บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภปณัช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภปณัช
ชื่อ ภปณัช ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้เจริญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ปะ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Pa Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภปณัช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภปณัช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภปณัช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภปณัช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภปณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภปณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภปณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภปณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภปณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภปณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภปณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภปณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภปณัช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภปณัช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
วุฒิภพ 23 วุด-ทิ-พบ Wut Thi Phop ไม่ระบุ -
ไกรภพ 23 กรัย-พบ Krai Phop ไม่ระบุ มีชื่อเสียงแผ่นดิน
กิติภพ 21 กิ-ติ-พบ Ki Ti Phop ไม่ระบุ ความมีเกียรติ, ผู้มีเกียรติในแผ่นดิน
กณพพชรพรหม 50 กน-พบ-ชอน-พรม Kon Phop Chon Phrom ไม่ระบุ -
ณัฐพบ 28 นัด-ถะ-พบ Nat Tha Phop ไม่ระบุ -
พบพลอย 38 พบ-พลอย Phop Phloi ไม่ระบุ -
กฤติภพ 18 กริด-ติ-พบ Krit Ti Phop ไม่ระบุ ผู้ประสบความสำเร็จแล้วในโลก
ภพธนภัต 26 พบ-ถะ-นะ-พัด Phop Tha Na Phat ไม่ระบุ แผ่นดินแห่งทรัพย์และธัญญาหาร
สมาภพ 22 สะ-มา-พบ Sa Ma Phop ชาย -
ภพบุญ 16 พบ-บุน Phop Bun ชาย -
ประภพ 19 ประ-พบ Pra Phop ชาย เด่นอำนาจ
สุรภพ 21 สุ-ระ-พบ Su Ra Phop ชาย -
ภพนิพิฐ 39 พบ-นิ-พิด Phop Ni Phit ชาย 3 ผู้ดำรงมั่นในภพหรือในโลก
นัดพบ 20 นัด-พบ Nat Phop ไม่ระบุ -
จุลภพ 22 จุน-พบ Chun Phop ชาย สูงสุดในแผ่นดิน, พระเจ้าแผ่นดิน
เทพภพ 20 เทบ-พะ-พบ Thep Pha Phop ชาย สวรรค์
ปฐมพิภพ 37 ปะ-ถม-พิ-พบ Pa Thom Phi Phop ชาย -
ณรงค์ภพ 33 นะ-รง-พบ Na Rong Phop ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อเป็นนักรบ
ภพธาดา 16 พบ-ทา-ดา Phop Tha Da ชาย -
คชภพ 15 คด-ชะ-พบ Khot Cha Phop ไม่ระบุ แผ่นดินและช้าง
ภพเดช 14 พบ-เดด Phop Det ไม่ระบุ -
พิภพภัทร 31 พิ-พบ-พัด Phi Phop Phat ชาย เจริญด้วยทรัพย์สมบัติ
เอกภพ 18 เอก-กะ-พบ Ek Ka Phop ชาย เป็นหนึ่งในภพ, ความเป็นหนึ่ง
ภพกร 14 พบ-กอน Phop Kon ไม่ระบุ -
ธีภพ 20 ที-พบ Thi Phop ชาย มีปัญญา
มโนภพ 23 มะ-โน-พบ Ma No Phop ชาย ความรัก
ภพพล 23 พบ-พน Phop Phon ไม่ระบุ -
ฉัตระภพ 29 ฉัด-ระ-พบ Chat Ra Phop ไม่ระบุ ร่มเงาของแผ่นดิน
มิ่งภพ 21 มิ่ง-พบ Ming Phop ไม่ระบุ -
สหภพ 21 สะ-หะ-พบ Sa Ha Phop ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์ณภพ 50 นัด-นะ-พบ Nat Na Phop ชาย นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิปัญญาของแผ่นดิน
สานปภพ 24 สาน-ปะ-พบ San Pa Phop ไม่ระบุ ผู้สืบทอดความเป็นผู้นำ
อนุภพ 21 อะ-นุ-พบ A Nu Phop ชาย ความรู้ความเข้าใจ
ศาลิภพน์ 41 สา-ลิ-พบ Sa Li Phop ชาย นาข้าว
ศกรภพน์ 35 สะ-กอน-พบ Sa Kon Phop ชาย -
ตรีภพ 23 ตรี-พบ Tri Phop ชาย ผู้ครองภพทั้งสามคือสวรรค์มนุษย์บาดาล
ปภพคริษฐ์ 45 ปะ-พบ-คริด Pa Phop Khrit ไม่ระบุ ผู้นำที่น่าเคารพยิ่ง
เกียรติภพ 38 เกียด-พบ Kiat Phop ชาย -
กัญจน์ปภพ 40 กัน-ปะ-พบ Kan Pa Phop ไม่ระบุ ที่เกิดแห่งทองคำ
สมภบ 15 สม-พบ Som Phop ชาย การเกิด