บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภภัสสร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภภัสสร
ชื่อ ภภัสสร ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีเรืองรอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-พัด-สอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Phat Son
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภภัสสร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภัสสร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภภัสสร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ ภภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภภัสสร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภภัสสร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
แพะ 14 แพะ Phae หญิง -
ลาภวัต 21 ลาบ-พะ-วัด Lap Pha Wat ชาย ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
สุภคม 18 สุ-พะ-คม Su Pha Khom ชาย ผู้เข้าถึงความดีงาม
ภวิษย์กันบพร 56 พะ-วิด-กัน-บะ-พอน Pha Wit Kan Ba Phon ไม่ระบุ -
ผุสภคา 22 ผุด-สะ-พะ-คา Phut Sa Pha Kha หญิง พลอยชนิดหนึ่ง
สุภกิจ 20 สุ-พะ-กิด Su Pha Kit ชาย การงานดีเป็นมงคล
สุภนิช 20 สุ-พะ-นิด Su Pha Nit หญิง มีความงามเป็นของตน, งามและเป็นตัวของตัว
นพภดล 21 นบ-พะ-ดน Nop Pha Don ชาย ฤกษ์ทั้งเก้า เก้าชั้น
พะจ่าลา 27 พะ-จ่า-ลา Pha Cha La ชาย -
ภรนี 17 พะ-ระ-นี Pha Ra Ni ไม่ระบุ ชื่อดาวฤกษ์ดวงหนึ่ง
ศุภรักษ์ 31 สุบ-พะ-รัก Sup Pha Rak ไม่ระบุ -
พะรถ 17 พะ-รด Pha Rot ไม่ระบุ ผู้แสดงละคร
พันธพณา 35 พัน-ทะ-พะ-นา Phan Tha Pha Na หญิง -
ภรณีนิภา 28 พะ-ระ-นี-นิ-พา-หะ Pha Ra Ni Ni Pha Ha หญิง แสงแห่งกลุ่มดาวฤกษ์ภรณี, เสมือนดาวภรณี
ก้องพสุธา 32 ก้อง-พะ-สุ-ทา Kong Pha Su Tha ไม่ระบุ มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน
พนมศรี 36 พะ-นม-สี Pha Nom Si หญิง -
พยนต์ศักดิ์ 59 พะ-ยน-สัก Pha Yon Sak ชาย -
ศุภกิจตา 24 สุบ-พะ-กิด-ตา Sup Pha Kit Ta ไม่ระบุ ดวงตาที่ทำหน้าที่อันเป็นมงคล
พยุงทอง 28 พะ-ยุง-ทอง Pha Yung Thong หญิง -
พนา 14 พะ-นา Pha Na หญิง -
ภวียส 29 พะ-วี-ยด Pha Wi Yot ชาย อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่า
นภเกตน์ 26 นบ-พะ-เกด Nop Pha Ket หญิง ธงบนฟ้า, พระอาทิตย์
เทพยาน 25 เทบ-พะ-ยาน Thep Pha Yan ชาย สู่สวรรค์
ศุภพิพัฒณ์ 50 สุ-พะ-พิ-พัด Su Pha Phi Phat หญิง ความคิดก้าวหน้า ความงามที่เจริญด้วยปัญญา
ศุภศิษฎ์ 38 สุบ-พะ-สิด Sup Pha Sit ไม่ระบุ ความสำเร็จที่นำมาซึ่งความเจริญ
นพนิต 25 นบ-พะ-นิด Nop Pha Nit ชาย เนย
สรรพวรรธ 41 สับ-พะ-วัด Sap Pha Wat ไม่ระบุ -
พยงศ์ 34 พะ-ยง Pha Yong ไม่ระบุ -
ทิพย์พธู 44 ทิบ-พะ-ทู Thip Pha Thu หญิง หญิงงามน่ารักเป็นเสน่ห์
สุภรัฐ 26 สุ-พะ-รัด Su Pha Rat ชาย -
พนึง 20 พะ-นึง Pha Nueng ชาย -
ภคพล 19 พะ-คะ-พน Pha Kha Phon ชาย ผู้มีโชคดีในเรื่องพลัง
พฤตินันท์ 40 พะ-รึ-ติ-นัน Pha Rue Ti Nan ไม่ระบุ -
ภคโศภิต 24 พะ-คะ-โส-พิด Pha Kha So Phit ไม่ระบุ -
อรพลิน 33 ออน-พะ-ลิน On Pha Lin หญิง หญิงสาวผู้แข็งแรง
เทพรักษ์ 33 เทบ-พะ-รัก Thep Pha Rak ชาย มีเทวดารักษา
ศุภภัตรา 22 สุบ-พะ-พัด-รา Sup Pha Phat Ra หญิง -
สุภมาศ 22 สุ-พะ-มาด Su Pha Mat หญิง วันคืนเดือนปี
พิมพ์พนิต 54 พิม-พะ-นิด Phim Pha Nit หญิง -
ทิพย์ภวัน 46 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan ไม่ระบุ ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา