บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภณสรัศม์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภณสรัศม์
ชื่อ ภณสรัศม์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งการพูด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พน-สะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon Sa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสรัศม์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภณสรัศม์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสรัศม์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณสรัศม์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ภณสรัศม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภณสรัศม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสรัศม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภณสรัศม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสรัศม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภณสรัศม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณสรัศม์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภณสรัศม์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตนกำพล 32 รัด-ตะ-นะ-กัม-พน Rat Ta Na Kam Phon ชาย -
พัฒนพล 34 พัด-ทะ-นะ-พน Phat Tha Na Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งความเจริญ
ณัชพน 24 นัด-ชะ-พน Nat Cha Phon ชาย ป่าที่ให้ความรู้
ดิชพล 21 ดิด-ชะ-พน Dit Cha Phon ไม่ระบุ มีความเพียรและพลัง
ภีวสุพล 36 พี-วะ-สุ-พน Phi Wa Su Phon ชาย -
พรภนท์ 28 พอน-พน Phon Phon ไม่ระบุ -
กชพล 17 กด-ชะ-พน Kot Cha Phon ชาย กำลังแห่งดอกบัว, กำลังอันบริสุทธิ์
พลลภ 21 พน-ลบ Phon Lop ไม่ระบุ -
พลณัฐ 32 พน-นัด Phon Nat ไม่ระบุ -
กฤชพล 18 กริด-ชะ-พน Krit Cha Phon ชาย กำลังของมีดสองคม, มีพลังทะลุทะลวง
จุมพลรัตน์ 51 จุม-พน-รัด Chum Phon Rat หญิง -
ถามพล 21 ถา-มะ-พน Tha Ma Phon ชาย มีกำลังมาก
พลอธิป 30 พน-อะ-ทิบ Phon A Thip ชาย มีกำลังยิ่งใหญ่
สรพล 25 สอ-ระ-พน So Ra Phon ชาย ผู้เป็นกำลังแห่งศร
นันติพนธ์ 47 นัน-ติ-พน Nan Ti Phon ไม่ระบุ -
อนุพนธ์ 38 อะ-นุ-พน A Nu Phon ชาย เกี่ยวพัน, ติดดามมั่นคง
ฐภณ 15 ทะ-พน Tha Phon ชาย ผู้มีคำกล่าวที่หนักแน่น,ผู้พูดเป็นหลักฐาน
ณชพล 21 นะ-ชะ-พน Na Cha Phon ชาย ความรู้ คือ พลัง
สรุพล 26 สะ-หรุ-พน Sa Ru Phon ชาย -
กันฐพล 33 กัน-ทะ-พน Kan Tha Phon ชาย -
อาพล 21 อา-พน A Phon ชาย -
ลัทธพล 29 ลัด-ทะ-พน Lat Tha Phon ชาย มีพลัง, ทรงพลัง
สุพน 21 สุ-พน Su Phon ชาย มีกำลังดี
จตุพน 23 จะ-ตุ-พน Cha Tu Phon ไม่ระบุ ป่าทั้ง 4
จัตุพล 28 จัด-ตุ-พน Chat Tu Phon ไม่ระบุ กำลังทั้ง 4
อนุพล 26 อะ-นุ-พน A Nu Phon ชาย กำลังย่อย ๆ
ยสพนต์ 40 ยด-สะ-พน Yot Sa Phon ชาย ผู้มียศ
ณภพล 20 นบ-พน Nop Phon ไม่ระบุ ชื่อวิธีหัดทำเลขของไทยโบราณ กองพลที่เก้า ศักยทั้งเก้า
ณพัชร์พล 46 นะ-พัด-พน Na Phat Phon ชาย พลังแห่งปัญญาที่มีความแข็งแกร่งดุจเพชร
ตุลชพล 26 ตุ-ลด-พน Tu Lot Phon ไม่ระบุ เกิดกำลังแห่งความเป็นธรรม
ดนพล 20 ดน-พน Don Phon ชาย -
กาจพล 22 กาด-พน Kat Phon ชาย มีพลังกล้าแข็ง
กรรณพล 28 กัน-พน Kan Phon ไม่ระบุ กำลังที่เกิดจากการฟัง
สิทธิพล 34 สิด-ทิ-พน Sit Thi Phon ชาย มีพลังแห่งความสำเร็จ
พลนิกร 28 พน-นิ-กอน Phon Ni Kon ชาย -
ณัธพล 27 นัด-ทะ-พน Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
สิริยุพน 41 สิ-หริ-ยุ-พน Si Ri Yu Phon หญิง มีความหนุ่ม(สาว)อันเป็นมิ่งขวัญ
นรพนต์ 34 นอ-ระ-พน No Ra Phon ไม่ระบุ ผูกใจคน
เพน 15 เพน Phen ชาย -
ภณ 6 พน Phon ชาย พูดหรือกล่าว