บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภณสา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภณสา
ชื่อ ภณสา ความหมาย แปลว่า ผู้พอใจในคำพูด เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-นะ-สา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Na Sa
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภณสา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภณสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภณสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภณสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภณสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ภณสา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ศุภวาสนา 29 สุบ-พะ-วาด-สะ-หนา Sup Pha Wat Sa Na ไม่ระบุ -
อัมพววรรณ 48 อัม-พะ-ววน-รน Am Pha Wuan Ron ไม่ระบุ -
ศุภสภ 17 สุบ-พะ-สบ Sup Pha Sop หญิง -
ธนศุภพิชค์ 45 ทะ-นะ-สุ-พะ-พิด Tha Na Su Pha Phit หญิง แผ่นดินดีงามที่มีความสุขมั่งคั่ง
พสธส 26 พะ-สะ-ทด Pha Sa Thot ไม่ระบุ -
พลัช 20 พะ-ลัด Pha Lat ชาย ตั้งอยู่ในกำลัง, ทรงกำลัง
ณัชภฤดา 15 นัด-พะ-รึ-ดา Nat Pha Rue Da หญิง ผู้ได้รับการอุปถัมถ์เป็นอย่างดี
พชิรญา 23 พะ-ชิ-ระ-ยา Pha Chi Ra Ya หญิง ผู้มีความรู้กล้าดังเพชร
ภวิเชษฐ์ 37 พะ-วิ-เชด Pha Wi Chet ชาย -
ศุภพงศ์ 35 สุ-พะ-พง Su Pha Phong ชาย สายตระกูลที่ดีงาม
พชรชนม์ 35 พะ-ชะ-ระ-ชน Pha Cha Ra Chon ชาย -
ศุภพิสิฐ 41 สุ-พะ-พิ-สิด Su Pha Phi Sit ชาย ผู้มีความประเสริฐและดีงาม
เทพรัตน์ 36 เทบ-พะ-รัด Thep Pha Rat ชาย ดวงแก้วของเทพเทวดา
สุภรดา 15 สุ-พะ-ระ-ดา Su Pha Ra Da หญิง ยินดีในความเจริญงอกงาม
พยุงทอง 28 พะ-ยุง-ทอง Pha Yung Thong หญิง -
พะวาติ 26 พะ-วา-ติ Pha Wa Ti ชาย -
ศุภอรรถ 24 สุบ-พะ-อัด Sup Pha At ชาย -
จิณณ์ภวินท์ 55 จิน-นะ-พะ-วิน Chin Na Pha Win ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในภพที่ได้กระทำแล้ว
ศุภลีพร 34 สุบ-พะ-ลี-พอน Sup Pha Li Phon ไม่ระบุ -
พธูทิพย์ 44 พะ-ทู-ทิบ Pha Thu Thip หญิง หญิงอันควรชื่นชมของเทวดา
ตีพ๊ะ 29 ตี-พะ Ti Pha หญิง -
พฤตินันท์ 40 พะ-รึ-ติ-นัน Pha Rue Ti Nan ชาย -
กริชพสิษฐ์ 52 กริด-พะ-สิด Krit Pha Sit ไม่ระบุ ปัญญาเฉียบแหลมมาก
ภควัตร 22 พะ-คะ-วัด Pha Kha Wat ไม่ระบุ ผู้มีโชคนามพระศิวะนาม
ดลภวิล 24 ดน-พะ-วิน Don Pha Win ชาย ผู้มีหลักฐานดีที่ดำรงอยู่ตลอดกาล
ศุภเสกช์ 30 สุ-พะ-เสก Su Pha Sek ชาย นักศึกษาผู้ดีงาม
ศุภณัฐ 27 สุ-พะ-นัด Su Pha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ดีงาม
พสุธา 21 พะ-สุ-ทา Pha Su Tha ชาย แผ่นดิน
พะยุ 21 พะ-ยุ Pha Yu ชาย -
พโยม 25 พะ-โยม Pha Yom หญิง -
พะหลี่แฮ 38 พะ-หลี่-แฮ Pha Li Hae ชาย -
นพพิชญ์ 40 นบ-พะ-พิด Nop Pha Phit ชาย นักปราชญ์ผู้สดชื่นเสมอ
พนมกร 23 พะ-นม-กอน Pha Nom Kon ชาย -
ลพนากร 25 ลบ-พะ-นา-กอน Lop Pha Na Kon ชาย ขุมความงาม
ภภิชญา 13 พะ-พิด-ชะ-ยา Pha Phit Cha Ya หญิง -
พชรภัส 26 พะ-ชะ-ระ-พัด Pha Cha Ra Phat ได้ทั้งชายและหญิง เพชรแห่งฟ้า
พะกูลเจ 29 พะ-กูน-เจ Pha Kun Che ชาย -
ศุภรางค์ 29 สุ-พะ-ราง Su Pha Rang หญิง มีรัศมีนวลงาม, พระจันทร์
ปภวดี 17 ปะ-พะ-วะ-ดี Pa Pha Wa Di ไม่ระบุ เกิดขึ้น, เริ่มต้น
นภปฏล 23 นบ-พะ-ปะ-ตน Nop Pha Pa Ton ไม่ระบุ -