บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภภีม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภภีม
ชื่อ ภภีม ความหมาย แปลว่า มีความน่าเกรงขาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-พีม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Phim
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภีม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภภีม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภีม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภีม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภีม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภภีม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นพณัฐ 31 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย นักปราชญ์ใหม่ๆ, นักปราชญ์ผู้สดชื่น
พชรภัส 26 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรแห่งฟ้า
สุภจิรา 24 สุ-พะ-จิ-รา Su Pha Chi Ra หญิง -
พชรมล 25 พะ-ชะ-ระ-มน Pha Cha Ra Mon หญิง -
สุพนิตา 29 สุ-พะ-นิ-ตา Su Pha Ni Ta ไม่ระบุ สตรีอันเป็นที่รักยิ่ง
ภรัณยา 23 พะ-รัน-ยา Pha Ran Ya หญิง การบำรุงเลี้ยงและอุปถัมภ์
พะเยาร์ 36 พะ-เยา Pha Yao หญิง -
พะมือ 30 พะ-มือ Pha Mue หญิง -
ทิพกร 18 ทิบ-พะ-กอน Thip Pha Kon ชาย แสงสว่างแห่งวัน
ภรณพัฒน์ 39 พะ-รน-พัด Pha Ron Phat หญิง -
พะเหล่โพ 38 พะ-เหล่-โพ Pha Le Pho ชาย -
พเนจย์ 38 พะ-เนด Pha Net ชาย -
พนาวัตน์ 41 พะ-นา-วัด Pha Na Wat ชาย -
พนิดาพร 31 พะ-นิ-ดา-พอน Pha Ni Da Phon หญิง หญิงสาวผู้ประเสริฐ
พลาภร 20 พะ-ลา-พอน Pha La Phon ชาย กองทัพเมฆ
ภมรพล 24 พะ-มอน-พน Pha Mon Phon ชาย -
ภณภวัต 20 พน-พะ-วัด Phon Pha Wat ชาย -
พหุภาณี 28 พะ-หุ-พา-นี Pha Hu Pha Ni หญิง -
นพชัยสรร 42 นบ-พะ-ชัย-สัน Nop Pha Chai San ชาย การเลือกชัยชนะอันมีคุณค่า
เทพรักษ์ 33 เทบ-พะ-รัก Thep Pha Rak ชาย มีเทวดารักษา
นภมณี 23 นบ-พะ-มะ-นี Nop Pha Ma Ni ไม่ระบุ -
ภณิดาพร 24 พะ-นิ-ดา-พอน Pha Ni Da Phon หญิง ผู้มีพรสวรรค์ทางการพูด
นพนนท์ 33 นบ-พะ-นน Nop Pha Non ชาย เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
ศุภกฤช 13 สุ-พะ-กริด Su Pha Krit ไม่ระบุ เจริญด้วยความฉลาดหลักแหลม, งดงามและเฉียบแหลม
พนาดล 21 พะ-นา-ดน Pha Na Don ไม่ระบุ -
ภคนนท์ 25 พะ-คะ-นน Pha Kha Non ไม่ระบุ -
จิรนภ 20 จิ-ระ-นบ-พะ Chi Ra Nop Pha ไม่ระบุ -
เทพกฤต 16 เทบ-พะ-กริด Thep Pha Krit ชาย เทวดาสร้างขึ้น
พลัฎฐ์ 41 พะ-ลัด Pha Lat ชาย ตั้งอยู่ในกำลังทรงพลัง
นภชา 9 นบ-พะ-ชา Nop Pha Cha หญิง ผู้เกิดจากฟากฟ้า
พะเนต 22 พะ-เหนด Pha Net ชาย -
พกามาศ 23 พะ-กา-มาด Pha Ka Mat ไม่ระบุ -
ศุภฤดี 18 สุบ-พะ-รึ-ดี Sup Pha Rue Di หญิง -
ผกากานต์ 29 พะ-กา-กาน Pha Ka Kan หญิง ดอกไม้อันเป็นที่รัก, ดอกไม้ที่มีค่า
พนิตอนงค์ 46 พะ-นิด-อะ-นง Pha Nit A Nong หญิง กามเทพผู้เป็นที่รัก
พะหลี่แฮ 38 พะ-หลี่-แฮ Pha Li Hae ชาย -
ภรากรณ์ 25 พะ-รา-กอน Pha Ra Kon ชาย -
ลภวร 17 ละ-พะ-วอน La Pha Won ชาย ได้โชคประเสริฐ
ศุภกานต์ 28 สุ-พะ-กาน Su Pha Kan หญิง ผู้ดีงามและเป็นที่รัก
พิมพ์ภรัณย์ 65 พิม-พะ-รัน Phim Pha Ran หญิง ผู้ค้ำจุนอันเป็นแบบอย่าง