บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภรกฤช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภรกฤช
ชื่อ ภรกฤช ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงกฤช, ผู้มีความเฉียบแหลม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ระ-กิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ra Kit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 9
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภรกฤช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภรกฤช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภรกฤช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภรกฤช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (9) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พยักษ์ฤทธิ์ 53 พะ-ยัก-ริด Pha Yak Rit ไม่ระบุ -
พลาธิป 25 พะ-ลา-ทิบ Pha La Thip ชาย มีกำลังยิ่งใหญ่
ภวินิน 25 พะ-วิ-นิน Pha Wi Nin ชาย กวี
ภรัณยู 24 พะ-รัน-ยู Pha Ran Yu ชาย พระอาทิตย์, พระจันทร์
สุพนิต 28 สุ-พะ-นิด Su Pha Nit หญิง น่ารักยิ่ง
สุภรัก 18 สุ-พะ-รัก Su Pha Rak หญิง -
ภณิสา 18 พะ-นิ-สา Pha Ni Sa ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในการกล่าว
ทิพยวรรณ 40 ทิบ-พะ-ยะ-วัน Thip Pha Ya Wan หญิง ผู้มีผิวดุจดังชาวสวรรค์
อำภวัน 23 อัม-พะ-วัน Am Pha Wan หญิง สวนมะม่วง
พะเส่คา 27 พะ-เส่-คา Pha Se Kha ชาย -
พนมกร 23 พะ-นม-กอน Pha Nom Kon ชาย -
ศุภวรรณ์ 37 สุบ-พะ-วัน Sup Pha Wan หญิง มีผิวพรรณงาม
ทรัพยาคม 35 ซับ-พะ-ยา-คม Sap Pha Ya Khom ชาย มั่งคั่ง
ภณิตา 14 พะ-นิ-ตา Pha Ni Ta หญิง ผู้บอก, ผู้พูด
พะเบลพอ 36 พะ-เบน-พอ Pha Ben Pho ชาย -
พะโยะขา 31 พะ-โยะ-ขา Pha Yo Kha ชาย -
ทองสุภเนตร 32 ทอง-สุ-พะ-เนด Thong Su Pha Net ชาย -
ทิพย์ภวรรณ์ 59 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan หญิง ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
สุภลักษ์ 33 สุ-พะ-ลัก Su Pha Lak ไม่ระบุ -
ภวิศ 18 พะ-วิด Pha Wit ชาย ผู้เป็นใหญ่ในโลก
พนา 14 พะ-นา Pha Na หญิง -
ปิยณัฐพศุตม์ 65 ปิ-ยะ-นัด-พะ-สุด Pi Ya Nat Pha Sut ชาย ผู้เป็นที่รักของนักปราชญ์ที่มีอำนาจสูงสุด
พสิทธิ์ 37 พะ-สิด Pha Sit ไม่ระบุ ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พะเยาว์ 38 พะ-เยา Pha Yao หญิง -
พนาวัฒน์ 41 พะ-นา-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าแห่งความเจริญ
พลิศร 29 พะ-ลิ-สอน Pha Li Son ชาย ยิ่งใหญ่ด้วยพลัง
ศุภวิชณ์ 35 สุบ-พะ-วิด Sup Pha Wit ชาย -
ศุภฤษ์ 23 สุบ-พะ-รึ Sup Pha Rue ไม่ระบุ -
อัมพวา 30 อัม-พะ-วา Am Pha Wa หญิง -
ภคมณ 15 พะ-คะ-มน Pha Kha Mon หญิง ผู้มีโชคทางใจ
ภครวรกร 24 พะ-คะ-ระ-วอ-ระ-กอน Pha Ka Ra Wo Ra Kon ชาย ผู้สร้างโชคอันประเสริฐ
ธิติ์ภวิล 41 ทิ-พะ-วิน Thi Pha Win ชาย ผู้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงตลอดกาล
ศุภรัช 19 สุบ-พะ-รัด Sup Pha Rat ชาย มีความเพียรเป็นเลิศ, ล้ำค่าด้วยสิ่งมงคล
ภโรทัย 22 พะ-โร-ไท Pha Ro Thai ไม่ระบุ รุ่งเรืองมาก
ภะนิดา 16 พะ-นิ-ดา Pha Ni Da ไม่ระบุ ผู้พูด, ผู้บอก
สัภยา 21 สับ-พะ-ยา Sap Pha Ya ชาย ผู้มีตระกูลสูง
ศุภฤทธิ์ 28 สุบ-พะ-ริด Sup Pha Rit ไม่ระบุ -
ศุภศิริ 28 สุบ-พะ-สิ-หริ Sup Pha Si Ri หญิง -
ศุภมิตร 25 สุบ-พะ-มิด Sup Pha Mit ชาย มิตรที่ดีงาม
พชรดนัย 32 พะ-ชะ-ระ-ดะ-นัย Pha Cha Ra Da Nai ชาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร