บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรกฤช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรกฤช
ชื่อ ภรกฤช ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงกฤช,ผู้มีความเฉียบแหลม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ระ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ra Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุภรัตน์ 34 สุ-พะ-รัด Su Pha Rat หญิง -
ภคมณ 15 พะ-คะ-มน Pha Kha Mon หญิง ผู้มีโชคทางใจ
ลาภวัต 21 ลาบ-พะ-วัด Lap Pha Wat ชาย ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
ภริมมิกา 25 พะ-ริม-มิ-กา Pha Rim Mi Ka ไม่ระบุ -
โศภพิศ 31 โส-พะ-พิด So Pha Phit หญิง -
นงนภสร 24 นง-นบ-พะ-สอน Nong Nop Pha Son หญิง -
พเนาว์ 31 พะ-เนา Pha Nao ชาย -
ภชิสา 15 พะ-ชิ-สา Pha Chi Sa หญิง -
นภภัค 15 นบ-พะ-พัก Nop Pha Phak หญิง -
พยัญ 24 พะ-ยัน Pha Yan หญิง -
พยุห์ 31 พะ-ยุ Pha Yu ไม่ระบุ -
ศุภกานณ์ 30 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan ไม่ระบุ -
ศุภนันท์ 33 สุ-พะ-นัน Su Pha Nan หญิง ยินดีในความเจริญ
บุพรัตน์ 36 บุบ-พะ-รัด Bup Pha Rat หญิง แก้วมณีในอดีต
พวัน 23 พะ-วัน Pha Wan ไม่ระบุ กลุ่มดาว
นภณัฐ 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ปราชญ์แห่งฟ้า
ภริม 14 พะ-ริม Pha Rim ได้ทั้งชายและหญิง พอใจ, ยินดี
ภฤถา 4 พะ-รึ-ถา Pha Rue Tha หญิง การบวงสรวง
พนิตศักดิ์ 46 พะ-นิด-สัก Pha Nit Sak ชาย -
ภคพรรณ 26 พะ-คะ-พัน Pha Kha Phan ไม่ระบุ -
ลภวร 17 ละ-พะ-วอน La Pha Won ชาย ได้โชคประเสริฐ
หนูพยนต์ 45 หนู-พะ-ยน Nu Pha Yon หญิง -
ศุภนิมิตร 34 สุบ-พะ-นิ-มิด Sup Pha Ni Mit ไม่ระบุ -
ศุภพร 21 สุบ-พะ-พอน Sup Pha Phon ไม่ระบุ -
พยูน 23 พะ-ยูน Pha Yun ชาย -
พการี 21 พะ-กา-รี Pha Ka Ri ไม่ระบุ -
สรรพวรรธ 41 สับ-พะ-วัด Sap Pha Wat ชาย -
นพรดา 19 นบ-พะ-ระ-ดา Nop Pha Ra Da หญิง ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ๆ, ผู้มีความสุขอยู่เรื่อยๆ
อัมพกา 25 อัม-พะ-กา Am Pha Ka หญิง แม่, นามมารดาของท้าวธตราษฎร์
ภริน 14 พะ-ริน Pha Rin ได้ทั้งชายและหญิง น้ำที่เลี้ยงดู, น้ำที่ค้ำจุน
นงพงา 18 นง-พะ-งา Nong Pha Nga ไม่ระบุ นางงาม
ติณณ์พนิดา 45 ติน-พะ-นิ-ดา Tin Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้ข้ามพ้นความทุกแล้ว
นพดา 15 นบ-พะ-ดา Nop Pha Da หญิง ความสดชื่น
ศุภรา 14 สุบ-พะ-รา Sup Pha Ra หญิง ผู้ค้ำจุนสิ่งดี
สุภยา 18 สุ-พะ-ยา Su Pha Ya ไม่ระบุ -
ยุพดี 25 ยุ-พะ-ดี Yu Pha Di หญิง หญิงรุ่น, หญิงสาว
คณิณภกร 24 คะ-นิด-พะ-กอน Kha Nit Pha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างแสงสว่างที่เป็นใหญ่ในหมู่คน
พงพะการ 28 พง-พะ-กาน Phong Pha Kan ชาย -
ทิพยกฤต 26 ทิบ-พะ-ยะ-กริด Thip Pha Ya Krit ไม่ระบุ ผู้สร้างสิ่งที่ดี
ยอดพยักฆ์ 48 ยอด-พะ-ยัก Yot Pha Yak ชาย -