บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภนิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภนิตา
ชื่อ ภนิตา ความหมาย แปลว่า ผู้พูดที่มีเสน่ห์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-นิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Ni Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภนิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภนิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 51
หมายเลข 51 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดความสำเร็จและสมบูรณ์พูลผลในทุกๆ เรื่อง หมายเลขนี้เป็นดาวคู่มิตรกัน ช่วยสนับสนุนกันและกันตลอดเวลา ผลรวมของเลขก็ตกเป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ จึงทำให้หนุนนำในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่สามารถหามาได้ไม่ยาก ด้านความรักก็ให้ผลที่น่ายินดี จะมีผู้ที่คอยสนับสนุนชีวิตอยู่ไม่คลาย
ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภนิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภนิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภวัฒชัย 36 สุบ-พะ-วัด-ทะ-ชัย Sup Pha Wat Tha Chai ชาย -
ทิวพนัส 35 ทิว-พะ-นัด Thio Pha Nat ไม่ระบุ ทิวป่า
พรทิพท์ 35 พอน-ทิบ-พะ Phon Thip Pha หญิง -
พะสิทู 26 พะ-สิ-ทู Pha Si Thu ชาย -
พนุ 14 พะ-นุ Pha Nu ชาย -
พนมวรณ์ 42 พะ-นม-วอน Pha Nom Won หญิง -
พะเยาว 29 พะ-เยา-วะ Pha Yao Wa หญิง -
นภชนก 14 นบ-พะ-ชะ-นก Nop Pha Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดท้องฟ้า
พิมพ์พจี 55 พิม-พะ-จี Phim Pha Chi หญิง มีคำพูดเป็นแบบอย่างพูดดี
โศภพิศ 31 โส-พะ-พิด So Pha Phit หญิง -
นพวิทย์ 41 นบ-พะ-วิด Nop Pha Wit ชาย มีความรู้ใหม่เสมอ
ภคคม 14 พะ-คะ-คม Pha Kha Khom ชาย -
พะเห่อ 26 พะ-เห่อ Pha Hoe ชาย -
พวงพยอม 43 พวง-พะ-ยอม Phuang Pha Yom หญิง ผลของไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
พะตพจุ 30 พะ-ตบ-จุ Pha Top Chu ชาย -
พะชิ 18 พะ-ชิ Pha Chi ชาย -
ยุพเยา 28 ยุบ-พะ-เยา Yup Pha Yao หญิง -
ทิฏฐพฤทธิ์ 50 ทิด-ทะ-พะ-ริด Thit Tha Pha Rit ชาย ผู้มีความเจริญในชาตินี้
พชรธร 22 พะ-ชะ-ระ-ทอน Pha Cha Ra Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้คงไว้ในความเข้มแข็ง, ผู้คงไว้ซึ่งเพชร
พณิดา 19 พะ-นิ-ดา Pha Ni Da หญิง ผู้พูด, ผู้บอก
พะมอน 28 พะ-มอน Pha Mon ชาย -
สุภมงคล 26 สุ-พะ-มง-คน Su Pha Mong Khon ชาย -
พชราภรณ์ 34 พะ-ชะ-รา-พอน Pha Cha Ra Phon ไม่ระบุ -
จุทาทิพณ์ 36 จุ-ทา-ทิบ-พะ Chu Tha Thip Pha หญิง -
พริสร 27 พะ-ริด Pha Rit ชาย ประเสริฐและเป็นใหญ่
พะตินิ 28 พะ-ติ-นิ Pha Ti Ni ชาย -
พนรัญชน์ 41 พะ-นะ-รัน Pha Na Ran ชาย เสน่ห์แห่งป่า
พสุธันย์ 46 พะ-สุ-ทัน Pha Su Than ชาย ผู้มีโชคเป็นทรัพย์
พรภวิษย์ 44 พอน-พะ-วิด Phon Pha Wit ชาย อนาคตอันประเสริฐ, ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
นภสุ 14 นบ-พะ-สุ Nop Pha Su หญิง ดีดุจท้องฟ้า
พะเส่โย 34 พะ-เส่-โย Pha Se Yo ชาย -
พวงพะยอม 47 พวง-พะ-ยอม Phuang Pha Yom หญิง -
ภควัฒนห์ 37 พะ-คะ-วัด-นะ Pha Kha Wat Na ไม่ระบุ -
ศุภทิน 19 สุ-พะ-ทิน Su Pha Thin ชาย วันมงคล
พันธุ์พยัคฆ์ 67 พัน-พะ-ยัก Phan Pha Yak ชาย -
ภวิตรา 19 พะ-วิด-ตรา Pha Wit Tra หญิง พื้นโลก, พิภพ
ศุภกาญฐน์ 38 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan ไม่ระบุ -
พสินี 31 พะ-สิ-นี Pha Si Ni ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจ
ศุภรดา 15 สุบ-พะ-ระ-ดา Sup Pha Ra Da หญิง ขาวสะอาด
พนาโชค 24 พะ-นา-โชก Pha Na Chok ชาย ป่าแห่งโชคลาภ