บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรกฤช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรกฤช
ชื่อ ภรกฤช ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ระ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ra Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พสุนันทน์ 45 พะ-สุ-นัน Pha Su Nan หญิง ยินดีในทรัพย์สมบัติ
ประภวิษณุ์ 40 ประ-พะ-วิด Pra Pha Wit ชาย มีเดชมีพลัง
นพภดล 21 นบ-พะ-ดน Nop Pha Don ชาย ฤกษ์ทั้งเก้า เก้าชั้น
นพศักดิ์ 39 นบ-พะ-สัก Nop Pha Sak ชาย พระวิษณุพระศิวะ
ทรัพยพฤทธิ์ 52 ซับ-พะ-ยะ-พรึด Sap Pha Ya Phruet ชาย เจริญในสมบัติ
ธารณ์พชิรา 42 ทาน-พะ-ชิ-รา Than Pha Chi Ra หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าดังเพชร
พลช 16 พะ-ลด Pha Lot ชาย ผู้เกิดจากพลังอันศักดิ์สิทธิ์, เกิดจากอำนาจ
พชวรรณ 29 พะ-ชะ-วัน Pha Cha Wan หญิง -
พนิตพร 32 พะ-นิด-พอน Pha Nit Phon หญิง เป็นที่รักยิ่ง น่ารักและประเสริฐ
สุภวทน์ 30 สุ-พะ-วัด Su Pha Wat ไม่ระบุ ใบหน้าสวย พูดดี
ภวภาพ 17 พะ-วะ-พาบ Pha Wa Phap ชาย รักโลก
พลิศร 29 พะ-ลิ-สอน Pha Li Son ชาย ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
นิพพิชฌน์ 50 นิ-พะ-พิด Ni Pha Phit หญิง ผู้มีปัญญาเข้าใจทะลุปรุโปร่ง, ตรัสรู้
พจนพร 31 พะ-จน-พอน Pha Chon Phon หญิง -
ภณุวัฒน์ 34 พะ-นุ-วัด Pha Nu Wat ชาย -
พภัสสรณ์ 45 พะ-พัด-สอน Pha Phat Son หญิง บริสุทธิ์, ผ่องใส.
พนมรุ่ง 26 พะ-นม-รุ่ง Pha Nom Rung ชาย -
พนิตนันท์ 44 พะ-นิด-นัน Pha Nit Nan ชาย ชอบความรื่นเริง, มีความยินดีอันเป็นที่รัก
กฤชญ์พชรฎ์ 45 กริด-พะ-ชะ-ระ Krit Pha Cha Ra ชาย ผู้เข้มแข็งที่รู้ในสิ่งที่พึงกระทำ
ภฤถา 4 พะ-รึ-ถา Pha Rue Tha หญิง การบวงสรวง
พย่อม 28 พะ-ย่อม Pha Yom หญิง -
ยุพะรัตน์ 46 ยุ-พะ-รัด Yu Pha Rat หญิง -
ศุภณัฐชญา 34 สุบ-พะ-นัด-ถะ-ชะ-ยา Sup Pha Nat Tha Cha Ya หญิง -
ศุภวัฒชัย 36 สุบ-พะ-วัด-ทะ-ชัย Sup Pha Wat Tha Chai ชาย -
พนากรณ์ 33 พะ-นา-กอน Pha Na Kon ชาย -
พธูทิพย์ 44 พะ-ทู-ทิบ Pha Thu Thip หญิง หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
สุภรดา 15 สุ-พะ-ระ-ดา Su Pha Ra Da หญิง ยินดีในความเจริญงอกงาม
พนิสดา 26 พะ-นิด-ดา Pha Nit Da ไม่ระบุ -
พยม 21 พะ-ยม Pha Yom หญิง -
ปัณณ์พลัช 45 ปัน-พะ-ลัด Pan Pha Lat ชาย ผู้มีพลังศักดิ์สิทธิ์จากความรู้
อัมพวรรณ 42 อัม-พะ-วัน Am Pha Wan หญิง สวนมะม่วง
พะจวน 29 พะ-จวน Pha Chuan หญิง -
ภคิณี 21 พะ-คิ-นี Pha Khi Ni หญิง พี่หญิง, น้องหญิง
พจญ 18 พะ-จน Pha Chon ชาย -
พิมพกานต์ 44 พิม-พะ-กาน Phim Pha Kan หญิง รูปงามน่ารัก
นภปฏล 23 นบ-พะ-ปะ-ตน Nop Pha Pa Ton ไม่ระบุ -
พนมภณ 24 พะ-นม-พน Pha Nom Phon ชาย มีคำพูดดังภูเขา
พิมพ์พนิต 54 พิม-พะ-นิด Phim Pha Nit หญิง ผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
สุภเพียน 39 สุ-พะ-เพียน Su Pha Phian ไม่ระบุ -
ผุสภคา 22 ผุด-สะ-พะ-คา Phut Sa Pha Kha หญิง พลอยชนิดหนึ่ง