บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภพพิพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภพพิพัฒน์
ชื่อ ภพพิพัฒน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เจริญบนผืนแผ่นดิน เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พบ-พิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phop Phi Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภพพิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 50
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภพพิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภพพิพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภพพิพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภพพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภพพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภพพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภพพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภพพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภพพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภพพิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภพพิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (50) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภพภฤศ 18 พบ-พริด Phop Phrit ไม่ระบุ -
ก้องพิภพ 32 ก้อง-พิ-พบ Kong Phi Phop ไม่ระบุ มีชื่อเสียงในแผ่นดิน
ณัฐพิชาภพ 42 นัด-ถะ-พิ-ชา-พบ Nat Tha Phi Cha Phop ชาย -
ปฐมภพ 25 ปะ-ถม-พบ Pa Thom Phop ไม่ระบุ -
พรภพ 21 พอน-พบ Phon Phop ชาย -
สุภพ 17 สุ-พบ Su Phop ชาย -
ทวิภพ 20 ทะ-วิ-พบ Tha Wi Phop ไม่ระบุ -
กวีภพ 23 กะ-วี-พบ Ka Wi Phop ไม่ระบุ แผ่นดินนักประพันธ์
กฤชปภพ 15 กริด-ปะ-พบ Krit Pa Phop ชาย ผู้นำที่เฉียบแหลม
บูรณ์พิภพ 43 บูน-พิ-พบ Bun Phi Phop ชาย มีสมบัติมาก, เต็มไปด้วยสมบัติ
ศิริพบ 29 สิ-หริ-พบ Si Ri Phop หญิง -
บวรภพ 21 บอ-วอน-พบ Bo Won Phop ไม่ระบุ แผ่นดินอันประเสริฐ
นิธิภพ 26 นิ-ทิ-พบ Ni Thi Phop ชาย -
ไวภพ 24 วัย-พบ Wai Phop ชาย อำนาจความเจริญ
จักพบ 21 จัก-พบ Chak Phop ชาย -
พงศ์ภพ 35 พง-พบ Phong Phop ชาย สืบเชื้อสายจากเผ่าพันธุ์ดีสกุลสูง
เจนภพ 22 เจน-พบ Chen Phop ชาย ชำนาญเรื่องทางโลก
สิรภพ 24 สิ-ระ-พบ Si Ra Phop ชาย เป็นยอดในโลกหรือเกิดมาเพื่อเป็นยอด
ประภพ 19 ประ-พบ Pra Phop ชาย เด่นอำนาจ
ปุณณภพ 22 ปุน-นะ-พบ Pun Na Phop ชาย มีภพสมบูรณ์
ภคภพ 14 พะ-คะ-พบ Pha Kha Phop ชาย ผู้มีโชคของแผ่นดิน
ธีภพ 20 ที-พบ Thi Phop ชาย มีปัญญา
ไกรภพ 23 กรัย-พบ Krai Phop ไม่ระบุ มีชื่อเสียงแผ่นดิน
ภพเดช 14 พบ-เดด Phop Det ชาย -
รณภพ 18 รน-นะ-พบ Ron Na Phop ชาย -
ปภพ 11 ปะ-พบ Pa Phop ชาย เค้าเดิม, ต้นเหตุ, ผู้นำ
ภพสรรค์ 37 พบ-สัน Phop San ชาย สร้างพบ, สร้างโลก
สมภบ 15 สม-พบ Som Phop ชาย การเกิด
ภพธรรม 26 พบ-ทัม Phop Tham ชาย ธรรมประจำภพ
ติณภพ 21 ติน-นะ-พบ Tin Na Phop ไม่ระบุ ผู้ข้ามภพข้ามชาติ
ทรงภพ 16 ซง-พบ Song Phop ชาย ทรงไว้ซึ่งโลก, อุ้มโลก, ทรงความเจริญ
บูรณพิภพ 34 บู-ระ-นะ-พิ-พบ Bu Ra Na Phi Phop ไม่ระบุ -
พบธรรม 27 พบ-ทัม Phop Tham ชาย พบคุณความดี
กรณภพ 19 กอน-นะ-พบ Korn Na Phop ชาย ผู้ที่ทำเพื่อแผ่นดิน
สหภพ 21 สะ-หะ-พบ Sa Ha Phop ไม่ระบุ -
บุญพบ 17 บุน-พบ Bun Phop ชาย -
วีระภพ 30 วี-ระ-พบ Wi Ra Phop ไม่ระบุ -
ภพต์ 21 พบ Phop ไม่ระบุ -
ภพพล 23 พบ-พน Phop Phon ชาย ผู้มีกำลังแห่งแผ่นดิน
จารุภพ 21 จา-รุ-พบ Cha Ru Phop ไม่ระบุ แผ่นดินที่งดงาม