ผู้ประเสริฐในการคิด
กฤษณพร 23 กริด-สะ-นะ-พอน Krit Sa Na Phon หญิง พรจากองค์พระกฤษณะ
จรรยพร 34 จัน-ยะ-พอน Chan Ya Phon หญิง ผู้มีความประพฤติเป็นเลิศ
สาอุมาพร 33 สา-อุ-มา-พอน Sa U Ma Phon หญิง -
พรวิภาวรรณ 43 พอน-วิ-พา-วัน Phon Wi Pha Wan หญิง -
นนทพร 23 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon หญิง ผู้มีความสุขดี
มณีพร 29 มะ-นี-พอน Ma Ni Phon หญิง ผู้ค้ำจุนแก้วมณี
อิสราภรณ์ 41 อิด-รา-พอน It Ra Phon หญิง ผู้มีอิสระ, ผู้เป็นใหญ่
พรสุดา 22 พอน-สุ-ดา Phon Su Da หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
อนัญพร 31 อะ-นัน-ยะ-พอน A Nan Ya Phon ชาย ไม่มีใครอื่นประเสริฐกว่า
ภรชนันต์ 33 พอน-ชะ-นัน Phon Cha Nan หญิง ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
พรชัย 26 พอน-ชัย Phon Chai ชาย พรที่จะทำให้ได้รับชัยชนะ
จริญาพร 31 จะ-ริ-ยา-พอน Cha Ri Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐในความรู้ในการเดินทาง
ทรรศนิพร 37 ทัด-นิ-พอน That Ni Phon หญิง -
จินตาพร 31 จิน-ดา-พอน Chin Da Phon หญิง แก้วอันประเสริฐ
พรประภาพรรณ 45 พอน-ประ-พา-พัน Phon Pra Pha Phan หญิง แสงสว่างที่ดีงามออกที่ออกจากกาย