บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภณลภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภณลภัส
ชื่อ ภณลภัส ความหมาย แปลว่า ผู้พูดแล้วมีลาภ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พน-ละ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Phon La Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภณลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณลภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณลภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ภณลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภณลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ภณลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภณลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภณลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พนอ 19 พน-อะ Phon A หญิง -
ภาณุพล 22 พา-นุ-พน Pha Nu Phon ชาย มีอำนาจดุจพระอาทิตย์
พนวรรณ 32 พน-วัน Phon Wan ไม่ระบุ -
ขันต์พล 37 ขัน-พน Khan Phon ไม่ระบุ -
หาญพล 24 หาน-พน Han Phon ชาย กำลังอันกล้าหาญ
พลภัตร์ 35 พน-พัด-ตะ Phon Phat Ta ไม่ระบุ -
วัขราพล 31 วัก-รา-พน Wak Ra Phon ไม่ระบุ -
ปริพนธ์ 36 ปะ-ริ-พน Pa Ri Phon ชาย บทร้อยกรอง, การประพันธ์
ภคพน 18 พะ-คะ-พน Pha Kha Phon ไม่ระบุ ป่าไม้แห่งโชค
นรัตถพล 31 นะ-รัด-ถะ-พน Na Rat Tha Phon ชาย คนที่มีกำลังเป็นประโยชน์, ผู้มีกำลังคนเป็นประโยชน์
พลถวิล 31 พน-ถะ-หวิน Phon Tha Win ไม่ระบุ -
สมานพล 32 สะ-หมาน-พน Sa Man Phon ไม่ระบุ -
อนุพล 26 อะ-นุ-พน A Nu Phon ชาย กำลังย่อย ๆ
เดชพล 19 เดด-พน Det Phon ชาย -
มัชพล 25 มัด-พน Mat Phon ไม่ระบุ -
ยุภณ 15 ยุ-พน Yu Phon หญิง -
ปพนธีร์ 39 ปะ-พน-ที Pa Phon Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
จรัสพล 35 จะ-หรัด-พน Cha Rat Phon ชาย กำลังอันรุ่งเรือง
เฉลิมพล 36 ฉะ-เห-ลิม-พน Cha He Lim Phon ชาย เพิ่มกำลัง
บวรพล 26 บอ-วอน-พน Bo Won Phon ชาย กำลังเลิศล้ำ
พนชัย 27 พน-ชัย Phon Chai หญิง ผู้มีชัยชนะด้วยกำลัง
ณิชพล 25 นิด-พน Nit Phon หญิง -
เจตพล 25 เจด-พน Chet Phon ชาย มีกำลังใจเป็นที่ตั้ง
พัชรภณ 24 พัด-ชะ-ระ-พน Phat Cha Ra Phon ชาย มีพลังแข็งแกร่งดุจเพชร
ณัฏฐ์นภนต์ 59 นัด-นะ-พน Nat Na Phon ชาย นักปราชญ์สุดขอบฟ้า
วิริยปพล 42 วิ-ริ-ยะ-ปะ-พน Wi Ri Ya Pa Phon ชาย ความพยายามที่บริสุทธิ์
ปพนพัชนี 41 ปะ-พน-พัด-ชะ-นี Pa Phon Phat Cha Ni หญิง พัดอันบริสุทธิ์
พลภิสัก 31 พน-พิ-สัก Phon Phi Sak ชาย -
คณิตพล 30 คะ-นิด-พน Kha Nit Phon ไม่ระบุ กำลังแห่งการคำนวณ
นวลพล 31 นวน-พน Nuan Phon ชาย -
ศิวพล 31 สิ-วะ-พน Si Wa Phon ชาย -
ปิยพล 28 ปิ-ยะ-พน Pi Ya Phon ชาย มีกำลังอันเป็นที่รัก
ยศพน 28 ยด-พน Yot Phon ไม่ระบุ -
วรพนธ์ 36 วอ-ระ-พน Wo Ra Phon ชาย มีกำลังอันประเสริฐมีพลังอันประเสริฐ
ชุติพล 24 ชุ-ติ-พน Chu Ti Phon ชาย กำลังอันรุ่งเรือง
พลอธิป 30 พน-อะ-ทิบ Phon A Thip ชาย มีกำลังยิ่งใหญ่
พลศักดิ์ 40 พน-สัก Phon Sak ชาย -
ประวีณพล 42 ประ-วีน-พน Pra Win Phon ชาย กองทรัพย์ผู้ชาญฉลาด
สันติพล 37 สัน-ติ-พน San Ti Phon ชาย -
กฤติภณ 15 กริด-ติ-พน Krit Ti Phon ชาย คำพูดแห่งความสำเร็จ