บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ภณรัก

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ภณรัก
ชื่อ ภณรัก ความหมาย แปลว่า ผู้ทีพูดหรือกล่าวด้วยความรัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า พะ-นะ-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pha Na Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณรัก ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ภณรัก ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณรัก ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ภณรัก ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ภณรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ภณรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ภณรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ภณรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ภณรัก สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ภณรัก มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พะชิโพ 30 พะ-ชิ-โพ Pha Chi Pho หญิง -
พนิกา 19 พะ-นิ-กา Pha Ni Ka หญิง -
ลาภวัต 21 ลาบ-พะ-วัด Lap Pha Wat ชาย ผู้อุดมด้วยโชคลาภ
ภรดา 7 พะ-ระ-ดา Pha Ra Da หญิง การค้ำจุน
ศุภมิตร 25 สุบ-พะ-มิด Sup Pha Mit ชาย มิตรที่ดีงาม
ภคินวัฒน์ 41 พะ-คิน-วัด Pha Khin Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรืองและมีโชค
พชรชัย 28 พะ-ชะ-ระ-ชัย Pha Cha Ra Chai ไม่ระบุ -
พะหล่านา 31 พะ-หล่า-นา Pha La Na ชาย -
สุภนิชา 21 สุ-พะ-นิ-ชา Su Pha Ni Cha หญิง ผู้งดงามด้วยความเป็นตัวของตัวเอง
ศุภกาญจน์ 35 สุบ-พะ-กาน Sup Pha Kan หญิง -
มนัสพรินทร์ 56 มะ-นัด-พะ-ริน Ma Nat Pha Rin หญิง ผู้มีใจที่ยิ่งใหญ่
พนัสยา 33 พะ-นัด-ยา Pha Nat Ya หญิง -
พสิษฐ์ 41 พะ-สิด Pha Sit ชาย ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พรพะนา 30 พอน-พะ-นา Phon Pha Na ไม่ระบุ -
พะคริโย 36 พะ-คริ-โย Pha Khri Yo ชาย -
ภฤศ 9 พะ-รึด Pha Ruet ชาย มาก, กล้า, จัดเจน
นพวินท์ 38 นบ-พะ-วิน Nop Pha Win ชาย ได้ประสบสิ่งใหม่ๆเสมอ
ภคฤดี 14 พะ-คะ-รึ-ดี Pha Kha Rue Di หญิง -
โพะโละ 30 โพะ-โละ Pho Lo ชาย -
พชรกรรณ 28 พะ-ชะ-ระ-กัน Pha Cha Ra Kan หญิง ผู้มีหูเป็นเพชร
จุฑาภวิศน์ 43 จุ-ทา-พะ-วิด Chu Tha Pha Wit ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่และสูงสุดในโลก
พะนุดา 20 พะ-นุ-ดา Pha Nu Da ชาย -
พชรท 15 พะ-ชะ-ระ-ทะ Pha Cha Ra Tha ชาย -
พนมภร 23 พะ-นม-พอน Pha Nom Phon หญิง -
พยืน 28 พะ-ยืน Pha Yuen ไม่ระบุ -
พนัด 18 พะ-นัด Pha Nat ชาย -
พะละแปว 32 พะ-ละ-แปว Pha La Paeo ชาย -
นภรัตน์ 31 นบ-พะ-รัด Nop Pha Rat ไม่ระบุ แก้วเก้าอย่าง
ภธิคุณ 19 พะ-ทิ-คุน Pha Thi Khun ชาย -
พสิฐ 28 พะ-สิด Pha Sit ไม่ระบุ ดีที่สุด, ร่ำรวยที่สุด
พะโยะขา 31 พะ-โยะ-ขา Pha Yo Kha ชาย -
พนาวัฒน์ 41 พะ-นา-วัด Pha Na Wat ชาย ป่าแห่งความเจริญ
ศุภวัฒน์ 36 สุบ-พะ-วัด Sup Pha Wat ชาย -
พยัม 25 พะ-ยัม Pha Yam หญิง -
โศภนิศ 28 โส-พะ-นิด So Pha Nit หญิง เจ้าแห่งความงาม, ยอดแห่งความงาม
ภคพร 17 พะ-คะ-พอน Pha Kha Phon หญิง มีโชคเป็นพร
ณัฎฐ์พสิณ 56 นัด-พะ-สิน Nat Pha Sin ชาย นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ, นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ช่อพกา 19 ช่อ-พะ-กา Cho Pha Ka หญิง -
ศุภอดุลย์ 40 สุ-พะ-อะ-ดุน Su Pha A Dun ชาย ผู้ไม่มีอะไรเปรียบในความดีงาม
ศุภเชษฐ์ 35 สุบ-พะ-เชด Sup Pha Chet ไม่ระบุ -