บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภนิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภนิตา
ชื่อ ภนิตา ความหมาย แปลว่า ผู้พูดที่มีเสน่ห์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-นิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ni Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภนิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พะตพจุ 30 พะ-ตบ-จุ Pha Top Chu ชาย -
ทรัพยา 26 ซับ-พะ-ยา Sap Pha Ya หญิง -
พทัญญู 23 พะ-ทัน-ยู Pha Than Yu ไม่ระบุ เข้าใจพูด รู้ในสิ่งที่พูด
ศุภนัฐ 27 สุบ-พะ-นัด Sup Pha Nat ชาย -
ก้องพสุธา 32 ก้อง-พะ-สุ-ทา Kong Pha Su Tha ไม่ระบุ มีชื่อเสียงทั่วแผ่นดิน
ศุภรี 20 สุบ-พะ-รี Sup Pha Ri หญิง -
พงศ์พนิดา 45 พง-พะ-นิ-ดา Phong Pha Ni Da หญิง หญิงสาวผู้มีตระกูล
ช่อพกา 19 ช่อ-พะ-กา Cho Pha Ka หญิง -
ทรัพยาคม 35 ซับ-พะ-ยา-คม Sap Pha Ya Khom ชาย มั่งคั่ง
หาญพยัฆฆ์ 45 หาน-พะ-ยัก Han Pha Yak ชาย -
พะส่าแย 31 พะ-ส่า-แย Pha Sa Yae ชาย -
ธีรภธร 24 ที-ระ-พะ-ทอน Thi Ra Pha Thon ชาย ปราชญ์ผู้ทรงความรุ่งเรือง
พนนีย์ 42 พะ-นะ-นี Pha Na Ni หญิง เป็นที่ปรารถนา
พฤทธิพร 30 พะ-ริด-ทิ-พอน Pha Rit Thi Phon ชาย ได้รับพรให้เจริญ
ภณอมล 23 พะ-นะ-อะ-มน Pha Na A Mon หญิง ผู้มีคำพูดที่ไม่มีที่ติ
ศุภมร 18 สุบ-พะ-มอ-ระ Sup Pha Mo Ra ไม่ระบุ -
แพรวพธู 34 แพว-พะ-ทู Phaeo Pha Thu หญิง หญิงผู้มีประกายงดงาม
ธนันพสิษฐ์ 59 ทะ-นัน-พะ-สิด Tha Nan Pha Sit ชาย ผู้มีทรัพย์ที่ร่ำรวยที่สุด
เทพกฤต 16 เทบ-พะ-กริด Thep Pha Krit ชาย เทวดาสร้างขึ้น
พลิศาน์ 40 พะ-ลิ-สา Pha Li Sa หญิง เมฆ
มณีพกา 27 มะ-นี-พะ-กา Ma Ni Pha Ka หญิง ดอกไม้แก้ว
ลภวร 17 ละ-พะ-วอน La Pha Won ชาย ได้โชคประเสริฐ
พสุ 16 พะ-สุ Pha Su ไม่ระบุ เทวดาจําพวกหนึ่ง ทรัพย์ สมบัติ ความมั่ง
ทิบภวัณ 23 ทิบ-พะ-วัน Thip Pha Wan ไม่ระบุ ผู้เกิดบนสวรรค์, เทวดา
นภทีป์ 25 นบ-พะ-ที Nop Pha Thi ไม่ระบุ เมฆ
พนิสดา 26 พะ-นิด-ดา Pha Nit Da ไม่ระบุ -
ภชิตา 11 พะ-ชิ-ตา Pha Chi Ta หญิง ผู้มีชัยชนะ
ภควัติ 22 พะ-คะ-วัด Pha Kha Wat ชาย ผู้มีโชคนามพระศิวะนาม
สินพนา 30 สิน-พะ-นา Sin Pha Na ไม่ระบุ -
กัญญาพธัง 32 กัน-ยา-พะ-ทัง Kan Ya Pha Thang หญิง -
พยาน 22 พะ-ยาน Pha Yan หญิง -
ภคณัท 15 พะ-คะ-นัด Pha Kha Nat ชาย ผู้ให้ความรู้ที่ประสบโชคดี
พจี 21 พะ-จี Pha Chi ไม่ระบุ -
พเนาว์ 31 พะ-เนา Pha Nao ชาย -
ทองพนา 23 ทอง-พะ-นา Thong Pha Na ไม่ระบุ -
เกศพนม 28 เกด-พะ-นม Ket Pha Nom ไม่ระบุ ยอดเขา
ศุภนารี 26 สุบ-พะ-นา-รี Sup Pha Na Ri หญิง -
ศุภเนตร 23 สุบ-พะ-เนด Sup Pha Net ชาย -
พสุนิต 28 พะ-สุ-นิด Pha Su Nit ไม่ระบุ นำทรัพย์สมบัติมาให้
จิณพรต 30 จิน-พะ-รด Chin Pha Rot ชาย ประพฤติดี