บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภทรธร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภทรธร
ชื่อ ภทรธร ความหมาย แปลว่า ผู้ทรงความดีงาม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-ทะ-ระ-ทอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Tha Ra Thon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภทรธร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภทรธร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภทรธร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภทรธร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภทรธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภทรธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภทรธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภทรธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภทรธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภทรธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภทรธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภทรธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภทรธร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ภทรธร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พงศ์ภวัน 42 พง-พะ-วัน Phong Pha Wan ชาย การกำเนิดในวงศ์สกุล
ภคมา 11 พะ-คะ-มา Pha Kha Ma ไม่ระบุ -
พชรดนัย 32 พะ-ชะ-ระ-ดะ-นัย Pha Cha Ra Da Nai ชาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
กฤชพสิษฐ์ 45 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ชาย ปัญญาเฉียบแหลมมาก
ภริตพร 24 พะ-ริด-พอน Pha Rit Phon หญิง ผู้ประเสริฐที่ได้รับการเลี้ยงดู
พจนพร 31 พะ-จน-พอน Pha Chon Phon หญิง -
พนารี 25 พะ-นา-รี Pha Na Ri หญิง -
พชรชัย 28 พะ-ชะ-ระ-ชัย Pha Cha Ra Chai ไม่ระบุ -
พรัสสนันท์ 54 พะ-รัด-สะ-นัน Pha Rat Sa Nan หญิง ความประเสริฐรุ่งเรืองที่น่ายินดี
พชรพงศ์ 40 พะ-ชะ-ระ-พง Pha Cha Ra Phong ชาย ผู้มีเชื้อสายแห่งเพชร
พชรชนม์ 35 พะ-ชะ-ระ-ชน Pha Cha Ra Chon ชาย -
ภชรดา 9 พะ-ชะ-ระ-ดา Pha Cha Ra Da หญิง ความยินดีที่จำแนกแล้ว
พหุคุณ 24 พะ-หุ-คุน Pha Hu Khun ชาย มีความดีมาก
พนัย 25 พะ-นัย Pha Nai ชาย -
สุภทัต 17 สุ-พะ-ทัด Su Pha That ไม่ระบุ ผู้ให้สิ่งที่ดีงาม
ประภวัต 24 ประ-พะ-วัด Pra Pha Wat ชาย ผู้มีอำนาจ
เทพพธู 25 เทบ-พะ-ทู Thep Pha Thu หญิง หญิงงามดังเทวดา
ศุภอาภา 18 สุบ-พะ-อา-พา Sup Pha A Pha ไม่ระบุ -
บุพภา 13 บุบ-พะ-พา Bup Pha Pha ไม่ระบุ -
พหุรัตน์ 39 พะ-หุ-รัด Pha Hu Rat หญิง มั่งคั่ง
นภประภา 18 นบ-พะ-ประ-พา Nop Pha Pra Pha หญิง -
เทพภวัน 27 เทบ-พะ-วัน Thep Pha Wan ชาย สวรรค์
เพยาส์ 35 พะ-เยา Pha Yao หญิง -
ภวภูมิ 19 พะ-วะ-พูม Pha Wa Phum ชาย มีแผ่นดิน
ศุภรักษ์ 31 สุบ-พะ-รัก Sup Pha Rak ไม่ระบุ -
ฉัตรพนม 34 ฉัด-พะ-นม Chat Pha Nom ชาย -
พงพวัลย์ 51 พง-พะ-วัน Phong Pha Wan ชาย การกำเนิดในวงศ์สกุล
พนินห์ 36 พะ-นิน Pha Nin ชาย เมฆต้มโสม
ภวันดร 21 พะ-วัน-ดอน Pha Wan Don ชาย ระหว่างภพระหว่างเทพ
อัมพวา 30 อัม-พะ-วา Am Pha Wa หญิง -
พลิษฐา 32 พะ-ลิด-ถา Pha Lit Tha หญิง ทรงกำลังที่สุด
ภมรพล 24 พะ-มอน-พน Pha Mon Phon ชาย -
ศุภรงค์ 28 สุ-พะ-รง Su Pha Rong ไม่ระบุ สีงาม
พะเส่โย 34 พะ-เส่-โย Pha Se Yo ชาย -
เทพวุฒิ 25 เทบ-พะ-วุด Thep Pha Wut ชาย เทวดาผู้มีความรู้
พสชนันท์ 41 พะ-สด-นัน Pha Sot Nan หญิง -
ภริณ 14 พะ-ริน Pha Rin ได้ทั้งชายและหญิง น้ำที่เลี้ยงดู, น้ำที่ค้ำจุน
ภษิต 12 พะ-สิด Pha Sit ไม่ระบุ ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็นคติ
ศุภกร 14 สุ-พะ-กอน Su Pha Kon หญิง สร้างสิ่งที่ดี, โชคดี, เป็นมงคล
พนรัญชน์ 41 พะ-นะ-รัน Pha Na Ran ชาย เสน่ห์แห่งป่า